Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
M. Luitjes

Voor algemene informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Marianne Luitjes
E-mail: Marianne Luitjes
Tel: 0611536271

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor Werken in en met groepen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ga je je verdiepen in groepen, groepsdynamica en ontdek je hoe je een groep kinderen, jongeren en/of volwassenen kunt begeleiden.

Als afgestudeerde hbo’er zal je in het werkveld vaak met groepen mensen gaan werken: samen met collega’s in een team en met collega’s vanuit andere teams of organisaties, of misschien geef je leiding aan een afdeling. Daarnaast begeleid je misschien ook mensen in een groep; in een training, een leefgroep, een klas, de buurt, een therapiegroep of op de sportclub. In de minor Werken in en met groepen leer je groepen kinderen, jongeren en/of volwassenen te begeleiden op een manier die bij jou en de groep past, waarbij je rekening houdt met een diverse samenstelling, zoals verschillende culturele achtergronden, (verstandelijke/fysieke) beperkingen, uiteenlopende problematiek of stoornissen van een of meerdere groepsleden.

In de minor maak je keuzes met betrekking tot het soort activiteiten die je gaat uitvoeren met de doelgroep (in het verlengde van je eerder gekozen studierichting) en de doelgroep waarmee je in de toekomst denkt te gaan werken. Hiervoor zoek je een stage voor 2 dagen per week die hieraan tegemoet komt.

Deze minor is ook geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

 

Onderwerpen

 • Analyseren, onderzoeken en leren over groepsprocessen
 • Opzetten en begeleiden van activiteiten met groepen
 • Jij voor de groepvoor de groep
 • Samenwerken met collega’s

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In de minor leer je te kijken naar op groepsdynamische processen, ook de minder goed zichtbare processen en deze om te zetten, te hanteren, of mee om te gaan bij het werken in de groep of de begeleiding van de groep. In de minor leer je gerichte interventies in te zetten, rekening houdend met de doelen waaraan door de cliënten of collega’s wordt gewerkt. Je krijgt zicht op bestaande theorieën en interventies met als doel dat je leert in voorkomende situaties een adequate keuze te kunnen maken voor geschikte werkvormen die bij jou, de doelgroep en de situatie passen. In de minor word je ook bewust van je rol als groepslid, als student maar ook als collega.

Competenties

 • Je kunt contact leggen en onderhouden met individuen binnen de groep en met de groep in zijn geheel
 • Je kunt een doelgroepanalyse maken
 • Je kunt een plan van aanpak ontwerpen voor een groep, waarbij je aantoonbaar rekening houdt met de autonomie, de mogelijkheden en beperkingen van de groepsleden en je kunt doelen stellen en interventies kiezen die aansluiten op de uitgevoerde analyse en de gestelde diagnose en die passen bij de vastgestelde visie en/of methode
 • Je kunt interventies inzetten, groepen begeleiden en groepsdynamische processen herkennen en hanteren 
 • Je kunt organisatorische voorwaarden, zoals budget, ruimte en materialen, beheren en bewaken bij de organisatie en uitvoering van een groepsbijeenkomst
 • Je kunt verantwoorden en bespreekbaar maken op welke manier je werkt aan je eigen professionele ontwikkeling en door middel van methodisch reflecteren je eigen professionaliteit vergroten en je visie op je handelen als begeleider van een groep onderbouwen vanuit je eigen veronderstellingen en verwoorden vanuit verschillende perspectieven.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studeer je Social Work, Pedagogiek, SPH, MWD, CMV, CTO, PMT, PABO, ILS, ALO of GGZ-verpleegkunde en heb je je stage in het derde jaar met een voldoende afgerond? Dan is de minor Werken in en met groepen misschien iets voor jou!

Voorwaarden voor deelname

De minor wordt gegeven op niveau 3. Uitgangspunt in de minor is dat je vanuit je opleiding kennis en eventueel ervaring hebt opgedaan met groepsdynamica. Je dient je stage in jaar drie met een voldoende te hebben afgerond en je moet de beschikking hebben over een stage- of werkplek (2 dagen per week) met een groep volwassenen en/of kinderen/jongeren om de opdrachten uit te kunnen voeren en om ervaring op te doen. Je kiest hiervoor een doelgroep die past bij de studie die je tot nu toe hebt gedaan en eventueel uitstroomprofiel om zodoende je opgedane kennis, vaardigheden, methodieken en ervaring in te kunnen zetten. De keuze van de doelgroep dient passend te zijn binnen je beroepscontext.

 

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets
 • Adviesverslag op basis van onderzoek
 • Presentatie zelfanalyse
 • Presentatie waarin je aantoont dat je in staat bent om een aantal activiteiten met een groep voor te bereiden en uit te voeren en de groepsprocessen daarbij goed te begeleiden.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn voor lessen, stage en voorbereiden van lessen. De lesdagen zijn op de donderdag en vrijdag.

Werkvormen

 • Gastsprekers
 • Doen en ervaren, ondermeer in Experience Lab
 • Werkcolleges

Vereiste literatuur is ondermeer:

 • Luitjes, M., & Zeeuw-Jans, I. de. (2017). Ontwikkeling in de groep: Groepsdynamica bij kinderen en jongeren. Bussum: Coutinho
 • Remmerswaal, J. (2013). Handboek Groepsdynamica: een inleiding op theorie en praktijk. Amsterdam:  Boom Nelissen
 • Weisfelt, P. (2012). De geheimen van de groep: het proces van het systeem en de consequenties voor individu, groep en organisatie. Amsterdam:  Boom Nelissen

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright