Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

 

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Leraar zijn binnen het MBO is uitdagend en complex. Samen met collega’s leid je studenten op een voor een beroep dat in verandering is, binnen een sterk veranderende samenleving. Vanzelfsprekend ben je op de hoogte van beroep waarvoor je opleidt en ken je de beroepspraktijk. Tijdens de minor “De leraar in het mbo” van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verdiep en verbreed jij je vaardigheden en kennis om studenten aan het mbo goed voor te bereiden op hun toekomst als beginnend beroepsbeoefenaar en onderzoek je jouw mogelijkheden om je als leraar te blijven ontwikkelen en steeds op te zoek te zijn naar vernieuwing.

Planning

Op donderdag vinden de lesactiviteiten plaats (overdag). De minor kent een studiebelasting van 20 uur per week bestaande uit één lesdag (6 uur), minimaal 6 uur werkplekleren en 8 uur zelfstudie.

 

De minor is opgebouwd uit vijf leeruitkomsten. Het leren op de werk- of stageplek speelt hierbij een centrale rol. De leeruitkomsten van deze minor ontwikkel je in de onderwijsgroep, op je werkplek (stageplek) en online. Tijdens de contactdagen verdiep je je in de theorie en reflecteer je op ervaringen in de praktijk. De onderwijsvormen die we daar onder andere voor inzetten zijn onderwijsleergesprek, werkopdrachten, presentaties, collegiale consultatie, oefenen met LOB- gesprekken. Daarnaast bieden we vanuit de opleiding vormen van online leren aan.

Beoordeel zelf of deze leeruitkomsten aansluiten op jouw wensen en eisen. De meerwaarde van deze minor is de focus op jouw professionele ontwikkeling als docent in het MBO. Daarbij zijn de aangeboden thema’s vakoverstijgend: elke student in een lerarenopleiding die zich wil ontwikkelen in ‘het leraarschap in het mbo’ kan aan deze minor deelnemen.

MM1: Burgerschap en loopbaanontwikkeling

MM1.1 Begeleiden van leerlingen bij de leerloopbaan

Je kent de wijze waarop LOB binnen het MBO wordt vormgegeven. Je kunt jouw eigen visie m.b.t. LOB in het MBO verwoorden en bent in staat LOB gesprekken met mbo- studenten te voeren en zo bij te dragen aan het ontwikkelen van hun loopbaancompetenties.

MM1.2 Afstemmen op diversiteit en burgerschapsvorming

Je hebt kennis van de wijze waarop Burgerschap binnen het MBO wordt vormgegeven. Je kunt jouw eigen visie m.b.t. Burgerschap in het in het MBO verwoorden en kunt leeractiviteit(en) ontwerpen en uitvoeren die vallen onder een van de burgerschapsdimensies en er toe leidt dat de mbo-student perspectieven van anderen leert innemen en nadenkt over hoe zijn eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen. Je stemt de activiteit af op de relevante verschillen tussen de leerlingen en past interculturele competenties toe.

MM2: Begeleiden van de beroepspraktijkvorming

Je hebt kennis van de wijze waarop de beroepspraktijkvorming op verschillende manieren wordt vormgegeven en hebt handvatten verkregen om leerlingen tijdens het leren in de praktijk te begeleiden.

Je kunt kennis en ervaringen m.b.t. de beroepspraktijkvorming delen met collega’s.

MM3: Professionele ontwikkeling

MM3.1 Profileren als leraar in het MBO

Je bent op de hoogte van actuele trends en ontwikkelingen in je werkveld en kunt deze vertalen naar je eigen beroepspraktijk.

Je hebt een persoonlijke visie hebt op het werken als leraar in het MBO en beschrijft wat dat van een (start bekwaam) professional vraagt. Je trekt conclusies over waar je staat in je ontwikkeling en wat er nog te ontwikkelen is in de toekomst.

MM 3.Professionele ontwikkeling in de praktijk

Je beschrijft/ toont in een portfolio de ontwikkeling die je tijdens de minor hebt doorgemaakt.

European Credits;

Burgerschap en Loopbaanontwikkeling 15 ECT

Begeleiden tijdens de BPV 10 ECT

Professionele ontwikkeling 5 ECT

Leeruitkomsten en toetsvorm

MM1.1 Begeleiden van leerlingen bij de leerloopbaan

Procesverslag

MM1.2 Afstemmen op diversiteit en burgerschapsvorming

Reflectieverslag

MM2 Begeleiden van de BPV

Procesverslag

MM3.1 Profileren als leraar in het MBO

Profileringsgesprek

MM3.2 Professionele ontwikkeling in de praktijk

Stageportfolio

 

Tijdens het programma wordt gewerkt aan vakdidactische en pedagogische competenties.

De bekwaamheidseisen voor leraren, de kennisbasis en het beroepsbeeld van de mbo- docent, zijn onderleggers voor de leeruitkomsten van deze minor.

De volgende beroepstaken van de leraar centraal staan in deze minor:

- B: Begeleiden van leerprocessen

- E: Ontwikkelen van de eigen leraarsbekwaamheid

De leeruitkomsten tijdens deze minor worden getoetst d.m.v. procesverslagen, reflectieverslagen en een profileringsgesprek.

De professionele ontwikkeling van de leraar in de praktijk wordt getoetst d.m.v. een stageportfolio.

Studiepunten/European Credits;

  1. Burgerschap en Loopbaanontwikkeling 15 STP/EC
  2. Begeleiden tijdens de BPV 10 STP/EC
  3. Professionele ontwikkeling 5 STP/EC

 

In deze minor wordt gebruik gemaakt van Nederlandstalige literatuur, veelal in de vorm van boeken en artikelen.

Verplichte literatuur :

Geerts, W., Kralingen, R. van, Handboek voor leraren (2016). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

AOB Dekkers, Differentiëren maakt het verschil (2016), oabdekkers.nl

Aanbevolen literatuur:

Snoek, M., Wit de, J., e.a., Het beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs

Ruijters, M, e.a., Mijn binnenste buiten(2018).Deventer: Uitgeverij Medianet

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright