Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Marion Heijnen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Marion Heijnen
E-mail: Marion Heijnen
Tel: +31 6 40502897

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor Huis op stelten! leer je vanuit een vraaggerichte en gezinsgerichte benadering opvoedsituaties ondersteunen.

Deze minor is vooral geschikt voor studenten die initiatiefrijk zijn en goed zelfstandig kunnen leren. De invulling van de lessen wordt namelijk in grote mate samen met de studenten gemaakt. Je leert hoe je een gezin kunt ondersteunen en hoe je collega’s kunt helpen met hun professionalisering op dit vlak. Hierdoor wordt jij een specialist in opvoedingsvraagstukken die deze maatschappij hard nodig heeft!

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je kunt vanuit de hulpvraag ouders ondersteunen en begeleiden in de opvoeding. In het contact met het gezin en het systeem maak je duidelijk dat je empowerment gericht handelt. Je komt samen met de opvoeders vanuit de analyse en de theorie tot passende pedagogische interventies.

Je laat in de evaluatie zien welke werkzame factoren binnen de gekozen methodiek en werkwijzen hebben bijgedragen aan het welbevinden van de gezinsleden. Je reflecteert op dilemma’s die je als opvoedingsondersteuner hebt ervaren.

Je deelt de door jou ontwikkelde pedagogische kennis met een groep van professionals, opvoeders, en/of vrijwilligers met als doel het versterken van de opvoedcompetenties. Je vergroot jouw pedagogische kennisbasis en handelingsrepertoire in voldoende mate met betrekking tot kennisonderdelen van het profiel jeugd en draagt deze kennis uit met als doel ook de mensen om je heen te professionaliseren.

Kwalificaties

 • Kwalificatie 1: Actief openstellen, contact maken en signaleren
 • Kwalificatie 2: Bevorderen van het vermogen van mensen en hun primaire leefomgeving om actief gestalte te geven aan eigen en elkaars welzijn, ontplooiing en maatschappelijke participatie
 • Kwalificatie 4: Effectief, efficiënt en transparant omgaan met beschikbare middelen
 • Kwalificatie 7: Reflecteren en ontwikkelen van de eigen professionaliteit
 • Kwalificatie 8: Onderzoeken en de beroepspraktijk verbeteren
 • Kwalificatie 9: Vanuit verschillende rollen samenwerken
 • Kwalificatie 10: Kritisch en ethische afwegingen maken
 • Kwalificatie 11: Creatief denken en handelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor HBO-studenten die een sociale studie volgen, PABO of een medische/paramedische opleiding. In principe is deze minor van toegevoegde waarde voor alle kind en jeugdgerichte beroepen.
 • Voor studenten die meer willen weten en leren over professioneel opvoeden

Voor zowel voltijd als deeltijd geldt: 

 • Een afgeronde propedeuse
 • Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar een praktijkbeoordeling gedaan kan worden
 • Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding

Let op!

 • Deze minor kan niet gevolgd worden door Pedagogiek studenten.
 • Deze minor kan niet gevolgd worden door HAN studenten deeltijd duaal Social Work die vanaf september 2020 de EVL Contextgebonden werken (20 studiepunten) hebben opgenomen in hun onderwijsovereenkomst als onderdeel van hun leertraject. De EVL Contextgebonden (20 stp) is generiek onderdeel (naast een keuze-EVL van 10 stp) van de modules:
 • Social Work: Creatief begeleiden en coachen
 • Social Work: Pedagogiek; voorheen: Opvoeden in een brede context; Huis op stelten!
 • Social Work: Smart Health; voorheen: Technologie in gezondheidszorg en welzijn werkt!
 • Social Work: Regisseren en motiveren
 • Social Work: Samenlevingsopbouw.

Goed om te weten
De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je slechts 12 lesdagen hebt en daarnaast veel zelf op de online leeromgeving en in zelfstudie zult moeten doen. Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang. Het praktijkwerk is daarnaast van essentieel belang om deze minor goed af te kunnen ronden.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

1. Methodieken en/of werkwijzen

Je vult een portfolio met de volgende onderdelen.
Je brengt het systeem van het gezin in kaart.
Je werkt een pedagogische interventie uit.
Je evalueert de interventie met een creatief evaluatie instrument.
Je reflecteert op je handelen.

2. Deskundigheidsbevordering Pedagogiek

Vergroten kennisbasis omtrent jeugd (in een portfolio).
Een interactieve presentatie over één van die kennisonderdelen.
Kennisdeling via een deskundigheidsbevordering met collega’s.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op maandag. Je hebt 12 lesdagen per minor van 20 weken, telkens van 9.45-16.45 uur. Daarnaast wordt van je verwacht dat je gemiddeld 12 uur per week in zelfstudie steekt en gemiddeld 20 uur per week in een geschikte praktijksetting werkt of stageloopt.

Werkvormen

 • trainingen
 • peerfeedback op de electronische leeromgeving
 • praktijkwerk
 • zelfstudie
 • leercoaching

Soort minor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is aanschuifonderwijs. Dat betekent dat je kunt aanschuiven bij onderwijs dat toch al gegeven wordt, maar dat niet tot je major behoort.

Bolt, A. (2017). Het gezin centraal. Handboek voor ambulante hulpverleners. Amsterdam: SWP.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright