Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt
Mr. C.B.F. Refuge

Voor inhoudelijke informatie:
Mr. C.B.F. Refuge
E-mail : cesar.refuge@han.nl
Tel: 06 22665119

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Zakendoen tussen Duitsland en Nederland – Ondernemen bij de buren!

Deze minor geeft je een optimale voorbereiding om te werken in het internationale bedrijfsleven tussen Duitsland en Nederland en een start om zelf te gaan ondernemen of te gaan werken in Duitsland of landen waar Duits een hoofdtaal is of een officiële taal, zoals Liechtenstein, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg en België.

Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland; het is de eerste en beste keuze voor bedrijven die serieuze stappen willen nemen met internationaal ondernemen, maar dat is voor 17 andere EU landen ook het geval. Op dit moment is Nederland de grootste exporteur naar Duitsland en is Duitsland de grootste importeur in Nederland; hoe houden we dat zo?

Duitsland is de eerste economie van de EU, de tweede exporteur ter wereld en de derde importeur ter wereld en biedt goede kansen voor ondernemers en voor de start van een internationale carrière in het bedrijfsleven voor jou. Omgekeerd is ook Nederland een aantrekkelijke markt voor Duitse ondernemers.

Als student leer je de essentie van het ondernemen tussen Duitsland en Nederlanden en hoe je een optimale werkrelatie kunt bereiken tussen Nederlanders en Duitsers. Wat zijn de gevoeligheden over en weer, wat is belangrijk in het intermenselijke contact, hoe bereik je een optimaal resultaat en hoe voorkom je problemen. De minor zet in op het brede spectrum van zakelijke contacten tussen Nederland en Duitsland en beperkt zich uitdrukkelijk niet tot bepaalde bedrijfstakken. De minor is daardoor toegankelijk voor studenten uit opleidingen op het terrein van management, economie, recht, techniek en medische opleidingen.

Om recht te doen aan het internationale karakter van deze minor kan deze minor worden aangeboden zowel in het Nederlands als in het Engels. Bij aanmelding dien je jouw voorkeur aan te geven of je de minor wil volgen in het Engels of in het Nederlands. Bij beide versies krijg je een gedegen cursus Duitse taal en cultuur aangeboden.

Onderwerpen :

- Duitse taal en cultuur: het privéleven, het zakenleven en zakelijk Duits en omgang met de Duitse overheden;

- Politieke en juridische aspecten van Duitsland wat betreft particulieren, het bedrijfsleven, non-profit en de overheden;

- Business Development Management: particulier, bedrijf, non-profit en overheden.

Soort minor

De minor is zowel verdiepend als verbredend. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel). In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

De minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de eindkwalificaties van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je leert in deze minor:

- werken in een internationale context, gericht op Duitsland;

- rekening houden met de culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland (Cross Cultural Management);

- je op vakniveau uitdrukken in het Duits, in woord en geschrift;

- het ontwikkelen en doorontwikkelen van bedrijfsactiviteiten in Duitsland (Business Development Management);

- een goede marketingstrategie opzetten;

- werken binnen Duitse juridische kaders en juridische problemen voorkomen.

Compententies:

De student is in staat vakbekwaam te werken in een Duitstalige omgeving en is in staat om deskundig om te gaan met Duitstalige zakenrelaties.

De student heeft student kennis van de Duitse (zaken-) cultuur en kan deze kennis adequaat toepassen;

De student is in staat in correct zakelijk Duits een gesprek te voeren en te corresponderen, waarbij de Duitse terminologie (vakidioom) centraal staat;

De student heeft kennis van de beginselen van Business Development management en kan dit op een eenvoudige business case toepassen;

De student heeft kennis van de specifieke aspecten van marketing op de Duitse markt ten aanzien van consumenten, bedrijven en de overheid;

De student heeft een elementaire kennis van het Duitse staatsrecht, bestuursrecht, burgerlijk recht en het belastingrecht en de wijze waarop juridische geschillen waarbij het zowel het Nederlands recht als het Duits recht een rol spelen worden opgelost.

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is bedoeld voor een brede groep studenten. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan mensen op HBO-niveau die in staat zijn goed te communiceren met de Duitse partners. Het gaat dan om zowel technische bedrijven, medische bedrijven als om handelsbedrijven en dienstverlenende bedrijven. Daarom worden studenten van zowel bedrijfseconomische en managementstudies als van technische en (para-)medische en verpleegkundige studies aangemoedigd deze minor te volgen.

Voorwaarden voor deelname

De student moet minimaal 100 EC’s hebben behaald. Ook moet de student bereid zijn zich optimaal open te stellen voor de Duitse taal, cultuur en juridische achtergronden. De student moet bereid zijn uit de comfortzone te stappen en een semester lang zich geheel onder te dompelen in de Duitse taal en cultuur.

Goed om te weten

In deze minor zullen bezoeken worden gebracht aan Duitsland: bedrijfsbezoeken, bezoeken aan overheidsinstanties (parlement, rechtbanken etcetera). Studenten worden gekoppeld aan Nederlandse organisaties die activiteiten ontplooien in Duitsland of organisaties in Duitsland, zo mogelijk op het terrein van de hoofdstudie van de student.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • continious assesment
 • portfolio assesment (inclusief reflectieverslag)
 • schriftelijk (casus)tentamen

 

Leeruitkomsten/beoordelingscriteria:

 • de student communiceert effectief met Duitse partners met inachtneming van taalconventies;
 • de student communiceert effectief met Duitse partners met inachtneming van culturele verschillen;
 • de student stelt een waarde toevoegend business development management plan op met Duitse partners;
 • de student stelt een juridisch compliant business development plan op met Duitse partners;
 • de student stelt een financieel onderbouwd business plan op met Duitse partners.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Het definitieve rooster wordt bekendgemaakt uiterlijk de week voorafgaande aan de start van de minor, waarbij er vanuit wordt gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes aanhouden of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie. Bezoeken aan Duitsland worden tijdig afgesproken en bekend gemaakt.

Werkvormen

 • Werkcolleges en Gastcolleges
 • Projectopdrachten (portfolio)
 • Excursies (bezoeken aan Duitsland)

 

Literatuur

In deze minor wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van Duitstalige literatuur; de lessen zijn in principe in het Nederlands met gastcolleges afwisselend in het Nederlands en in het Duits.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright