Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Joes van de Wiel

Wereldwijd zijn cariës en erosie een probleem in de doelgroep van 0 -18 jaar en spelen leef- en voedingsgewoonten een belangrijke rol. Het veranderen van het gezondheidsgedrag is complex en met name in de doelgroep van 0-18jaar. Het veranderen van het gezondheidsgedrag is o.a. een interactie tussen kind, ouder en omgeving. Deze complexe interactie zorgt ervoor dat het belangrijk is om als mondhygiënist rekening te houden met deze factoren en deze in te schatten met behulp van gedragsmodellen. Dan kunnen de interventies en de voorlichting af worden gestemd op deze doelgroep. Daarom moeten de werkzaamheden van de mondhygiënist in deze doelgroep zich focussen op de complexe interactie tussen kind, ouder en omgeving om problemen in de mondgezondheid te voorkomen en/of het veranderen van het gezondheidsgedrag. Daarnaast zijn behandeltechnieken en preventiemethoden de laatste jaren verbeterd is er meer evidentie en richtlijnen voor het behandelen of voorkomen van problemen in de mondgezondheid.

Deze minor Mondgezondheid en gedrag van 0-18 jaar van de opleiding Mondzorgkunde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zorgt ervoor dat studenten in staat zijn om kennis en vaardigheden op het gebied van de individuele en selectieve preventie uit te breiden en te verdiepen specifiek voor de doelgroep 0-18 jaar. De student is na afronding van de minor expert in de doelgroep: kinderen en jongeren variërend in leeftijd tussen 0 t/m 18 jaar. Het aanbod richt zich op de mondgezondheid (incl. tandheelkundige complexiteit), het gedrag en de communicatie van en met ouder/verzorger en het kind, de ontwikkeling van het kind, en eventuele fysieke, psychiatrische, verstandelijke en/of medische aandoeningen. De student verwerft kennis en vaardigheden vanuit het HAPA-gedragsmodel en hoe deze als interventies kunnen worden ingezet binnen de behandelplanning. Daarnaast leert de student inschatten hoe houding, attitude en andere gedragsfactoren vanuit de ‘Motivational phase’ en Volitional phase’ (HAPA-gedragsmodel) binnen gedragsverandering en rol spelen en hoe hierop kan worden geanticipeerd. Naast het deelnemen aan hoorcolleges, tutorbijeenkomsten en practica past de student de opgedane kennis en vaardigheden toe op een (externe) stageplaats.

Een gezonde mond is van belang voor de algemene gezondheid, de groei en ontwikkeling en de kwaliteit van leven van de doelgroep 0-18 jaar. Daarnaast spelen houding, attitude en gedrag van de ouder/verzorger ook een belangrijke rol bij de algemene gezondheid en mondgezondheid van deze doelgroep. De minor is een verdieping op deze doelgroep van 0-18 jaar en de ouders/verzorgers, die de mondhygienist in opleiding tegenkomt in het werkveld. De student verwerft kennis en vaardigheden vanuit het HAPA-gedragsmodel en hoe deze als interventies kunnen worden ingezet binnen de behandelplanning. De student is na afronding van deze minor expert in het omgaan en preventief handelen/behandelen, gericht op de doelgroep 0-18 jaar.

 

- Je verdiept je in de ontwikkelingspsychologie van 0-18 jaar
- Je verdiept je in het HAPA-gedragsmodel waarbij je kennis verwerft over verschillende factoren die inzicht geven in het gezondheidsgedrag

- Je kent de definitie van positieve gezondheid

- Je verwerft kennis en inzicht over de verschillende factoren vanuit het HAPA model geralteerd aan de interventies binnen de behandelplanning voor deze doelgroep
- Je verdiept je naast de normale ontwikkeling van 0-18 jaar in verschillende soorten stoornissen in ontwikkeling van deze doelgroep
- Je verdiept je in de (vroegdiagnostiek) in de orthodontie
- Je verwerft praktische vaardigheden rondom het indiceren en plaatsen RVS kronen
- Je verdiept je in de cariologie binnen deze doelgroep
- Je leert een behandelplanning op te stellen in de kindertandheelkunde
- Je verwerft kennis over het inzetten van logopedie in de kindertandheelkunde
- Je verdiept je in het veranderen van (mond) gezondheidsgedrag aan de stoel en in het werkveld
- Je verwerft praktische vaardigheden voor het geven van lokale anesthesie bij deze doelgroep
- Je leert aanvullende behandeltechnieken die belangrijk zijn bij behandelingen in de kindertandheelkunde
- Je verwerft kennis over orale traumatologie bij deze doelgroep

  1. Je ontwikkelt je als expert op het gebied van de doelgroep 0-18 jaar binnen de mondgezondheid en het gedrag van kind en ouder/verzorger
  2. De student kan zijn/haar ontwikkeling in het professioneel handelen binnen de doelgroep 0-18 jaar aantonen en bespreekbaar maken met medestudenten
  3. De student kan praktische behandeltechnieken (zoals ART en RVS kronen, lokale anesthesie etc.) toepassen.
  4. De student beschrijft de opgedane kennis vanuit verschillende thema’s gekoppeld aan het HAPA gedragsmodel in een implementatierapport en betrekt hierbij de kennis en vaardigheden vanuit de externe stage.

 

Competenties:

1a Diagnosticeren 

1b Interveniëren 

2 Werken aan kwaliteit 

3 Innoveren 

5a Bijdragen aan organisatieprocessen 
5b Coachen en begeleiden

6 Bevorderen eigen deskundigheid 

Studenten die in het bezit zijn een propedeutisch getuigschrift van de opleiding Mondzorgkunde

De toetsing vind plaats op basis van 2 onderdelen:

- Verantwoording deelname intervisiebijeenkomst (formatief: Voldaan/niet voldaan).
- Schrijven van een implementatierapport (cijfer minimaal vereiste 5,5)


* Deelname aan interne en externe stage is verplicht voor het afronden van de minor Mondgezondheid en gedrag van 0-18 jaar

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright