Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
31 januari 2022 t/m: 3 juli -- gesloten (vol)

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Marie-Louise Verhees
E-mail: marie-louise.verhees@han.nl
Tel: 06-51362294

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In deze minor leer je hoe je mensen kunt coachen naar een (nog) gezondere en actievere leefstijl door het inzetten van Motiverende gespreksvoering en door een voedings- en beweegplan op maat te maken samen met een cliënt. De cliënt is iemand met een chronische ziekte óf iemand die zijn/haar leefstijl of sportprestatie wil verbeteren.

Binnen de minor Voedings- en beweegcoach gaan we in op de effecten van een gezonde én ongezonde leefstijl. Met name wordt ingezoomd op de leefstijlfactoren voeding en beweging bij zowel een gezonde leefstijl als bij verschillende welvaartsziekten (overgewicht, diabetes mellitus type II, chronische longziekten en hoge bloeddruk) en bij intensieve sportbeoefening.

Binnen deze minor leer je maatwerk te leveren met als doel de leefstijl én daarmee de gezondheid en het welbevinden van jouw cliënten te verbeteren.

Allereerst analyseer je de huidige leefstijl, met name het voedings- en beweeggedrag. Vervolgens ontwerp je samen met de cliënt, een voor hem of haar op maat gemaakt voedings- en beweegplan. Behalve de kennis die je hiervoor nodig hebt, is het ook van belang dat je weet op welke manier je mensen kunt coachen bij de uitvoering van dit leefstijladvies. Je verdiept je in hoe je bewust en gewoontegedrag van mensen kunt beïnvloeden en hoe je mensen kunt coachen bij het uitvoeren van gezond gedrag. Hierbij maken we gebruik van de gespreksstijl: Motiverende Gespreksvoering.

Thema’s die o.a. aan bod komen: richtlijnen gezonde voeding, inspanningsfysiologie, pathologie, sedentair gedrag, stress en ontspanning, positieve gezondheid, zelfregie/-management, BRAVO-factoren, gedragsmodellen, gedragsbeïnvloedingstechnieken, motivatietheorieën, gezondheidsvaardigheden.

Deze minor is geschikt voor studenten:

  • Die in bezit zijn van een propedeuse.
  • Die minimaal 45 EC uit de hoofdfase bezitten.
  • Met minimale specifieke basiskennis over:

Inspanningsfysiologie: werking van hart- en longen, bouw van spieren, werking van spieren, kennis van energiesystemen en trainingsprincipes

Gezondheid: wat is gezondheid en welke factoren beïnvloeden gezondheid?

Gedragsverandering: het ASE model en Transtheoretisch model zijn bekend.

Voorwaarden voor deelname
Idealiter volg je de opleiding ALO, Sportkunde, Fysiotherapie, Voeding en Diëtetiek, Verpleegkunde, Toegepaste Psychologie, of een aanverwante paramedische studie. 

Indien dit niet het geval is, moet je door middel van een CV inclusief cijferlijst aantonen dat je bovengenoemde voorkennis voldoende bezit.

  1. Kennistoets
  2. Praktijktoets ‘voeren van een intake (gesprek en fysieke testen)’
  3. Ontwerpen van een voedings-en beweegplan

Gedurende een half jaar heb je op 3 dagen in de week contactonderwijs. Het onderwijs wordt aangeboden in meerdere werkvormen: hoorcolleges, workshops, online leren en het uitvoeren van projecten en opdrachten in de praktijk. Naast het contactonderwijs, wordt er van de studenten zelfstudie verwacht.

Wilmore, J.H., Costill, D.L., & Kenney, W.L. (2009/2016). Inspannings- en sportfysiologie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Lemmers, L, & Greeff de, J. (2018). Gezondheidsbevordering en leefstijl. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Miller, W.R., & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering. Ouderkerk aan de IJssel: Theologische uitgeverij Ekklesia.

Whitney, E. N., & Rolfes, S. R. (2005). Understanding nutrition. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth (of een recentere uitgave).

 

 

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright