Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 februari 2020 t/m: 4 juli 2020 -- gesloten (geen doorgang)
Gwendolijn Boonekamp

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon Gwendolijn Boonekamp

E gwendolijn.boonekamp@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan. 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol. 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De Gezondheidsmakelaar, samen het verschil maken voor gezondheid op school, in de wijk en sportvereniging

Scholen, wijken, sportverenigingen allemaal plekken waar mensen leren, wonen, werken en spelen. Dat lukt het beste als ze daar de dingen kunnen doen die zij belangrijk vinden. Vind jij het interessant om in, met en tussen deze settings vraaggericht te werken en bij te dragen aan het realiseren van hun droom?

In deze minor leer je hoe jij, samen met een multidisciplinair studententeam, een vliegwiel kan zijn om ideeën te realiseren voor een gezonde school, wijk of vereniging. Je bent de verbindende schakel en zoekt de samenwerking met allerlei partijen. Denk hierbij aan buurtbewoners, lokale organisaties en winkeliers, leerlingen, docenten of leden van een vereniging. Je leert factoren die gezondheid en welzijn binnen een school, wijk of vereniging beïnvloeden, zichtbaar maken en activeren. Je maakt leerlingen, docenten of burgers bewust van hun talenten, ervaringen, netwerken en hulpbronnen en helpt bij het ontwikkelen van plannen om hiermee aan de slag te gaan om hun eigen dromen te realiseren. 

Deze minor linkt onderzoek, theorie en praktijk aan elkaar. Je ontwikkelt en implementeert gezamenlijk praktische innovatieve ideeën en oplossingen voor ‘gezonde’ uitdagingen. 

 Topics

 • Actiegerichte en participatieve onderzoeksmethodieken om hulpbronnen in kaart te brengen en te activeren.
 • Design thinking
 • Asset benadering en de ‘Whole School, whole community, whole child’ benadering.
 • Sociale determinanten voor gezondheid
 • Positieve gezondheid.
 • Eigenaarschap en empowerment.
 • Samenwerkings- en projectmanagement vaardigheden.
 • Communicatie vaardigheden.

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 • Visualising: Je beschrijft en onderbouwt jouw visie op een ‘gezonde school/wijk/vereniging’ (essay).
 • Mapping: Je beschrijf welke factoren bijdragen aan de droom van de school/wijk/vereniging (analyse).
 • Designing: Je ontwikkelt gezamenlijk met de school/wijk/vereniging een innovatief ontwerp om hun droom te realiseren (ontwerp).
 • Performing: Je laat zien hoe je de school/wijk/vereniging hebt geholpen bij de uitvoering van het ontwerp (performance assessment).
 • Monitoring: Je maakt verbeteringen voor je eigen leerproces en dat van de school/wijk/vereniging inzichtelijk (reflectie).

Competenties:

 • Multidisciplinair samenwerken
 • analyseren
 • Innoveren
 • Communiceren
 • Organiseren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is met name interessant voor studenten Sport en Bewegen, Educatie, PABO-ALO, Verpleegkunde, Sociale studies en Paramedische studies. Een oriënterend gesprek kan op verzoek plaatsvinden.

Toegevoegde waarde

De minor helpt je in je ontwikkeling als professional/coördinator binnen een school, wijk of vereniging. Ambieer je functies zoals de gezondheidsmakelaar of de buurtsportcoach dan draagt deze minor zeker bij aan je ontwikkeling. Je gaat in de praktijk aan de slag met enthousiaste scholen, lokale wijkinitiatieven of sportverenigingen en andere partners zoals bijv. de GGD en Sportservice. De opdracht sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen waarin gezondheid, vitaliteit en zelfmanagement steeds belangrijker is.

Voorwaarden voor deelname

 • Je bent in het bezit bent van een hbo-propedeuse.
 • Je hebt basiskennis over gezondheidsbevordering en primaire preventie.
 • Als je deze voorkennis niet hebt, dan is het maken van een bijspijker- of instroomopdracht verplicht. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze: 

 • Essay
 • Topografische analyse
 • Ontwerp
 • Performance assessment
 • Reflectie

Elk onderdeel telt evenredig mee voor het eindcijfer en moet met een voldoende afgerond worden.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Er zijn 3 lesdagen en in totaal ongeveer 260 uur geprogrammeerde contacttijd. De leslocaties kunnen wisselen; indien mogelijk krijg je ook les op projectlocaties. Daarnaast doe je samen met een multidisciplinair projectgroep een projectstage, is er zelfstudie en tijd nodig voor de lesvoorbereidingen en individuele opdrachten.

Werkvormen

 • stageprojectopdracht
 • Hoorcolleges
 • Tutorgroepen
 • Werkcolleges
 • Practica
 • Zelfstudieopdrachten
 • Indien mogelijk organiseren we een excursie of congresbezoek. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

Goed om te weten
Veel van het materiaal is in het Engels, zowel ondersteunende literatuur als videofragmenten en sommige presentaties. Het Schools for Health in Europe Netwerk is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de minor.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright