Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Marion Heijnen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Marion Heijnen
E-mail: Marion Heijnen
Tel: +31 6 40502897

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor samenlevingsopbouw van de HAN leer je hoe je collectieve voorzieningen inzet om leefbaarheid in wijken te verbeteren en hoe je bewoners en formele instanties met elkaar verbindt.

Deze minor sluit naadloos aan op de veranderingen in zorg- en welzijn van de afgelopen jaren. Burgers krijgen meer verantwoordelijkheid in het leefbaar maken en houden van hun omgeving en kwetsbare burgers moeten vaker hun plek in de maatschappij vinden met behulp van collectieve voorzieningen in plaats van individuele ondersteuning. Als deskundige in samenlevingsopbouw ben je in staat om nieuwe initiatieven te initiëren, burgers te ondersteunen en ben je een spil tussen burger, gemeente en (hulpverleninging- en) welzijnsorganisatie. Jouw kracht is het verbinden van mensen om zo te komen tot een betere leefbaarheid in wijken.

 • Ondersteunen van burgers die hun participatiemogelijkheden willen vergroten
 • Verbinden van groepen burgers die elkaar niet vanzelf ontmoeten
 • Bevorderen van democratische relaties tussen burgers
 • Verbinden van burger en de overheid door als brug te fungeren tussen leefwereld en syteem.

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je bent doordrongen van de normativiteit van het beroep in de geest van de internationale definitie van social work. Je handelt op methodische wijze met kennis van evidence of practice based methoden t.b.v. het sociaal functioneren van mensen en gemeenschappen. Je zoekt bewust naar de balans tussen coördineren, faciliteren en uit handen geven.

Kwalificaties

 • Kwalificatie 1: Actief openstellen, contact maken en signaleren
 • Kwalificatie 2: Bevorderen van het vermogen van mensen en hun primaire leefomgeving om actief gestalte te geven aan eigen en elkaars welzijn, ontplooiing en maatschappelijke participatie
 • Kwalificatie 3: Bevorderen van het vermogen van groepen mensen en sociale netwerken om actief bij te dragen aan een inclusieve, rechtvaardige samenleving waarin ieders welzijn, ontplooiing en maatschappelijke participatie centraal staan
 • Kwalificatie 7: Reflecteren en ontwikkelen van de eigen professionaliteit
 • Kwalificatie 9: Vanuit verschillende rollen samenwerken
 • Kwalificatie 10: Kritisch en ethische afwegingen maken
 • Kwalificatie 11: Creatief denken en handelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor HBO-studenten die een sociale studie volgen, PABO of een medische opleiding. In principe is deze minor van toegevoegde waarde voor alle mensgerichte beroepen.
 • Voor studenten die meer willen weten en leren over hoe onze samenleving een bijdrage kan leveren aan welzijn van burgers.

Voorwaarden voor deelname

Voor zowel voltijd als deeltijd geldt: 

 • Een afgeronde propedeuse
 • Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar een praktijkbeoordeling gedaan kan worden
 • Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding

Let op!

 • Minor kan niet gevolgd worden door voltijd studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Deze minor kan niet gevolgd worden door HAN studenten deeltijd duaal Social Work die vanaf september 2020 de EVL Contextgebonden werken (20 studiepunten) hebben opgenomen in hun onderwijsovereenkomst als onderdeel van hun leertraject. De EVL Contextgebonden (20 stp) is generiek onderdeel (naast een keuze-EVL van 10 stp) van de modules:
 • Social Work: Creatief begeleiden en coachen
 • Social Work: Pedagogiek; voorheen: Huis op stelten, opvoeden in een brede context
 • Social Work: Smart Health; voorheen: Technologie in gezondheidszorg en welzijn werkt!
 • Social Work: Regisseren en motiveren
 • Social Work: Samenlevingsopbouw.

Goed om te weten
De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je slechts 12 lesdagen hebt en daarnaast veel zelf op de online leeromgeving en in zelfstudie zult moeten doen. Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang. Het praktijkwerk is daarnaast van essentieel belang om deze minor goed af te kunnen ronden.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Ondersteunen van burgerinitiatieven. Dit is een portfoliotoets die je gaandeweg de minor samenstelt met opdrachten uit de praktijk en het onderwijs.
 • Intermediëren tussen verschillende partners in de samenleving. Dit is een portfoliotoets die je gaandeweg de minor samenstelt met opdrachten uit de praktijk en het onderwijs.

Beoordelingsdimensies:

Ondersteunen van burgerinitiatieven   Je hebt kennis van meerdere theorieën en methoden op het gebied van samenlevingsopbouw . Je kunt deze kennis toepassen bij de ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers. Je motiveert, je activeert en je ondersteunt  burgers op methodische wijze bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatieven die leiden tot het vergroten van de leefbaarheid.  Je werkt hierbij met kennis van de maatschappelijke context (door bijvoorbeeld een wijkanalyse, sociale kaart). Je ziet kansen en gedeelde belangen en weet deze met elkaar te verbinden.

Intermediëren tussen verschillende partners in de samenleving          Je bent een intermediair tussen - en werkt samen met - informele en formele initiatieven en organisaties.  Je onderbouwt je handelen vanuit opvattingen over de waarden van en de theorie over (super)diversiteit,  inclusie en democratie, gebaseerd op de internationale definitie van social work. Je kunt constructief omgaan met tegengestelde belangen. Je kunt door middel van reflectie duidelijk maken wat jouw visie is op je rol als sociaalwerker binnen de context van samenlevingsopbouw.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op maandag. Je hebt 12 lesdagen per minor van 20 weken, telkens van 9.45-16.45 uur. Daarnaast wordt van je verwacht dat je gemiddeld 12 uur per week in zelfstudie steekt en gemiddeld 20 uur per week in een geschikte praktijksetting werkt of stageloopt.

Werkvormen

 • trainingen
 • peerfeedback op de electronische leeromgeving
 • praktijkwerk
 • zelfstudie
 • leercoaching

Soort minor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is aanschuifonderwijs. Dat betekent dat je kunt aanschuiven bij onderwijs dat toch al gegeven wordt, maar dat niet tot je major behoort.

Aanbevolen, niet verplicht:

Wilken, J.P., & Bergen, A. van (2016). Handdoek Werken in de wijk. Amsterdam: Uitgeverij SWP

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright