Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Wienand Remkes

Werkvormen

 1. Instructievorm dmv korte seminars (verzorgd door lectoren en specialisten uit de praktijk), gevolgd door werkcolleges of workshops.
 2. Werkbezoeken. Je bezoekt enkele plaatsen in het werkveld waar innovaties plaatsvinden. Zo mogelijk neem je ook (actief) deel aan symposia, congressen, etc. Verder overleg je met beleidsmakers en beleidsuitvoerders (bijvoorbeeld bij gemeente/zorgverzekeraars).
 3. Interactievorm. Je wisselt kennis en ervaringen met elkaar: dit geschiedt in bijeenkomsten en via de digitale leeromgeving.
 4. Opdrachtvorm. Je geeft elkaar onder begeleiding van een docent/onderzoeker gerichte taken, die je vervolgens zelfstandig of met anderen uitvoert. Het gaat hierbij niet alleen om het product, maar zeker ook om het proces.
 5. Samenwerkingsvorm / coöperatief leren. Je werkt samen aan een gezamenlijke projectopdracht.

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon minor : wienand.remkes@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/.

 

De gezondheidszorg en welzijn zijn volop in beweging.

Wil jij intensief multidisciplinair samenwerken met studenten van economische/bedrijfskundige opleidingen en gezondheidszorg/welzijnsopleidingen om zó tot adviezen te komen met betrekking tot de beste en betaalbare innovaties in Gezondheidszorg en Welzijn?  Volg dan de minor "Waardevol en betaalbaar innoveren in Gezondheidszorg en Welzijn".

Je geeft adviezen die impact hebben op de gezondheidszorg- en welzijnssector waar echt iets mee gedaan wordt. Zorgverzekeraars, gemeenten en gerenommeerde onderzoeksinstellingen in Nederland erkennen het belang van deze minor en werken hier ook aan mee!

- Je werkt aan urgente en concrete actuele opdrachten uit het werkveld;

- Je werkt samen met professionals en studenten uit de gezondheidszorg, welzijn, economie en management;

- Vraagstukken behandel je in samenhang met innovatieve ontwikkelingen in de zorg, zoals eHealth en de inzet van robots;

- Je brengt advies uit op beleidsniveau (advies dat breed gedragen is door cliënten, professionals, managers, financiers etc.);

- Vooraanstaande lectoren, bedrijven en zorginstellingen werken mee in deze minor.

Studenten die deze minor volgden zijn heel enthousiast, zie het blog Waardevol en betaalbaar innoveren in Zorg en Welzijn

In de eerste weken krijg je actuele kennis aangereikt vanuit de lectoraten van de HAN met veel aandacht vanuit economie, management, hrm, ethiek, gezondheidszorg, welzijn, e-health etc. Tijdens het inwerkprogramma ga je ook op werkbezoek bij een aantal instellingen. 

Aansluitend werk je, onder begeleiding van tutoren, samen met professionals en managers uit organisaties, aan jouw onderzoek om te komen tot een gezamenlijk gedragen advies. Je werkt hierbij in kleine groepjes aan een echte opdracht en maakt daarbij gebruik van de expertise van studenten van opleidingen uit het economisch-, gezondheids- en welzijnsdomein. Door deze minor stimuleren we samen maatschappelijk verantwoorde innovaties en leer jij echt interdisciplinair samenwerken met professionals uit totaal verschillende beroepen.

De betaalbaarheid van gezondheidszorg en welzijn staat onder grote druk. De maatschappij, gezondheids-en welzijnsorganisaties, de professionals en de cliënt zullen in de toekomst steeds bewuster keuzes moeten maken welke innovaties we wél en níet willen.

De centrale vragen: “Wat zijn Gezondheidszorg en Welzijn (ons) waard?” en “Hoe kunnen we kwalitatief hoogwaardige en goedkope zorg (blijven) leveren?” spelen hierbij een grote rol.

Er is een sterke focus op ‘Positieve Gezondheid’ (Huber) waarbij cliënten ondersteund worden zelf de regie te nemen.

Onderwerpen:

 • Toekomst gezondheidszorg en welzijn in Nederland
 • Value Based (outcome-)financiering gezondheidszorg en welzijn
 • Innoveren inhoudelijk + proces interdisciplinair + nieuwe technische innovaties
 • Bedrijfseconomisch: doelmatig handelen + future proof control
 • Logistiek
 • HRM
 • Recht/ethiek
 • Adviseren

 

Je leert :

 1. (Gewenste) veranderingen met impact op de inhoud van multidisciplinaire Gezondheidszorg en Welzijn te (h)erkennen.
 2. Waardemetingen te verrichten zodat de kwaliteit en kosten van gezondheidszorg en welzijn gemeten worden (outcome metingen).
 3. Een gefundeerde business case voor innovaties in de gezondheidszorg en welzijn te maken.
 4. Adviezen te geven over de inhoud, de kwaliteit en de kosten van gezondheidszorg en welzijn (op micro-, meso- en macro-niveau).

Inhoudelijke thema’s zijn:

 1. Maatschappelijke veranderingen: Individualisering, demografische ontwikkelingen, technische ontwikkelingen, kosten gezondheidszorg.
 2. Gezondheidszorgontwikkelingen: Positieve Gezondheid (Huber), participatie, kwaliteit van leven, eigen regie, cliëntgecentreerd werken, technische ontwikkelingen ter ondersteuning gezondheid/zelfregie.
 3. Welzijnsontwikkelingen: Capability Approach (Martha Nussbaum), zelfregie/zelfmanagement, participatie.
 4. Bedrijfskundige/bedrijfseconomische veranderingen: kosten/financiering gezondheidszorg, doelmatigheid, logistiek.
 5. HRM en Veranderkunde: samenwerking interdisciplinair bij sociale innovaties, duurzame inzetbaarheid, veranderkunde.

Hoofdcompetenties:

 1. Interdisciplinair samenwerken tussen professionals van verschillende domeinen.
 2. Onderzoeken (a.d.h.v. een concrete onderzoeksvraag): systematisch gegevens verzamelen, interpreteren en op basis daarvan conclusies trekken
 3. Innoveren
 4. Adviseren
 5. Doelmatig handelen
 6. (Beter) beslissen in zorg en welzijn
 7. Presenteren van advies

Je werkt aan de hand van concrete en actuele vraagstellingen uit de praktijk, welke in nauwkeurige samenwerking met lectoraten opgesteld zijn.

In deze minor leer je nieuwe kennis (aangereikt vanuit lectoraten én studenten van andere disciplines) te combineren met kennis uit je eigen discipline. Hierdoor ontstaat een meerwaarde en ben je rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling van goede betaalbare gezondheidszorg en welzijn van de toekomst.

Voor wie :

Deze minor is uiterst geschikt voor HBO studenten uit de bedrijfskundige beroepen, gezondheidszorgberoepen en welzijnsberoepen die samen krachten willen bundelen om de gezondheidszorg en welzijn te verbeteren en betaalbaar te maken/te houden. Juist door vanuit een breder perspectief met meerdere disciplines jezelf voor te bereiden op innovaties binnen de gezondheidszorg en welzijn voeg je extra waarde toe aan je cv!

De volgende studenten kunnen deelnemen:

 1. Gezondheidszorg: Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Mondzorgkunde, Voeding en Diëtetiek, Verpleegkunde, Acute Medische Hulpverlening, Gezondheidszorgtechnologie etc. 
 2. Sport: Sport/Gezondheid/Management, Leraar Lichamelijke Opvoeding, Sportkunde, Sport en Bewegingseducatie.
 3. Welzijn: Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Toegepaste Psychologie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
 4. Economie en Management: Accountancy, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Facility Management, Financial Services Management, Food & Business, HBO-Recht, Human Resource Management, Logistics Management.
 5. Geneeskunde: universitair. Deelname op aanvraag en in overleg met contactpersoon minor.
 6. Psychologie: universitair. Deelname op aanvraag en in overleg met contactpersoon minor.
 7. Professionals in zorg & welzijn: Deelname op aanvraag en in overleg met contactpersoon minor.
 8. TechnologieDeelname op aanvraag en in overleg met contactpersoon minor.

Om toegelaten te worden tot de minor overleg je een portfolio, waaruit op basis van studieresultaatoverzicht en schriftelijke motivatie blijkt dat je:

 1. de eerste twee studiejaren volledig en succesvol hebt afgerond (120 studiepunten).
 2. gemotiveerd en bereid bent tot interdisciplinaire samenwerking en samen wilt leren.
 3. op basis van je eigen oriëntatie je motivatie voor de minor “Waardevol en betaalbaar innoveren in Gezondheidszorg en Welzijn” benoemt.

Goed om te weten

De definitieve toelating vindt plaats na een motivatiegesprek.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Groepsproduct (met een advies, ontwerp voor een nieuw product/dienst, implementatie-uitwerking, businesscase, etc. van een innovatie binnen gezondheidszorg of welzijn voor de opdrachtgever) en herkenbare individuele inbreng van groepsleden.
 • Presentatie onderzoek en advies.
 • Persoonlijk portfolio met verantwoording eigen leerproces en individuele producten.

Gedurende de eerste 4 weken van de minor is er een intensief introductieprogramma dat inhoudelijk mede verzorgd wordt vanuit de lectoraten. Daarnaast is er tijd gereserveerd voor werkbezoeken en onderling kennismaken van studenten uit verschillende disciplines.

Vanaf week 5 dien je rekening te houden met 6 uur contacttijd (met begeleiders in groepen) en tijd voor werken in groepen of individueel werken.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn.

 

De minor kent geen verplichte literatuur.

Er is een lijst met aanbevolen literatuur en andere bronnen beschikbaar.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright