Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
30 augustus 2021 t/m: 30 januari -- gesloten (geen doorgang)
Lambert Zaad

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon minor
Lambert Zaad
E Lambert.Zaad@han.nl
T 0655372624

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Bij Beyond the Hype werk je samen met andere studenten en praktijkpartijen de mogelijkheden van technologische hypes en help je de praktijkpartijen bij het innoveren met nieuwe technologie.

Veel bedrijven zijn op zoek naar (verbeterde) mogelijkheden van nieuwe digitale technologieën, zoals VR/AR, Big Data, Machine Learning of Block Chain, maar ze hebben niet de tijd of middelen om deze te verkennen. Juist hier liggen mogelijkheden om onderwijs met gerichte praktijkvragen te combineren. Deze minor bereidt je voor op praktijkgericht onderzoek en je helpt praktijkpartijen bij hun innovatieprocessen. We vormen een R&D-afdeling waar verschillende partijen samen kennis ontwikkelen.

 • Praktijkgericht onderzoek.
 • Rapid Prototyping / Build-to-design.
 • Innoveren in de praktijk.

Je leert om binnen een team zelfstandig en via een prototypingaanpak naar nieuwe inzichten toe te werken. Je leert systematisch te verkennen wat wel en niet werkt. En hoe je jouw ontwikkel- en of ontwerpactiviteiten leert plannen en afstemmen. Je leert jezelf kennis over nieuwe technologie eigen te maken en deze toe te passen binnen een praktijkcasus. Je leert samenwerken met verschillende partijen. Je leert praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te voeren dat past binnen het hoger onderwijs.

Competenties

 • Kennis en inzicht.
 • Oordeelsvorming.
 • Communicatie.

(3 van de 5 Dublin descriptoren).

 • ICT-studenten.
 • CMD-studenten.
 • Alle studenten die vergaande interesse hebben in - of ervaring hebben met ontwikkelen of ontwerpen van informatie- en communicatiemiddelen zodat deze toepasbaar zijn voor een organisatie…

Voorwaarden voor deelname

60 studiepunten in de hoofdfase, en bij voorkeur je stageperiode doorlopen.

Goed om te weten

 • Bij interesse en een afwijkend profiel (zie ingangseisen), neem contact op voor een intakegesprek.
 • Onderzoeksplan (formatief)
 • Assesments, Quality Review Board 2X (summatief)
 • Portfolio (Design Rationale, summatief)
 1. De student bouwt kennis en inzicht op, doet ervaring op en levert een bijdrage aan innovatieprocessen in (grote) organisaties. Leert innovatiemodellen en praktijkaanpak kennen, vormt zich daarover een oordeel en communiceert dat aan andere deelnemers.
 2. De student bouwt kennis en inzicht op over (de toepassing van) praktijkgericht, beslissingen ondersteunend onderzoek (Methodenkaart), vormt zich een oordeel over de geschiktheid van specifieke methoden voor het beantwoorden van zelf geformuleerde vragen, kan methodenkeuzes beargumenteren en communiceren.
 3. De student formuleert onderzoek/ontwerp/ontwikkelvragen, past praktijkgerichte methoden toe om de vragen te beantwoorden en communiceert resultaten intern en extern (mondeling, schriftelijk, visueel en/of in de vorm van een product) op een manier die past bij de belangen en competenties van het publiek.
 4. De student bouwt kennis en expertise op in de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe technologie of technologieën die centraal staan bij de uitvoer en demonstreert de verworven expertise in de vorm van demo’s, prototypes, etc. die deel gaan uitmaken van een kennisbank.
 5. De student past al eerder verworven professionele competenties (zoals bijvoorbeeld agile procesmanagement) toe en deelt kennis en ervaring met andere deelnemers, bijvoorbeeld provinciemedewerkers.

Vanwege de samenwerking met praktijkpartijen verwachten we dat je van maandag t/m vrijdag beschikbaar bent. Het volgen van andere vakken binnen deze tijd geen optie. Bijbaantjes zijn veelal in te plannen, maar de donderdagmiddag staat gepland voor groepsactiviteiten.

Op twee dagen in de week werk je op de locatie van werkveldpartner (in regio Arnhem of Nijmegen).

Werkvormen

 • Eén doorlopende onderzoekscasus die je in sprints uitwerkt
 • Workshops
 • Presentaties
 • Reviewsessie (sprintreviews met team en organisatie en Quality Review Boards met studententeams)

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright