Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
28 augustus 2023 t/m 28 januari 2024 -- gesloten (geen doorgang)
Vanessa Hollaar, Loes Strijbosch

Voor meer informatie:
minoren.aps@han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Loes Vos-Strijbosch en/of Vanessa Hollaar:
E loes.vos-strijbosch@radboudumc.nl en  vanessa.hollaar@radboudumc.nl
T (024) 36 16 365

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ontwikkelingen in de maatschappij en in de gezondheidszorg zorgen ervoor dat zorgverleners zich moeten gaan richten op het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger in de wijk om problemen in de gezondheid te voorkomen. Ook speelt mondverzorging en mondgezondheid een rol in de algehele gezondheid. Positieve gezondheid en zorgtechnologie zijn hierin belangrijk.

Daarnaast worden zorgverleners geconfronteerd met complexere mondzorg- en gezondheid in multidisciplinaire en interprofessionele zorgsettings, zoals verpleeg- en ziekenhuizen, revalidatiecentra, intensive care of Centrum Bijzondere Tandheelkunde. Om complicaties in de mondgezondheid en algemene gezondheid van de patiënt te voorkomen, moet de (mond)zorg afgestemd worden met de patient en andere zorgverleners, zoals zoals logopedist, diëtist, specialist ouderen geneeskunde, verzorgenden en verpleegkundigen (shared-decision making).

In deze minor leer je kennis en vaardigheden om mondzorg en (mond)gezondheid te benaderen vanuit de definitie en 6 dimensies van positieve gezondheid. Hierbij staan zowel de burger of doelgroep in de wijk als de mondzorg (dagelijkse mondverzorging en professionele mondzorg) in complexere multidisciplinaire en interprofessionele zorgsettings centraal.

Er wordt gewerkt aan 2 thema’s:

- Thema 1: positieve mondgezondheid in de wijk

- Thema 2: mondzorg in een interprofessioneel team

In beide thema’s staan de zorgvraag en –wens van de burger, doelgroep of patiënt vanuit de definitie van positieve gezondheid centraal met als doel verbetering van de mondgezondheid of mondzorg en/of preventie van complicaties in de (mond)gezondheid. Tevens speelt de interprofessionele samenwerking een belangrijke rol.

De (gast)colleges, werkgroepen en practica in beide thema’s van de minor vinden plaats binnen 5 onderwijslijnen:

-      Positieve gezondheid, zelfredzaamheid en gezondheidsvaardigheden

-      Orale functies, slikken, kauwen, (onder)voeding, beademing en mondgezondheid

-      Mondzorg bij oncologie en hematologie

-      Mondzorg voor bijzondere groepen (o.a. gehandicapten, angst, palliatieve zorg, mond- en kaakchirurgie, mondverzorging aan bed)

-      Mondzorg in de wijk en multidisciplinaire en interprofessionele setting

Thema 1:

De student:

- kan in samenwerking met een medestudent een doelgroepanalyse binnen een wijk/doelgroep/problematiek opstellen en dit overzichtelijk en onderbouwd rapporteren

- bepaalt een strategie om de doelgroep te bereiken en onderbouwt de keuzes

- kan in samenwerking met een medestudent een evenement organiseren m.b.t. de mondzorg en/of mondgezondheid of ter preventie van problemen in de mondzorg/mondgezondheid bij een bepaalde doelgroep in de wijk, afgestemd op de doelgroepanalyse

- benadert de mondzorg en mondgezondheid vanuit de 6 dimensies van positieve gezondheid bij een bepaalde groep in de wijk

- kan reflecteren op het verloop van het evenement d.m.v. een vlog

- bedenkt een technologische innovatie om de (mond)zorg en zelfredzaamheid te verbeteren

In thema 2: De student:

- kan het belang van en interactie tussen uitleggen van mondgezondheid en mondzorg op de algehele gezondheid aan alle leden van een multidisciplinair of interprofessioneel zorgteam

- heeft kennis van het werkgebied van andere (para)medici en stemt het mondzorgplan van de patiënt af op de verschillende (para)medische werkgebieden

- benadert mondzorg en mondgezondheid vanuit de 6 dimensies van positieve gezondheid in een multidisciplinaire setting

- werkt individueel een patiënten casus uit, waarin de zorgvraag en –behoefte, para)medische- of zorginterventies in de mondzorg en mondgezondheid in een complexe zorgsetting worden afgestemd op de wensen van de patiënt, vanuit verschillende zorgdisciplines (bijv. verzorgenden, logopedist, diëtist, psycholoog)en recente (wetenschappelijke) evidentie (shared decision making), rekening houdend met de 6 dimensies van positieve gezondheid.

- maakt minimaal 28 werkdagen deel uit van een multidisciplinair zorgteam

Competenties:

- Diagnosticeren

- Interveniëren

- Innoveren

- Bijdragen aan organisatieprocessen

Studenten van alle opleidingen Mondzorgkunde, HBO-V en paramedische opleidingen, zoals logopedie, voeding & diëtetiek en ergotherapie. 

In het bezit van het propedeutisch getuigschrift.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze: 

- Verantwoordingsverslag evenement

- Evenement uitvoeren

- Vlog (reflectie evenement)

- Presentatie Zorginnovatie Plan

- Interprofessionele Zorg Rapportage (patiëntencasus)

- Stage voldoende afronden in multidisciplinaire setting

- Tijdens deze minor loop je minimaal 28 werkdagen stage in een multidisciplinair zorgteam..

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright