Deeltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden
Hugo Arends

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 17.00 bereikbaar | www.han.nl

Of:

Hugo Arends
E-mail: Hugo.arends@han.nl
Tel: 06 55208761

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben je benieuwd hoe beeldverwerkingsalgoritmen kunnen bepalen wat er op een afbeelding staat? En hoe je die kennis gebruikt om een technische oplossing te realiseren? Volg dan de minor Embedded Vision and Machine Learning bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen!

·         Hoe tel je het aantal ogen van een dobbelsteenworp met een camera?

·         Hoe kun je met een camera handbewegingen omzetten in een muisbesturing?

·         Hoe bepaal je kentekengegevens uit een langsrijdend voertuig?

·         Hoe pas je vision algoritmes toe op embedded systemen?

·         Wat is kunstmatige intelligentie en hoe pas je dat toe bij beeldverwerking?

·         Wat is het verschil tussen machine learning en deep learning?

Onderwerpen

De student krijgt een uitgebreide behandeling van onderwerpen op het gebied van beeldherkenning, beeldverwerking en objectclassificatie met behulp van kunstmatige intelligentie. Er wordt gekozen voor een praktische aanpak met verschillende hardware platformen, zoals PC en embedded systeem. De student leert om vision algoritmes en classificatiemethoden toe te passen bij het bedenken van oplossingen voor gegeven opdrachten en voor eigen ideeën.

Er wordt gebruik gemaakt van software tools zoals OpenCV, Matlab, Qt en een IDE voor het ontwikkelen van applicaties voor cortex-m microcontrollers. Deze softwaretools worden geprogrammeerd in de programmeertalen Python en C/C++. De student gebruikt deze tools en programmeertalen om zowel zelfstandig als projectmatig een systeem te ontwikkelen en te realiseren waarmee camerabeelden worden ingelezen, worden verwerkt en gevonden objecten worden geclassificeerd met behulp van kunstmatige intelligentie. 

Blokminor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in het 1e semester aangeboden.

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

De minor kent drie vakken en een project. De drie vakken bestaan ieder voor een deel uit theorie en voor een deel uit opdrachten. De leerdoelen worden hieronder per vak beschreven:

Vak 1

 • Kan op/met een PC/Laptop de volgende Image acquisition bewerkingen uitvoeren en beargumenteren: camera, lens, lighting and interfaces.
 • Kan in OpenCV de volgende Enhancment operatoren toepassen: Image algebra, geometric operators, Synthetic images and contrast manipulation.
 • Kan in OpenCV de volgende Segmentation operatoren toepassen: thresholding, labeling and blob measurement.
 • Kan in OpenCV de volgende Feature extraction operatoren toepassen: filters, edge detection, binary morphology and color image processing.
 • Kan in OpenCV de volgende Classification operatoren toepassen: blob analysis, neural networks, blob matchers.
 • De student is in staat om een set vision operatoren te implementeren in de ANSI-C programmeertaal gebaseerd op een functionele beschrijving en rekening houdend met beperkingen zoals performance en geheugengebruik.
 • De student is in staat om een vision probleem op te lossen met een embedded systeem gebruikmakend van deze zelf geïmplementeerde operatoren: het classificeren van de drie figuren cirkel, vierkant en driehoek. De student demonstreert de oplossing.
 • De student is in staat om de functionele werking en de technische realisatie van een unieke operator te beschrijven in een korte en to-the-point PowerPoint presentatie.
 • De student is in staat om een unieke vision operator te realiseren in de ANSI-C programmeertaal en de werking ervan te demonstreren.

Vak 2

 • Weet wat digital image processing is, kent de achtergronden, frequentiebanden en is op de hoogte van de fundamentele digital image processing stappen.
 • Is op de hoogte van Digital Image Fundamentals m.b.t. het menselijk oog, licht en het elektromagnetisch spectrum. Kent verschillende sensoren t.b.v. Image Acquisition en een simpel image formation model.
 • Kent de fysieke eigenschappen van optische instrumenten en van licht en kan deze toepassen.
 • Kan de concepten van image sampling en quantization toepassen. Kent de basale relaties tussen pixels. Kan wiskundige tools die van belang zijn voor digital image processing toepassen.
 • Kent Intensity Transformations operatoren (zoals Image Negatives, Log Transformations Power_law (Gamma) Transformations en Piecewise-Linear Transformations) en kan deze toepassen.
 • Kent Histogram Processing (zoals Histogram Equalization, Histogram Matching (Specification), Local Histogram Processing en Using Histogram Statistics for Image Enhancement) en kan deze toepassen.
 • Kent de fundamenten van Spatial Filtering en verschillende filters (zoals Smoothing Spatial Filters en Sharpening Spatial Filters) deze toepassen.
 • Kent Morphologic Image Processing operatoren (zoals Erosion, Dilation, Opening, Closing, etc.) en kan deze toepassen.
 • Kent Image Segmentation operatoren (zoals Point, Line, en Edge Detection) en verschillende methoden om te thresholden (zoals Basic Global Thresholding, Optimum Global Thresholding Using Otsu’s Method, etc.) kan deze toepassen.
 • Kan de vorm en grenzen van een segment beschrijven dmv Statistical Moments.

Vak 3

 • Kent de toepassing van machine learning algoritmen, hun training, fijnafstemming en prestatieanalyse.
 • Kan tools gebruiken voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van machine learning.
 • Kan data voorbereiden, een algoritmen trainen en de prestaties beoordelen van machine learning toegepast op beeldverwerking, in het bijzonder objectclassificatie.
 • Kent de toepassing van deep learning algoritmen, hun training, fijnafstemming en prestatieanalyse.
 • Kan tools gebruiken voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van deep learning.
 • Kan data voorbereiden, een algoritmen trainen en de prestaties beoordelen van deep learning toegepast op beeldverwerking, in het bijzonder objectclassificatie.
 • Bestaande vision operatoren uit libraries toepassen op camerabeelden
 • Camerabeelden optimaliseren door de juiste belichtingstechnieken toe te passen en omgevingsfactoren te beïnvloeden.
 • Een set van vision operatoren ontwikkelen die met name geschikt zijn voor toepassing in embedded systemen.
 • Een computer vision applicatie ontwerpen en realiseren met een PC en/of embedded computer.

Competenties

Er wordt binnen de minor gewerkt aan alle bachelor of engineering competenties op niveau 3:

C1 Analyseren
C2 Ontwerpen
C3 Realiseren
C4 Beheren
C5 Managen
C6 Adviseren
C7 Onderzoeken
C8 Professionaliseren


Er wordt gewerkt binnen de beroepstaak Embedded systemen ontwikkelen.

Voor wie?

De minor is vooral geschikt wanneer je Embedded Systems, Elektrotechniek, Computer Techniek, Technische Informatica of Mechatronica studeert.

Ingangseisen

·         Je werkt graag gestructureerd en denkt analytisch.

·         Je beschikt over kennis van de programmeertaal C.

·         Je beschikt over kennis en vaardigheden van een of meer van

          onderstaande onderwerpen:

·         Digitale technieken zoals boolean algebra en talstelsels

·         Datacommunicatie

·         Softwareapplicaties ontwikkelen voor PC of microcontroller

·         Hogere orde beschrijvingstaal zoals Java, C# of gerelateerde programmeerervaring

·         Projectmatig werken in de techniek

Goed om te weten

Je moet rekening houden met de mogelijkheid dat de theorielessen in het Engels kunnen worden gegeven. Voor het afleggen van de tentamens kun je kiezen tussen Engels en Nederlands.

Assessment

De minor is onderdeel van de opleiding Elektrotechniek; de kwaliteit van de toetsing wordt geborgd door de examencommissie van het Instituut Engineering van de HAN.

Voor de minor kan 30 studiepunten worden gehaald. De minor is verdeeld in twaalf deeltentamens.

·         Vak 1 wordt getoetst d.m.v. een schriftelijk tentamen en een mondeling assessment.

·         Vak 2 wordt getoetst d.m.v. twee schriftelijke tentamens.

·         Vak 3 wordt getoetst d.m.v. twee schriftelijke rapportages.

Het project wordt getoetst a.d.h.v. de opgeleverde producten, te weten een onderzoeksrapport, een functioneel ontwerp, een technisch ontwerp, het gerealiseerde product en twee keer een product demonstratie/presentatie. De twee product demonstraties/presentaties tellen mee als vinken. Het gemiddelde van de overige acht cijfers vormt het eindcijfer van de minor.

Voor ieder deeltentamen worden twee kansen aangeboden.

Opmerkingen

Lesrooster

De contacturen worden geroosterd op donderdag van 13.45 tot 21.30 uur. Daarnaast dient er zelfstandig gewerkt te worden aan huiswerkopdrachten en aan het project.

Werkvormen

·         Projectopdracht in duo’s

·         Hoorcolleges

·         Workshops

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright