Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Mr. C.B.F. Refuge

Voor inhoudelijke informatie:
Mr. C.B.F. Refuge
E-mail : cesar.refuge@han.nl
Tel: 0622665119

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Aan de slag in ondernemend Duitsland

Zakendoen tussen Duitsland en Nederland


Wil jij je optimaal voorbereiden op een carrière in het Duitstalige bedrijfsleven? Of heb je een voorliefde voor ondernemen met of in Duitsland? Dan is deze minor echt iets voor jou. Je leert wat de gevoeligheden zijn in een interculturele werkrelatie en gaat aan de slag met taal, cultuur, politiek en recht. Daarbij is Business Development Management een belangrijk onderwerp.  Kortom: een minor die jouw kansen op een internationale loopbaan aanzienlijk vergroot.

Grootste handelspartner van Nederland

Duitsland is de eerste economie van de EU, de tweede exporteur ter wereld en de derde importeur ter wereld. Het land biedt ongekende mogelijkheden voor ondernemers, maar ook voor studenten die een internationale carrière in het bedrijfsleven ambiëren.

Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland; het is de eerste en beste keuze voor bedrijven die serieuze stappen willen zetten op internationaal vlak. Op dit moment is Duitsland exportland nummer één voor Nederland. Omgekeerd is Duitsland de grootste importeur in Nederland.


Toegankelijk voor brede groep studenten

Als student leer je de essentie van het ondernemen tussen Duitsland en Nederland en hoe je een optimale werkrelatie kunt bereiken tussen Nederlanders en Duitsers. Wat zijn de gevoeligheden over en weer, wat is belangrijk in het intermenselijke contact, hoe bereik je een optimaal resultaat en hoe voorkom je problemen? De minor zet in op het brede spectrum van zakelijke contacten tussen Nederland en Duitsland en beperkt zich uitdrukkelijk niet tot bepaalde bedrijfstakken. Daardoor is de minor toegankelijk voor een brede groep studenten. Logisch zijn studenten van opleidingen rond management, economie, recht, techniek en medicijnen/verpleegkunde.


Onderwerpen

- Duitse taal en cultuur: het privéleven, het zakenleven en zakelijk Duits en omgang met de Duitse overheden.

- Politieke en juridische aspecten van Duitsland wat betreft particulieren, het bedrijfsleven, non-profit en de overheden.

- Business Development Management: particulier, bedrijf, non-profit en overheden.


Verdiepende en verbredende minor

De minor is verdiepend en verbredend. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel). In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

De minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de eindkwalificaties van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je leert in deze minor:

 • werken in een internationale context, gericht op Duitsland;
 • rekening houden met de culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland (Cross Cultural Management);
 • je op vakniveau uitdrukken in het Duits, in woord en geschrift;
 • het ontwikkelen en doorontwikkelen van bedrijfsactiviteiten in Duitsland (Business Development Management);
 • een goede marketingstrategie opzetten;
 • werken binnen Duitse juridische kaders en juridische problemen voorkomen.


Compententies

 • Je kunt vakbekwaam werken in een Duitstalige omgeving en kunt deskundig omgaan met Duitstalige zakenrelaties.
 • Je hebt kennis van de Duitse (zaken-)cultuur en kunt deze kennis adequaat toepassen.
 • Je kunt een correct zakelijk Duits een gesprek voeren en corresponderen, waarbij de Duitse terminologie (vakidioom) centraal staat.
 • Je hebt kennis van de beginselen van Business Development Management en kunt dit op een eenvoudige business case toepassen.
 • Je kent de specifieke aspecten van marketing op de Duitse markt ten aanzien van consumenten, bedrijven en de overheid,
 • Je hebt elementaire kennis van het Duitse staatsrecht, bestuursrecht, burgerlijk recht en het belastingrecht en de wijze waarop juridische geschillen worden opgelost. Hierbij speelt zowel het Nederlands recht als het Duits recht een rol.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Deze minor is bedoeld voor een brede groep studenten. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan mensen op hbo-niveau die goed kunnen communiceren met de Duitse partners. Het gaat dan om zowel technische bedrijven, medische bedrijven als om handelsbedrijven en dienstverlenende bedrijven. Daarom moedigen we studenten aan van bedrijfseconomische- en managementstudies maar ook van technische opleidingen en medicijnen deze minor te volgen.


Voorwaarden voor deelname

Je moet minimaal 100 EC’s hebben behaald. Ook moet je bereid zijn je optimaal open te stellen voor de Duitse taal, cultuur en juridische achtergronden. Dus ben je bereid uit jee comfortzone te stappen en jezelf een semester lang helemaal onder te dompelen in de Duitse taal en cultuur, dan is deze minor echt iets voor jou.

Excursies

In deze minor aan we regelmatig naar Duitsland: bedrijfsbezoeken, bezoeken aan overheidsinstanties (parlement, rechtbanken etcetera). Je wordt gekoppeld aan Nederlandse organisaties die activiteiten ontplooien in Duitsland of organisaties in Duitsland, zo mogelijk op het terrein van jouw hoofdstudie.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • continuous assessment
 • portfolioassessment (inclusief reflectieverslag)
 • schriftelijk (casus)tentamen


Leeruitkomsten/beoordelingscriteria

 • de student communiceert effectief met Duitse partners met inachtneming van taalconventies;
 • de student communiceert effectief met Duitse partners met inachtneming van culturele verschillen;
 • de student stelt een waarde toevoegend business development management plan op met Duitse partners;
 • de student stelt een juridisch compliant business development plan op met Duitse partners;
 • de student stelt een financieel onderbouwd business plan op met Duitse partners.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Het definitieve rooster wordt bekendgemaakt uiterlijk de week voorafgaande aan de start van de minor, waarbij er vanuit wordt gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes aanhouden of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie. Bezoeken aan Duitsland worden tijdig afgesproken en bekend gemaakt.

Werkvormen

 • Werkcolleges en Gastcolleges
 • Projectopdrachten (portfolio)
 • Excursies (bezoeken aan Duitsland)

Literatuur

In deze minor wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van Duitstalige literatuur; de lessen zijn in principe in het Nederlands met gastcolleges afwisselend in het Nederlands en in het Duits.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright