Deeltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden
Hugo Arends

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 17.00 bereikbaar | www.han.nl

Of:

Hugo Arends
E-mail: Hugo.arends@han.nl
Tel: 06 55208761

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Hoe haal je de juiste informatie uit camerabeelden en ontwikkel je hiervoor een technische oplossing? Volg de minor Embedded Vision Design bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 • Hoe tel je het aantal ogen van een dobbelsteenworp met een camerabeeld?
 • Hoe kun je met een webcam handbewegingen omzetten in een muisbesturing?
 • Hoe bepaal je kentekengegevens uit een langsrijdend voertuig?
 • Hoe pas je vision algoritmes toe in embedded systemen?
 • Hoe maak je een robot die op basis van vision boter-kaas-en-eieren kan spelen?
 • Hoe tel je het aantal ogen van een dobbelsteenworp met een camerabeeld?
 • Hoe kun je met een webcam handbewegingen omzetten in een muisbesturing?
 • Hoe bepaal je kentekengegevens uit een langsrijdend voertuig?
 • Hoe pas je vision algoritmes toe in embedded systemen?
 • Hoe maak je een robot die op basis van vision boter-kaas-en-eieren kan spelen?

Onderwerpen

 • Je krijgt een uitgebreide behandeling van onderwerpen op het gebied van beeldherkenning en beeldverwerking en doet praktische ervaring op met beeldherkenning en beeldverwerking op verschillende platformen, zoals PC en embedded systeem.
 • Je leert om vision algoritmes en -technieken te gebruiken bij het bedenken van oplossingen voor gegeven opdrachten en eigen ideeën.
 • Het gebruik van (software)tools voor beeldherkenning en beeldverwerking is hierbij een belangrijk middel.
 • Je ontwikkelt zelfstandig en projectmatig een softwareapplicatie om camerabeelden in te lezen en te verwerken.

Blokminor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in het 1e semester aangeboden.

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

 

 • Bestaande vision operatoren uit libraries toepassen op camerabeelden
 • Camerabeelden optimaliseren door de juiste belichtingstechnieken toe te passen en omgevingsfactoren te beïnvloeden.
 • Een set van vision operatoren ontwikkelen die met name geschikt zijn voor toepassing in embedded systemen.
 • Een computer vision applicatie ontwerpen en realiseren met een PC en/of embedded computer.

Competenties

 • Vertalen van een klantwens/idee naar functionele en technische specificaties.
 • Ontwerpen en realiseren van een technisch systeem waarin beeldinformatie een essentiële rol speelt.
 • Overtuigend presenteren en demonstreren van zelf ontwikkelde producten voor vakgenoten.
 • Projectmatig werken d.m.v. een vooronderzoek en een planning, afstemming met groepsleden en voortgangsrapportages.

Voor wie?

De minor is vooral geschikt wanneer je Embedded Systems, Elektrotechniek, Computer Techniek, Technische Informatica of Mechatronica studeert.

Ingangseisen

 • Je werkt graag gestructureerd en denkt analytisch.
 • Je beschikt over kennis van de programmeertaal C.
 • Je beschikt over kennis en vaardigheden van een of meer van onderstaande onderwerpen:
  • Digitale technieken zoals boolean algebra en talstelsels
  • Datacommunicatie: Ethernet, Firewire, IP
  • Applicaties ontwikkelen voor PC of microcontroller
  • Hogere orde beschrijvingstaal zoals Java, C# of gerelateerde programmeerervaring
  • Projectmatig werken in de techniek

Goed om te weten

Je moet rekening houden met de mogelijkheid dat de theorielessen in het Engels kunnen worden gegeven. Voor het afleggen van de tentamens kun je kiezen tussen Engels en Nederlands.

Assessment

De minor is onderdeel van de opleiding Elektrotechniek; de kwaliteit van de toetsing wordt geborgd door de examencommissie van het Instituut Engineering van de HAN.

Voor de minor kan 30 studiepunten worden gehaald. De minor is verdeeld in tien deeltentamens.

 • Het eerste theorievak wordt getoetst d.m.v. een schriftelijk tentamen en een mondeling assessment.
 • Het tweede theorievak wordt getoetst d.m.v. twee schriftelijke tentamens.
 • Het project wordt getoetst a.d.h.v. de opgeleverde producten, te weten een onderzoeksrapport, een functioneel ontwerp, een technisch ontwerp, het gerealiseerde product en twee keer een product demonstratie/presentatie.De twee product demonstraties/presentaties tellen mee als vinken. Het gemiddelde van de overige acht cijfers vormt het eindcijfer van de minor.

Voor ieder deeltentamen worden in principe twee kansen aangeboden.

Opmerkingen

Lesrooster

De contacturen worden gerooster op donderdag van 13.45 tot 21.30 uur. Daarnaast dient er zelfstandig gewerkt te worden aan huiswerk en aan het project.

Werkvormen

 • Projectopdracht in duo’s
 • Hoorcolleges
 • Workshops

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright