Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Hans Scheltinga

Voor meer informatie algemeen:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor informatie over de inhoud van de minor PO-variant:

Ellie van Dinther

E ellie.vandinther@han.nl  T 06 55 21 89 57

Voor informatie over de inhoud van de minor VO/MBO-variant:
E-mail: minordocentworden@han.nl

 

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Let op!: alleen de PO variant start in februari 2021!

 

Wil je je oriënteren op een baan als docent in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of het mbo, dan is deze educatieve minor van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen iets voor jou!

Voor een impressie van deze minor zie: https://youtu.be/_pPCdFrzdCI

Wil je leerlingen en studenten laten leren en ze helpen zich te ontwikkelen en steeds meer zelfstandig te worden?

In deze minor kies je vanaf de start voor de doelgroep basisschool of VO/MBO en word je in theorie en praktijk voorbereid op het lerarenberoep. Een flink deel van de minor bestaat immers uit stage lopen in een school. De VO/MBO-variant start alleen in september, de PO-variant start in september en februari. Overweeg je om na je huidige bachelor een lesbevoegdheid te behalen dan zijn beide varianten een prima voorbereiding daarop.

Ben je vooral geïnteresseerd in de basisschoolvariant lees dan hieronder steeds de informatie onder PO-variant, ben je meer geïnteresseerd in de VO- of MBO-variant, lees dan  steeds de informatie onder VO/MBO-variant

PO-variant

Je leert in deze minor hoe je het verschil kunt maken voor kinderen, omdat we erin geloven dat kinderen leren van authentieke docenten die stevig en midden in de wereld staan

Je verdiept je in het leren van kinderen, in de leerlijnen en de daarbij passende vakdidactiek van rekenen en taal. Je onderzoekt hoe je leren betekenisvol kunt maken en activerende didactiek kunt gebruiken. Op je stageschool pas je deze kennis toe.

Onderwerpen PO

 • Perspectief op Inwerken: wat is er allemaal nodig om goed voorbereid de basisschoolstage in te gaan? Hoe leer je zelf en hoe leren kinderen?
 • Perspectief Taal en Kunsten: je zoomt in op taalontwikkeling en didactiek binnen de domeinen jeugdliteratuur, woordenschat en mondelinge taalvaardigheid. 
 • Perspectief Rekenen en OJW (oriëntatie op jezelf en de wereld): je zoomt in op de reken- en wiskundeontwikkeling en didactiek binnen de domeinen hele getallen, meten en meetkunde. 

VO/MBO-variant

De helft van de tijd loop je stage op een school voor vo of mbo. Bij de start loop je mee met je stagebegeleider, vervolgens neem je gedeelten van lessen over. Aan het eind geef je zelfstandig les, zo’n vijf á zes lessen in de week. De overige tijd ga je naar de opleiding, naar het Instituut voor Leraar en School ( ILS) te Nijmegen. Op het ILS krijg je de benodigde theorie, feedback op uitgevoerde taken en leer je van en met elkaar door bijvoorbeeld het geven van minilessen aan elkaar.

Een stageplaats wordt voor je geregeld. Om dat mogelijk te maken is tijdig inschrijven nodig. Bij inschrijving na 26 mei is een stageplaats niet gegarandeerd. 

Onderwerpen VO/MBO

 • (vak) didactiek. Aan de orde komen onder andere: ‘hoe zet je een les op’, 'hoe maak je gebruik van activerende werkvormen’, ‘hoe geef je een goede instructie’. Ook wordt er specifiek aandacht besteed aan hoe je  vak het best wordt geleerd.
 • Klassenmanagement en orde houden
 • Motivatie
 • Leertheorieën en het puberbrein
 • Begeleiden van leerlingen

Klik hier voor een filmpje over deze minor.

Soort minor
In beide varianten is dit een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

De PO-variant is een aanschuifminor: minorstudenten schuiven aan bij een deeltijdgroep pabo.

Blokminor
Deze minor is bij beide varianten een blokminor. De PO-variant wordt in semester 1 en 2 aangeboden, de VO/MBO-variant alleen in semester 1.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

PO-variant

 • Je leert kinderen vanuit nieuwsgierigheid tot leren aan te zetten door gebruik te maken van activerende didactiek en vakoverstijgend werken. Je past je kennis en didactische vaardigheden toe in de praktijk.
 • Je integreert de leergebieden Taal en Kunsten, Rekenen en OJW en ontwerpt in een groep een krachtige leeromgeving voor kinderen die je vervolgens ook uitvoert.
 • Je leert leerkrachtvraagdigheden in de praktijk en reflecteert op je handelen.

Competenties PO-variant:

Er wordt gewerkt vanuit de huidige bekwaamheidseisen:

 • De brede professionele basis
 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam

 

VO/MBO-variant

Aan het eind van de minor 

 • Kun je onderwijs verzorgen in een vak dat verwant is aan je bacheloropleiding
 • Kun je leerlingen begeleiden tijdens je lessen
 • Kun je een veilig leerklimaat creëren waar geleerd kan worden
 • Weet je of het onderwijs iets voor je is en heb je zicht op de te nemen stappen om mogelijk een tweedegraads bevoegdheid te halen

Competenties VO/MBO-variant:

Er wordt gewerkt vanuit de nieuwe bekwaamheidseisen:

 • De brede professionele basis
 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

PO-Variant: voor wie?

 • Ben je een student pedagogiek, Lerarenopleiding en ALO en wil je kinderen in de basisschoolleeftijd in een andere context leren kennen of overweeg je na je huidige studie de pabo te doen? Dan past deze minor goed bij jou.

Voorwaarden voor deelname PO-variant:

De minor is voor derde- of vierdejaars studenten Pedagogiek, Lerarenopleiding of ALO.

Goed om te weten PO-variant:

 • Kies je ervoor om na het afronden van je huidige opleiding de deeltijd pabo te volgen aan de HAN, dan is het mogelijk om vrijstellingen te krijgen. De omvang van de versnelde deeltijdopleiding is afhankelijk van je minor en je vooropleiding.
 • Mocht je nog een afstudeeronderzoek voor je huidige bachelor moeten kiezen, dan kun je een onderwerp kiezen dat met het basisonderwijs te maken heeft. Mogelijk geeft het je later vrijstelling voor het onderzoek in de afstudeerfase van de pabo.

VO/MBO-variant: voor wie?

Studenten die kennis willen maken met het docentschap en die géén onderwijsmajor als achtergrond hebben. Het is van belang dat je een relevante opleiding volgt die als schoolvak/richting in het vo of mbo wordt aangeboden. Enkele voorbeelden: SPH, Pedagogiek, Economie en management, Zorg en welzijn, Industrieel Product Ontwerpen, Biologisch en Medisch Laboratoriumonderzoek (HLO) etc.

Voorwaarden voor deelname VO/MBO-variant:
Je hebt je propedeuse gehaald en alle vakken van leerjaar 2.

Goed om te weten VO/MBO-variant: Als je bacheloropleiding is afgerond, inclusief een positieve afsluiting van deze minor op niveau 2B, is het voor studenten van een aantal opleidingsrichtingen mogelijk om aan een lerarenopleiding de Kopopleiding tot tweedegraads docent te volgen.
Via een verkort traject van een half jaar kan een tweedegraads bevoegdheid worden verkregen en daarbij dus een tweede bachelor, Bachelor of Education,  worden behaald. Je bent dan bevoegd om te werken in het vo en mbo. Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden van deze doorstroom.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

PO-variant:

 • mondelinge presentatie
 • schriftelijke taal- en rekentoetsen (eigen vaardigheid en didactiek)
 • praktijkdossiers met lesvoorbereidingen en reflectie op je digitaal portfolio
 • lesbezoek op je stageschool

VO/MBO-variant:

 • Kennistoets
 • Deeltentamens in de vorm van leertaken
 • Eindgesprek. Je bewijst hierin dat je de competenties integraal op niveau 2A beheerst. De stage moet ook minimaal op niveau 2A worden afgerond.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

PO-variant:

De minor leraar worden PO vraagt 1 lesdag (van 13.45 tot 20.45 uur), 1,5 stage per week en zelfstudie.
Start je de minor in september dan heb je op maandag les. Start je de minor in februari dan heb je op woensdag les. Je kiest zelf je stagedagen. Maak je geen zorgen over een stageplaats, het stagebureau zoekt voor jou.

Werkvormen PO-variant:

 • hoorcolleges
 • werkcolleges
 • werken in leerteams
 • stage

VO/MBO-variant:

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

Werkvormen VO/MBO-variant:
In de opleiding wordt er in deze minor gewerkt met het
CTM-model. CTM staat voor collegiaal leren in leerwerkgroepen, thema’s
en mentoring. Onderwijsthema’ s komen op themadagen aan de orde.

Vervolgens werk je in leerwerkgroepen aan de beschreven competenties.
In deze groep breng je ook ervaringen in die je op de stage bent
tegengekomen. Op de stage heb je een vaste begeleider. Bij de  start van de stage loop  je vooral mee en observeer je de lessen die je begeleider en/of collega’s geven. Na 2 á 3 weken ga je steeds meer gedeelten van lessen overnemen. Aan het eind van de stage geef je zo’n vijf á zes uur les.
Je maakt voor je stage een leerwerkplan, deze vormt het uitgangspunt voor je ontwikkeling.

Met je begeleider heb je tenminste één keer per week een vast begeleidingsmoment om de voortgang te bespreken en feedback te krijgen. Halverwege de stage komt er een begeleider van het ILS op lesbezoek en bespreekt met jou en je begeleider wat er al goed gaat en wat nog ontwikkeling behoeft. Dit vormt het uitgangspunt voor het tweede gedeelte van de stage.

 

Voor beide varianten: Wordt bij aanvang van de minor bekend gemaakt. 

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright