Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
28 augustus 2023 t/m 28 januari 2024 -- gesloten (geen doorgang)
Ruth Bles

Voor meer informatie:
Zie ook www.han.nl/aih of 

Voor inhoudelijke informatie:
ma t/m do
Ruth Bles
E: ruth.bles@han.nl
T: +31611679005

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Smart Healthy Environments (Nederlandstalig)

Deze minor stoomt je klaar voor de arbeidsmarkt, door toekomstgericht te werken: Samen werken aan een concrete casus voor de praktijk met behulp van (een gedeelte van) de empathische ontwerpmethode. Dit betekent dat je je leert inleven in de doelgroep en deze, al dan niet in theorie, meeneemt in het ontwerpproces.

Dit proces bestaat uit 4 fasen: verkennen, vertalen, verwerken en valideren. De minor biedt ruimte voor kruisbestuivingen tussen technische, sociale en fysieke (bouwkundig dan wel industrieel) invalshoeken/domeinen.

Nederland staat voor een uitdaging van vergrijzing en steeds meer tekorten in de (ouderen)zorg. Dit vraagt om een woonomgeving die empowerment faciliteert: bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van mensen, die mensen in staat stelt om met behoud van kwaliteit van leven hun dagelijkse activiteiten te verrichten.

Bouwen met de ‘menselijke maat’ en innoveren. Er is veel winst te behalen door een brug te slaan tussen wat mensen willen en wat er technologisch mogelijk is. Daardoor is het van essentieel belang dat je als toekomstig professional leert verbindingen te leggen tussen het technische en sociale domein.

 

Onderwerpen

In deze minor leer je met behulp van onderzoek doelgroepgericht te werken en, afhankelijk van de studentensamenstelling, multidisciplinair samenwerken vanuit je eigen kracht. Zo kun je van elkaar leren, elkaar inspireren én elkaar verder helpen. Door middel van onderzoek ontwikkel je een kritische blik. Daarmee word je goed voorbereid op de afronding van je opleiding én als professional op de arbeidsmarkt van nu.

De opdracht waar je als groep aan gaat werken, kan ofwel betrekking hebben op het ontwerpen van een concreet ‘slim’ product (prototype), die een kwetsbare doelgroep kan ondersteunen. Anderzijds kan het gaan om het ontwerpen van een gebouw of ruimte (maquette) om ontmoeting te stimuleren. De uiteindelijke opdracht hangt af van het aantal studenten en wordt bepaald door het lectoraat.

 

Soort minor

Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

 

Periode minor

De minor wordt 2 keer per jaar aangeboden in semester S1 en S2. De lengte van de minor is 1 semester.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 

Leerdoelen

In deze minor gebruik je toegepast onderzoek om doelgroepgericht te werken en zo tot een onderbouwd product/ontwerp te komen, waarbij altijd de eindgebruiker centraal staat.

Na het volgen van de minor Smart Healthy Environments heb je ervaren hoe je multidisciplinair kan (samen)werken. Je begrijpt dat dit proces een vakgebied overstijgend karakter heeft. Je begrijpt het principe van een gebruikersgerichte probleemaanpak en begrijpt de betekenis hiervan voor ontwerp- en onderzoeksprocessen. Je hebt daarnaast vaardigheden ontwikkeld die je in staat stellen om onderzoek in te zetten ten behoeve van empathische ontwerpoplossingen.

 

Competenties

Bij het volgen van de minor Smart Healthy Environments werk je aan de ontwikkeling van de volgende competenties:

. Onderzoeken & analyseren (doelgroepgericht)

. Ontwerpen

Evalueren

. Communiceren en (multidisciplinair) samenwerken

. Rapporteren

. Innoveren

Afhankelijk van het onderzoek dat je gaat uitvoeren, kun je aanvullend hierop ook andere (vakgerelateerde) competenties ontwikkelen, bijvoorbeeld visualiseren van oplossingen/oplossingsrichtingen. Om deze competenties optimaal te kunnen ontwikkelen wordt er een kritische houding en flexibiliteit van je verwacht.  

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is geschikt wanneer je jouw 3e jaar bijna hebt afgerond of aan je 4e jaar begint. Je volgt een bouwkundige, technische of economische opleiding, of een zorggerichte/ (para)medische opleiding (bijvoorbeeld hbo-verpleegkunde of fysiotherapie).

Voor technische studenten die meer willen weten over het gebruikers- en zorgperspectief.

Voor zorggerichte studenten die meer over het technische en ontwerpperspectief willen weten.

 

Voorwaarden voor deelname

. Je bent minimaal gestart met je 3e jaar

  (eventuele uitzonderingen in overleg mogelijk)

. Je hebt je propedeuse behaald

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

. Eindproduct

. Onderzoeksplan en onderzoeksverslag (resultaten,

   analyse, conclusies, aanbevelingen)

. Proces (portfolio, reflectie op competenties, feedback)

. Mondelinge presentaties

In deze minor gaan we zowel uit van een groepsverantwoordelijkheid, als van je individuele verantwoordelijkheid gedurende het gehele proces.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Studenten worden regelmatig bij het lectoraat verwacht, tenzij er veldonderzoek of excursies plaatsvinden. Daarnaast wordt er verwacht dat studenten regelmatig gezamenlijk werken aan hun opdracht in een studieomgeving. In het begin van de minor zijn er meer onderwijsactiviteiten zoals onderzoeksworkshops.

 

Werkvormen

In de minor komen de volgende werkvormen aan bod:

. Projectbijeenkomsten

. Lezingen door interessante sprekers uit de zorg en bouw

  (Zgn. Vitruviuslezingen)

. Onderzoeksworkshops, onder andere "introductie in

  onderzoek, Probleem en vraagstelling en rapporteren"

. Vragenuurtje / terugkombijeenkomst

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright