Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden
Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35   30 500 van 09.00 tot 16.00 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Hendrik Postma
E-mail: hendrik.postma@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De HAN-minor Immersive Media Design (IMD) richt zich op het ontwerpen van interactieve applicaties waarbij de nadruk wordt gelegd op de beleving ervan. Immersive betekend letterlijk “meeslepend”, de vraag is dus hoe een applicatie zo gemaakt kan worden dat een gebruiker zich volledig laat meeslepen in de ontworpen omgeving.

Je houdt je bezig met het ontwerpen van interactieve toepassingen die zich richten op de gebruiker i.p.v. andersom. De focus ligt hierbij op de beleving van het verhaal. Je leert de kracht van een goed verhaal te beheersen en om te zetten naar een geschikt interactief medium. De gebruiker voelt zich opgenomen in de ontworpen omgeving, voelt zich uitgedaagd en kan zinvolle invloed uitoefenen op het verloop. De toepassing hoeft zich niet te beperken tot beeldschermen, maar kan zich ook manifesteren in virtual reality, augmented reality, mobiele platforms, en wat nog meer mogelijk is.

 

Course 1: IMD-ideate

Deze course richt zich op het ontwikkelen van concepten voor interactieve applicaties die gericht zijn op de optimale beleving van een gebruiker. Hierbij worden theorieën van interactive storytelling, flow, transformation en immersion toegepast. Allemaal technieken waarmee de kans groot is dat jouw applicatie een onuitwisbare indruk achterlaat. Je ontwikkelt je eigen interactive story, schrijft een essay waarin je jouw visie als ontwerper betoogd, oefent met het bedenken van innovatieve oplossingen en leert creatief te denken.

 

Course 2: IMD-create

De verschillende grondstoffen en bouwstenen waarmee de look en feel en de interface van een interactief verhaal kunnen worden vormgegeven zijn video, geluid, animatie, fotografie, illustratie en typografie.

Al dat ‘ruwe’ materiaal kan worden bewerkt, gemonteerd en samengevoegd tot het gewenste eindresultaat is bereikt. In deze course wordt de theorie van Ideate toegepast op het ontwerpen van een eigen interactieve applicatie en leer je deze ook werkend te krijgen met bijvoorbeeld Unity.

 

Project

In het project werk je in multidisciplinaire teams, samengesteld uit studenten die zich specialiseren in programmeren, internet of things, e-business, security en application design. Met hen werk je aan de realisatie van een werkende, interactieve applicatie voor een externe opdrachtgever. In dit team ben jij degene die de applicatie ontwerpt en de nadruk legt op hoe de applicatie zich kan richten op de gebruiker met als doel dat deze zich onderdompelt in de beleving.

 

Onderwerpen

 • Storytelling en interactive narratives
 • Empathie en kunstmatige intelligentie
 • Interactie principes
 • Humor en disruption
 • Concepting & Prototyping
 • Visual- en audiodesign

 

Soort minor

Dit is een verbredende minor. IMD maakt onderdeel uit van het 2de jaar en is een basissemester van het Experience Design profiel binnen de opleiding Communicatie en Multimedia Design.

Ontwerpproces

CMD 1. [Ontwerpproces inrichten] Je kunt een ontwerpproces organiseren en daarbinnen verschillende theorieën, methoden en technieken toepassen voor het onderzoeken, conceptualiseren, realiseren, evalueren en verantwoorden van een ontwerp.

CMD 2. [Ontwerpproces bijsturen] Je werkt iteratief: je test en evalueert voortdurend de uitkomsten van het ontwerpproces bij de doelgroep(en) en je past waar nodig het proces en je ontwerp aan.

CMD 3. [Samen ontwerpen] Je bent in staat om het ontwerpproces samen met anderen te doen: met andere disciplines, de opdrachtgever(s), de doelgroep(en) en eindgebruiker(s). 

Ontwerponderzoek

CMD 4. [Onderzoeken] Je doet methodisch onderzoek om tot gefundeerde oplossingen te komen in alle fasen van het ontwerpproces. Je kiest en combineert methodes die passen bij de inhoud van het onderzoek.

Manifesteren en reflecteren

CMD 5. [Manifesteren] Je kunt zelfstandig een beroepsopdracht uitvoeren. Je kunt gedurende het gehele ontwerpproces de uitvoering en resultaten onderbouwen, presenteren en documenteren.

CMD 6. [Reflecteren] Je reflecteert op jouw beroepsmatig functioneren en je ontwikkeling. Je bent je daarbij bewust van je persoonlijke sterktes en zwaktes. Je kunt jezelf daarin sturen en neemt eigen standpunten in.

 

Oplossingsrepertoire

ExD 1. [Gebruikerservaringen] Je kunt gebruikerservaringen met een verhalende en interactieve component ontwerpen, vanuit inzicht in de probleemsituatie en de belanghebbenden.

ExD 2. [Ervaringontwerp] Je kunt interactieve prototypes van gebruikerservaringen, zoals een serious game of een fysiek of virtueel model, realiseren waarmee je een doelgroep kunt informeren, overtuigen of hun gedrag beïnvloeden.

Theorie/Basiskennis

ExD 3. [Experiencetheorie] Je baseert je oplossingen op kennis van sociale/cognitieve psychologie, game mechanics en/of storytelling en kan ze met behulp van deze kennis verantwoorden.

Studenten moeten hun propedeuse hebben behaald om mee te kunnen doen aan deze minor.

Deze minor is geschikt voor studenten die hun kennis en vaardigheden willen verbreden op het vlak van ontwerpen voor digitiale media.

Ook zonder creatieve vooropleiding kun je je aanmelden, maar er wordt in deze minor wel wat gevraagd van je creatief en ontwerpvermogen! Je werkt aan interactive stories en varieert op concepten. Je schetst veel en zoekt actief naar innovatieve oplossingen. Je zult ideeën gaan omzetten naar goede (interactie) ontwerpen en prototypes. Deze minor biedt daarmee een verbreding en een verdieping voor je ontwikkeling als ontwerper.

Beroepsproducten zoals:

 • Interactive Story
 • Ontwerpdocumenten
 • Essay
 • Prototypes
 • Testrapport

Het project wordt getoetst door de student twee maal te bevragen op de individuele bijdrage en groepsbijdrage. Het assessment bestaat uit een beoordeling van de ingeleverde producten zoals verslagen, ontwerpen, onderzoeken en gerealiseerde applicaties aangevuld met een individuele verdediging door de student

Deze course verwacht een inzet van 40 uur per week en beschikbaarheid van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:45 uur.

 • 4 dagdelen per week
 • Hier zijn op voorhand geen vaste dagen voor gereserveerd
 • Wordt alleen aangeboden in verschillende dagdelen dagonderwijs, is dus niet geschikt voor deeltijdstudentenWerkvormen:
 • Naast deze 4 dagdelen heb je flink wat tijd nodig voor huiswerk. De minor gaat uit van 40 uur per week voor huiswerk + contacturen.

Werkvormen:

Werkcolleges, Groepswerk, Praktijklessen, Projectonderwijs​.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright