Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Bauke van der Laan

Voor inhoudelijke informatie:
Bauke van der Laan
E-mail: Bauke.vanderLaan@han.nl
Tel: 06-55291071

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Onder constructie!

Meer weten over communicatie en gedragsverandering? Dan past de minor Verandercommunicatie: Communicatie – Gedragspsychologie – Organisatie aan de HAN perfect bij jou!

Kijk ook op www.minorverandercommunicatie.nl voor meer inspiratie.

Organisaties veranderen continu en verwachten van medewerkers dat ze mee veranderen.  Denk aan het invoeren van thuis- of flexwerken, het stimuleren van gezond gedrag op de werkvloer, het werken met andere of nieuwe systemen, werken op basis van big data, het aanpakken van een eilandcultuur of een fusie tussen organisaties. Toch mislukt 70% van dit soort verandertrajecten. Belangrijke oorzaken daarvan zijn slechte interne communicatie en weinig zicht op menselijk gedrag.

Analyseren, adviseren en experimenten: dát is wat je gaat doen in deze minor. Een grote organisatie heeft een vraagstuk op het gebied van gedragsverandering en jij gaat op basis van analyse en theorie kijken welke vorm van communicatie en beïnvloeding werkt. Bewust? Onbewust? Of een combinatie? Gedurende de minor ontwikkel je je tot een betere adviseur; je oefent gespreksvaardigheden en overtuigingskracht in de praktijk, je krijgt hier les in én wordt hierop gecoacht.

Door gerichte werkvormen in te zetten leren we in de minor van elkaar. De organisaties waarvoor we werken, jij en je medestudenten en wij als docenten.

Onderwerpen
Je gaat in deze minor in kleine groepen bij verschillende organisaties aan de slag. Hierin staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Psychologie & gedrag: om gedrag te veranderen, moet je begrijpen waar het vandaan komt. Je analyseert gedrag in deze minor op drie niveaus: individueel/persoonlijk, team en organisatie. Je leert over drijfveren, weerstand, bewust en onbewust gedrag.
 • Interne communicatie & beïnvloeding: het kiezen en toepassen van de juiste communicatie-interventies is belangrijk om gedrag te veranderen. Je leert wat de effecten zijn van communicatie op bewust als onbewust gedrag. 
 • Organisatie & verandering: organisaties hebben een eigen identiteit. Zij hebben een eigen structuur, cultuur en communicatie. En dat is van invloed op het verandervermogen van de organisatie. Je leert hoe je dit meeneemt in je communicatie en advies.
 • Experimenteren & ervaren: om je (nieuwe) kennis over gedrag, communicatie en de organisatie direct toe te passen werk je een aantal dagen in de week ín de organisatie. Je gaat in gesprek met medewerkers, managers en andere stakeholders. Zo ontwikkel je organisatiesensitiviteit en advies- en gespreksvaardigheden. Op deze manier draag je uiteindelijk bij aan het verandertraject in de organisatie.

Soort Minor

Dit is, afhankelijk van je opleiding, een verbredende danwel een verdiepende minor.

 • In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Voor studenten met een communicatieachtergrond is dit een verdiepende minor. Je specialiseert je in interne communicatie, gericht op het adviseren over en begeleiden van verandertrajecten in organisaties.

Voor studenten die vanuit een andere opleiding dan Communicatie meedoen, is dit een verbredende minor. Je leert hoe je interne communicatie kunt inzetten om je acties in je eigen vakgebied te ondersteunen.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

In deze minor staan communicatie en gedragspsychologie centraal. Je leert hoe je organisaties en gedrag analyseert, en hoe je die analyses gebruikt om verandertrajecten succesvol te laten verlopen. Je leert technieken van bewuste en onbewuste beïnvloeding toe te passen, zoals bijvoorbeeld nudging. Je leert hoe je communicatie inzet om ervoor te zorgen dat werknemers gewenst gedrag vertonen. Hierbij is niet alleen organisatiesensitiviteit van belang, maar ook een kritische houding en overtuigend adviseren. Je leert jezelf als communicatie-instrument in te zetten.

Competenties
De competenties die je leert zijn:

 • Je doorgrondt de dynamiek in een organisatie die van invloed is op de (gedrags)verandering.
 • Je kunt (collectief) gedrag analyseren op verschillende niveaus: het duiden van weerstand, het duiden van bewuste en onbewuste componenten van dit gedrag.
 • Je ontwerpt interventies op basis van de analyse.
 • Je monitort deze interventies en stuurt deze bij.
 • Gespreks- en adviesvaardigheden staan centraal in deze minor; je werkt in een organisatie waar je continu moet afstemmen met de opdrachtgever en deze dient te overtuigen.
 • Je leert hoe je flexibel en wendbaar kunt adviseren; op basis van ‘wat werkt’ stuur je bij.
 • Je leert handelen in korte loops, je leert evalueren en bijstellen.
 • Je ontwikkelt je kritisch/reflectieve vermogen; door de continue monitoring, maar ook door de peerfeedback ontwikkel je een kritische en reflectieve houding.

Wat ga je doen?

 • Je maakt een analyse binnen een organisatie (opdrachtgever) op basis van (kortcyclisch) onderzoek waarin je gebruik maakt van bestaande theoretische concepten en modellen over:
  • Organisaties, (structuur, cultuur, leiderschap)
  • Sociale psychologie (menselijk gedrag), zoals  theorie over:
   - medewerkers binnen organisaties (drijfveren, motivatoren, positie in de organisatie, communicatie, etc).
   - gedrag in organisaties (bewust, onbewust, context, etc).
  • Hoe gedrag met interne communicatie te beïnvloeden is (communicatiestromen, communicatieve interventies, formele versus informele communicatie, voorbeeldgedrag, leiderschapscommunicatie, etc)
 • Je trekt conclusies over deze specifieke organisatie en beschrijft wat de verwachte impact van deze elementen is op het veranderproces.
 • Je adviseert een opdrachtgever over toe te passen communicatieve interventies die passen bij deze organisatie en het gedragsvraagstuk. Je onderbouwt je advies op basis van de organisatieanalyse, theorie, benchmarks en eigen experiment. Je geeft daarnaast prioritering aan tussen de verschillende interventies.
 • Je trekt conclusies over deze specifieke organisatie en beschrijft wat de verwachte impact van deze elementen is op het veranderproces.
 • Je implementeert en onderbouwt het gegeven advies bij je opdrachtgever en doorloopt hiervoor (bij voorkeur meerdere malen) de verandercyclus door (kleinschalige) communicatieve experimenten binnen een organisatie:
  • Ontwerpen (inhoud en vorm)
  • Toepassen
  • Monitoren
  • Evalueren
  • Bijsturen
 • Je doet (eind)verslag van het effect van je gepleegde interventie(s). In dit ‘overdrachtsmiddel’ doe je aanbevelingen voor de toekomst of een mogelijke nieuwe cyclus in het veranderproces.
 • Je ontwikkelt je als professionele adviseur voor verschillende stakeholders/belanghebbenden. Je reflecteert op je ontwikkeling over:
  • Overtuigingskracht
  • Organisatiesensitiviteit/rolbewustzijn
  • Gesprekstechnieken
  • Professionele houding
  • Aansluitingsvermogen/flexibiliteit/wendbaarheid
  • Omgang met (verander)weerstand
 • Je ontwikkelt een visie op veranderen en reflecteert op je eigen inzicht in menselijk gedrag. Waar komt gedrag vandaan, hoe kun je dit beïnvloeden en hoe kun je dit inzicht toepassen binnen je eigen vakgebied. Hoe kan je jouw kennis van theorie en modellen en je eigen vaardigheden inzetten om gedrag te analyseren en te beïnvloeden?

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Ben je een student in het economische domein (bijvoorbeeld Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Food & Business, HRM of Communicatie)? Dan kom je waarschijnlijk in een functie terecht waarin je te maken krijgt of een bijdrage levert aan veranderprocessen. Kennis over gedrag, communicatie en organisaties is essentieel om te begrijpen wat verandering doet met medewerkers en hoe je  dit kunt beïnvloeden.

Voorwaarden voor deelname
Je hebt minimaal een half jaar stage gelopen in een organisatie óf aantoonbare werkervaring waardoor je de organisatiesensitiviteit meeneemt die je nodig hebt in deze minor.

Voldoe je na de inschrijving toch niet aan de instapeis ‘stage behaald’? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

Goed om te weten

We streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van de groep. We willen zeker weten dat er een match is tussen jouw verwachtingen en wat wij aanbieden binnen de minor. Daarom voeren we kennismakingsgesprekken met iedereen die zich inschrijft.

Bij de kennismakingsgesprekken ondernemen we de volgende stappen:

 • Stap 1: Je schrijft in van 1 t/m 31 oktober 2022. Na 31 oktober 2022 sluit de inschrijving. Alle studenten die zich hebben ingeschreven nodigen we op korte termijn uit voor een online kennismakingsgesprek. Dag en tijdstip volgt na inschrijving uiterlijk aan het eind van de inschrijfperiode (t/m 31 oktober 2022).
 • Stap 2: Na afloop van de kennismakingsgesprekken bepalen we of er een goede match is tussen jouw verwachtingen en die van de minor. Als die match er is, ga je mee in de loting.
 • Stap 3: Uit alle matches verloten we 30 plekken. Je hoort vanzelf of je bent ingeloot (en deelneemt aan de minor) of uitgeloot (en een andere minor moet zoeken). Uiterlijk 25 november 2022 krijg je bericht hierover.

Hebben wij je overtuigd? Mooi. Dat komt deels door de beïnvloedingstechnieken in deze tekst. Ook dát leer je tijdens deze minor. Schrijf je dus snel in, want: de meeste studenten vinden dit fantastisch. Wij ontwikkelen deze minor speciaal voor jou. Er zijn 30 plaatsen beschikbaar.  Luister naar ons, wij zijn de experts. ZEG JA. Wij van de HAN raden deze minor aan ;-) Meld je nu aan!

Locatie: Nijmegen

 

 

 

Het eindresultaat is dat je een wendbare, kritische gesprekspartner bent op het gebied van verandercommunicatie in (complexe) organisaties. De opdrachtgever is gevorderd in de gedragsverandering. Je rondt de minor af met een advies / reflectiegesprek met een onderliggend portfolio.

 • Analyserapportage: hierin doe je verslag van je analyse van de organisatie; rapportage in vrije vorm passend bij jou en de organisatie waarin je theorie combineert, de onderzoeksstadia doorloopt en een relatie legt tussen data, theoretisch kader en conclusies. De analyse leidt tot een heldere adviesvraag.
 • Advies: Je geeft advies (wederom vormvrij) aan de organisatie waarin je verschillende oplossingsrichtingen presenteert aan je opdrachtgever. In het advies geef je een onderbouwde prioritering aan en houd je rekening met aspecten van de organisatie die uit je analyse komen Je creëert draagvlak voor je implementatie
 • Implementatieplan(nen): de implementatie betreft verschillende experimenten in de organisatie die gedrag pogen te beïnvloeden. Hier doorloop je de volgende stadia, namelijk ontwerp, toepassen, monitoren, evalueren en bijsturen. De keuzes die je maakt onderbouw je en je rapporteert het effect dat je experiment had op gedrag
 • Overdrachtsrapport voor organisatie en opvolging: in dit overdrachtdocument (vrije vorm) beschrijf je de stappen die je hebt gezet ten aanzien van de gedragsverandering. Dit dient volledig te zijn. Hoe heb je het aangepakt, waarom, wat is het effect en laat zien dat je kritisch bent door tips te geven aan je opvolging, gebaseerd op je eigen ervaringen. Je doet hier aanbevelingen voor de toekomst. Degene die met dit vraagstuk verder gaat kan er bij wijze van ‘morgen mee aan de slag’.
 • Eindassesment waarin je je professionele en inhoudelijke ontwikkeling laat zien op basis van een portfolio met bewijsstukken. Waar heb je op professioneel vlak aan gewerkt om een betere adviseur te zijn? Hoe ben je gegroeid ten opzichte van je 0-meting en tussentijdse meting? Waar blijkt dat uit? Wat zijn leerdoelen die je meeneemt naar je major en waarom? Wat neem je inhoudelijk mee op het gebied van Verandercommunicatie? Wat is je visie op het vakgebied en hoe kun je dat vertalen naar je eigen vakgebied? In het assessment van een half uur, waarin een medestudent en een docent je bevragen, overtuig je door middel van concrete bewijslast en reflectie.  

Dit is een voltijdsminor en we gaan ervan uit dat je 40 uur per week werkt. We verwachten dat je vier dagen in de week beschikbaar bent. Het betreft twee dagen op de HAN en (gemiddeld) twee dagen per week bij je opdrachtgever. De overige 8 uren moet je ook kunnen besteden aan de minor, maar kun je flexibel inplannen, in overleg met je team.

Werkvormen
In deze minor staat leren van en met elkaar centraal. Je leert in kleine leergroepen van de organisatie, van je medestudenten en de docenten, maar deze leren óók van jou.  Ook krijg je een kijkje in de keuken van verschillende organisaties waardoor je vanuit verschillende perspectieven naar Verandercommunicatie leert kijken. De volgende werkvormen komen aan bod:

 • Startweek, kennismakingsweek
 • (Online) theoretische inspiratieshots, gemaakt door docent en student
 • Werkcolleges gekoppeld aan de inspiratieshots, waar je aan de hand van de theorie probleemoplossend te werk gaat
 • Gezamenlijk een databank vullen met inspirerende casuïstiek
 • Werken voor een opdrachtgever in projectteam, onder begeleiding van een tutor die gekoppeld is aan de groep
 • Excursie naar een voorbeeldorganisatie
 • Uitwisselingen naar de organisaties van andere werkgroepen
 • Gastsprekers uit het werkveld
 • Oefenen van vaardigheden
 • Individuele coaching op vaardigheden

Basisboek Interne Communicatie (9e druk)

Auteurs: Erik Reijnders, Marius Hogendoorn en Conny de Laat

Paperback, Nederlands, 2021978902325772

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright