Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Hans Bennink

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Hans Bennink
E-mail: Hans.Bennink@han.nl
Tel: 0622664348

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats, áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt, wordt deze minor mogelijk teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt circa 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor Nieuw Organiseren - Analyse, diagnose en verandering van organisaties (begeleiden van organisatieverandering) van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt inzicht in de problematiek van veranderende organisaties en bereidt voor op de praktijk van nieuw organiseren.

Ben jij een student die een loopbaan als organisatieveranderaar ambieert of een managementfunctie waarin organisatieverandering een belangrijk aandachtspunt is?

Dan is deze minor iets voor jou! In de minor wordt een traject gericht op nieuw organiseren doorlopen, beginnend met contractering en gevolgd door het maken van een situatieanalyse (met daarin aandacht voor de harde kanten van de organisatie, de cultuur, het leervermogen en de micropolitieke aspecten). Voorts gaat het om het komen tot oplossingen, afhankelijk van de problematiek als expert of als procesbegeleider, en om het (helpen) opstellen van implementatieplannen. Zowel advies- en begeleidingsvaardigheden, theorie over (het begeleiden van) organisatieverandering en aandacht voor jou als organisatieveranderaar komen in deze minor aan de orde. We kijken naar de juridische aspecten van organisatieverandering en -advisering, naar kosten en opbrengsten en naar de ethiek van organisatieverandering.

Onderwerpen

 • Analyse en diagnose van organisatieproblemen
 • Samenwerkingsproblemen tussen organisaties
 • De complexiteit van organisatieverandering in termen van slaag- en faalfacoren
 • Welke keuzes maak je als organisatieveranderaar bij het aangaan en regisseren van nieuw organiseren?
 • Hoe kun je onderzoek gericht inzetten bij organisatieverandering?
 • Waardoor ontstaat weerstand en hoe kun je die omzetten in veranderingsbereidheid?
 • De diverse rollen en interventiemogelijkheden van jou als organisatieveranderaar

Resultaat
Als je de minor met goed gevolg hebt afgesloten, ben je startbekwaam als junior organisatieconsultant (niveau 2/3) en ontvang je een minorcertificaat.

Soort minor
De minor is zowel verdiepend als verbredend. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel). In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Beoordeel zelf of de eindkwalificaties van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Na het volgen van deze minor kun je met een grote mate van zelfstandigheid een organisatieverandertraject aangaan, inrichten en uitvoeren.
De ervaring leert dat deze minor een uitstekende voorbereiding biedt op de afstudeeropdracht (AOD).

Competenties

 • In de vorm van een situatieanalyse organisatieproblemen in beeld brengen op basis van gericht ingezet onderzoek
 • Interactief in en met een gastorganisatie oplossingen (helpen) ontwerpen, geconcretiseerd in een implementatieplan
 • Zicht krijgen op en ontwikkelen van eigen veranderkundige competenties en ambities.
 • Onderzoekend veranderen
 • Luisteren en argumenteren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor is interessant voor alle afgestudeerden op hbo-niveau die in hun beroepspraktijk met veranderingsprocessen te maken krijgen. Tijdens je hbo-opleiding is bij voorkeur aandacht besteed aan organisatiekundige basisconcepten. Is dat niet het geval? Dan wordt de mogelijkheid van een inhaalslag gecreëerd.

Voorwaarden voor deelname

 • Minimaal 150 EC's behaald (waaronder beroepsvoorbereidende stage afgerond, in overleg met de minorcoördinator kan daar eventueel van afgeweken worden)
 • Aantoonbare oriëntatie op veranderprocessen die zich voordoen op het werkterrein van jouw eigen opleiding

Goed om te weten
De kick-off van de minor vindt al voor de zomervakantie of kerstvakantie plaats (afhankelijk van het semester waarin de minor wordt aangeboden). Het is de bedoeling om zelf een gastorganisatie te werven voor een uitdagende en uiterst leerzame praktijkopdracht (waarbij je begeleiding ontvangt). 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Offerte en plan van aanpak voor de adviesopdracht
 • Casustentamen situatieanalyse 
 • Adviesrapportage
 • Reflectieverslagen
 • Assessment adviesvaardigheden
 • Eindpresentatie

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor. 

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) beschikbaar zijn voor onderwijs. De minor vraagt een investering van 40 uur per week, waarbij de lessen zo veel mogelijk op twee lesdagen worden aangeboden om voldoende aaneengesloten tijd aan de praktijkopdracht te kunnen besteden. Dat betekent dat combinatie met bijbaantjes en vooral met andere opleidingsonderdelen moeilijk is en tot planningsproblemen en zelfs uitloop kan leiden.

Werkvormen

 • Praktijkoriëntatie in een gastorganisatie
 • Werkplaatsen waarin met de vaardigheden van analyse, diagnose en (her)ontwerp van organisaties wordt geoefend
 • Trainingen met daarin rollenspellen, simulatieoefeningen, casebesprekingen, videomateriaal en discussieopdrachten, hoor- en werkcolleges
 • Management games

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright