Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open

Onderwijsaanbod

De leeruitkomsten van deze minor ontwikkel je in de onderwijsgroep, op je werkplek (stageplek) en online. Tijdens de contactdagen verdiep je je in de theorie en reflecteer je op ervaringen in de praktijk. De onderwijsvormen die we daar onder andere voor inzetten zijn onderwijsleergesprek, werkopdrachten, presentaties, collegiale consultatie, oefenen met coachings- en begeleidingsgesprekken. Daarnaast bieden we vanuit de opleiding vormen van online leren aan.

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

 

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

De minor is gericht op de ontwikkeling van je competenties als opleider in de praktijk. Als opleider in de praktijk ondersteun, begeleid en adviseer je over de beroepsvorming van toekomstige- en de professionalisering van de huidige medewerkers van de organisatie. Je signaleert en analyseert leerbehoeften en opleidingsnoodzaak zowel binnen de organisatie als bij organisaties waarmee wordt samengewerkt. Je coacht werkbegeleiders en houdt rekening met de diversiteit van medewerkers.

Soort minor

Dit is een verbredende minor, waarmee jij je specialiseert binnen je eigen stage/ werkplek. De minor wordt als een module in het 1e semester aangeboden. Bij voldoende aanmeldingen wordt de minor ook in 2e semester aangeboden. Op donderdag vinden de lesactiviteiten plaats (overdag).

Leeruitkomsten

De minor is opgebouwd 5 leeruitkomsten. Het leren op de werk- of stageplek speelt hierbij een centrale rol.

Leeruitkomst MP1.1: Adviseren over een opleidingsvraag binnen de beroepscontext

Je werkt (of loopt stage) in een organisatie in de rol van opleider. Je ondersteunt, begeleidt en adviseert over de beroepsvorming van toekomstige medewerkers en de professionalisering van de huidige medewerkers van de organisatie. Je signaleert en analyseert leerbehoeften en opleidingsnoodzaak zowel binnen de organisatie als bij organisaties waarmee wordt samengewerkt. Op basis van deze analyse schrijf je een advies over welke interventies wenselijk zijn om het (opleidings)vraagstuk op te lossen. Ook is in het advies, een globale omschrijving van de opleidingsinterventies (training, coaching, intervisie etc) en de wijze waarop deze succesvol geïmplementeerd kunnen worden, opgenomen. Je werkt in het gehele proces nauw samen met de opdrachtgever en betrokken professionals en creëert draagvlak voor het opleidingsadvies.

 

Leeruitkomst MP.2.1: Coachen van (werk)begeleiders op de werkplek

Je coacht (werk)begeleiders bij hun professionalisering in het begeleiden van leerlingen, stagiaires en medewerkers. Tijdens deze individuele coachgesprekken ondersteun je de (werk)begeleider in zijn reflectieproces, coach je op overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en motieven en neem je een modelrol in als coach (teach what you preach). Je leert de (werk)begeleider om te coachen. Je beschikt over passende methodieken (bijv. oplossingsgericht coachen, transactionele analyse, coachen op kwaliteiten) om de lerende tot leren aan te zetten. Je hebt inzicht in het eigen functioneren m.b.t. coachen van de (werk)begeleider en trekt op basis van deze inzichten conclusies over je (toekomstig) handelen.

Leeruitkomst MP 2.2: Afstemmen op diversiteit

Je krijgt in je rol van opleider te maken met een grote diversiteit aan (toekomstig) medewerkers. Denk aan verschillen in opleidingsniveau, in leeftijd en levensfase, in culturele achtergronden, in leerstijlen en leervoorkeuren en aan leer- en gedragsproblemen. Deze diversiteit kan om een aangepaste begeleiding of aanpak vragen. Je verdiept je in een werksituaties waarin verschillen tussen medewerkers/ lerenden een rol spelen en om een speciale aanpak vragen. Je maakt gebruik van bronnen (literatuur en/of ervaringsdeskundigen) om de  situatie te verklaren en om handelingsalternatieven te verkennen en deelt deze inzichten.

Leeruitkomst MP3.1: Professioneel leiderschap

Je krijgt inzicht in de verschillende rollen van de opleider en de dynamiek van de organisatie in de maatschappelijke context. Je laat zien dat op de hoogte bent van actuele trends en ontwikkelingen in je werkveld en deze weet te vertalen naar eigen beroepspraktijk. Ook laat je zien dat je een persoonlijke visie hebt op het werken als opleider. Je geeft zelfstandig richting aan je eigen professionele ontwikkeling.

Leeruitkomst MP.3.2: Professionele ontwikkeling in de praktijk

Je werkt planmatig aan je professionele beroepsontwikkeling. Aan het begin van de minor stel je een Persoonlijk Ontwikkel Plan op. Op de stage/werkplek en tijdens de contactdagen werk je hier doelgericht aan. Aan het einde van de minor beschrijf/ toon je in een portfolio de ontwikkeling die je tijdens de minor hebt doorgemaakt.

Voor wie?
Deze minor is bestemd voor:

  • Studenten die zich willen verdiepen in de rol van de opleider binnen de organisatie’
  • Studenten die werken of stage lopen in een profit of non-profit organisatie in de rol van opleider.

Werkervaring:
In de rol van opleider werk- of loop je tenminste één dagdeel (6 uur) per week stage binnen een profit of non-profit organisatie. Je bent in staat om op jouw stage- of werkplek opdrachten in de praktijk uit te voeren gerelateerd aan de leeruitkomsten. Werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van deze minor.

Leeruitkomsten en Toetsvorm

MP1.1: Adviseren over een opleidingsvraag binnen de beroepscontext

MP1.1: Schriftelijk beroepsproduct

MP2.1: Coachen van (werk)begeleiders op de werkplek

MP2.1: Reflectieverslag (incl. observatie- en feedbackformulieren)

MP2.2: Afstemmen op diversiteit

MP2.2: Performance assessment

MP3.1: Professioneel leiderschap

MP3.1: Profileringsgesprek

MP3.2: Professionele ontwikkeling in de praktijk

MP3.2 Stageportfolio

Rooster

De minor kent een studiebelasting van 20 uur per week bestaande uit één lesdag (6 uur), minimaal 6 uur werkplekleren en 8 uur zelfstudie. De lesactiviteiten vinden op donderdag plaats (overdag).

Literatuur

In deze minor wordt gebruik gemaakt van Nederlandstalige literatuur, veelal in de vorm van boeken en artikelen.

Verplichte literatuur :

  • Geerts, W., Kralingen, R. van, Handboek voor leraren (2016). Bussum: Uitgeverij Coutinho.
  • Mooijman, E., Rijken,J., Dam, N. van, (2018). Handboek Leren en Ontwikkelen in organisaties. Utrecht: Noordhoff Uitgevers.
  • Deen E., Rondeel, M. (2017). Opleidingskunde, leren in het werk, rond het werk, voor het werk. Alphen aan de Rijn: Uitgeverij Vakmedianet. ISBN: 9789462154872
  • Huybers, M., Hoe-boek voor de trainer (2010). Zaltbommel: Uitgeverij Thema

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright