Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Mevr. Mireille Hoffmann

De student neemt vooraf de aanmelding eerst contact op met de minorverantwoordelijke

Mireille Hoffmann
E-mail: Mireille.Hoffmann@han.nl
   

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De zorgverlening aan geriatrische zorgvragers kenmerkt zich als chronische, multidisciplinaire, langdurige en systematische zorg. Ouderenzorg is nooit simpel en standaard. Volg de minor Gerontologie en Geriatrie in de praktijk bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en verdiep je verder in dit type zorg, waarbij je als professional steeds de zorgvrager en zijn sociale systeem centraal stelt.

Momenteel is 20% van de bevolking 65 jaar of ouder, de komende jaren zal dat percentage sterk toenemen tot zo’n 26% in 2040. Deze groep doet een groter beroep op de gezondheidszorg. Van de 65-plussers heeft 70 procent een chronische ziekte en van de mensen vanaf 75 jaar heeft de helft meer dan één chronische ziekte. Er is daarbij sprake van dubbele vergrijzing, wat wil zeggen dat het aantal 80-plussers toeneemt.

Verbetering van de gezondheidszorg Door verbetering van de gezondheidszorg neemt de duur van chronische aandoeningen toe. Het gevolg daarvan is dat de behoefte aan een langer kwalitatief goed en zelfstandig leven groeit, waarbij blijvende participatie in de samenleving belangrijk is.

Deze minor bereidt zorgprofessionals erop voor om binnen de ontwikkelingen in de ouderenzorg te functioneren en te participeren maar ook om een bijdrage te leveren aan de verdere innovatie van de ouderenzorg.

Onderwerpen

 • Demografische ontwikkelingen / generatie- en cohortkenmerken
 • Transities in de levensloop (succesvol ouder worden)
 • Beeldvorming en het effect daarvan
 • Narratief werken
 • Het nieuwe concept van gezondheid (Huber)
 • Oudere zorgvragers: frailty / comorbiditeit
 • 1e lijn, 2e lijn, 3e lijn 
 • Intramurale -, transmurale -, extramurale zorg
 • Ouderenbeleid
 • Financiering ouderenzorg
 • Modernisering ouderenzorg
 • Vroegsignalering
 • Geriatrische reuzen: decubitus, vallen, incontinentie, visus- en gehoorstoornissen
 • Polyfarmacie/medicatiegebruik
 • Eten en drinken / ondervoeding
 • Pijn
 • Ouderenmishandeling
 • Seksualiteit
 • Culturele diversiteit
 • Ondersteunen zelfmanagement
 • Werken met sociale netwerken
 • Cognitieve problemen, geheugenstoornissen, dementie, delier
 • Psychiatrische beelden, depressie
 • Gedragsproblemen: agressie, claimend gedrag 
 • Levensvraagstukken, eenzaamheid, zingeving, verlieservaringen 
 • Palliatieve zorg
 • Shared Decision Making en Advanced Care Planning

 

Soort minor

 •  Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(sprofiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De student :

-        Heeft kennis van en inzicht in de lichamelijke, psychische, sociale en functionele veranderingen die optreden/problemen die zich voor kunnen doen tijdens het ouder worden.

-        Heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke veranderingen die de zorg voor de ouder wordende mens beïnvloeden.

-        Is in staat een eigen individuele visie op (gezond) ouder worden te verwoorden.

-        Is in staat een kwetsbare oudere te identificeren.

-        Is in staat zich in het leven in de situatie van de (kwetsbare) oudere met beperkingen in zijn functioneren.

-        Is in staat te reflecteren op de betekenis van de eigen individuele visie op (gezond) ouder worden.

-        Is zich bewust van zijn eigen beeld/stereotypering van ouderen en de invloed daarvan op de eigen beroepsvervulling.

-        Is in staat stakeholders binnen de moderne gezondheidszorg te benoemen.

-        Is in staat de geriatrische zorgvrager te ondersteunen in het gebruik maken van het eigen systeem/sociaal netwerk.

De student:

-Ontwikkelt de eigen competenties met betrekking tot het verlenen van kwalitatief goede zorg aan de geriatrische zorgvrager.

-Meet, screent en monitort de kwaliteit van zorg aan de geriatrische zorgvrager en signaleert welke aspecten verbetering behoeven.

-Kan (onderzoeks)vragen/doelstellingen benoemen en uitwerken.

-Neemt deel aan het verder ontwikkelen, bewaken en borgen van kwaliteit van zorg aan de geriatrische zorgvrager en zijn systeem.

-Past samenwerkingsvaardigheden toe en benut aanwezige expertise binnen de eigen beroeps/stage/projectpraktijk.

-Levert op systematische wijze en methodisch verantwoord, een bijdrage aan de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg voor de geriatrische zorgvrager en zijn systeem. (deze als eerste?)

-Bijdragen aan het vertalen en (systematisch) implementeren van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar de eigen werk/stage/projectsetting binnen de zorgketen.

 

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De minor is bedoeld voor voltijdstudenten van verpleegkundige, paramedische en sociale zorgopleidingen met affiniteit met (kwetsbare) ouderen die meer inzicht willen in de gerontologie en geriatrie.

 

Voorwaarden voor deelname

De student komt in aanmerking voor deelname indien hij/zij:

 • aantoonbaar cliëntrelaties ervaren heeft in een professionele zorgsituatie op tenminste oriënterend niveau (niveau 1)
 • zich in de postpropedeutische fase van de opleiding bevindt of  

       kan aantonen op niveau 2 te functioneren

 

Voorwaarde voor deelname aan OWE 2:

De student komt in aanmerking voor deelname aan het praktijkdeel indien hij/zij:

 • actief heeft geparticipeerd aan het voorbereidende theoriedeel van de minor.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

OWE 1, Theoretisch deel:

Er wordt 2x per jaar een schriftelijk deeltentamen afgenomen (kennistoets), waarbij je in de vorm van een cijfer wordt beoordeeld.

OWE 2, Praktijkdeel:

In het praktijkdeel ontwikkelt de student zich op de competenties die gericht zijn op innovatie van de ouderenzorg (zorgverlening/organisatie).

Voltijd

Het praktijkdeel kan bestaan uit een praktijkstage (alleen voor verpleegkundestudenten zijn stageplaatsen beschikbaar, anderen mogen zelf een stageplaats zoeken) of deelname aan een projectopdracht (veelal in groepjes uitgevoerd). Dit praktijkdeel wordt door een begeleider en/of opdrachtgever uit de praktijk in samenspraak met een examinator van de opleiding beoordeeld in de vorm van een cijfer.

Voorwaardelijk voor de toekenning van dit cijfer is een individuele presentie van 10 minuten waarin de student aan de hand van een vooraf opgesteld persoonlijk ontwikkelingsplan zijn/haar competentie ontwikkeling gedurende het praktijkdeel van de minor aantoont.

De minor bestaat uit een eerste  theoretisch deel OWE1 en hierna het praktische gedeelte OWE2.

Voltijdstudenten hebben 3 contact dagen per week .

Werkvormen

 • Colleges (waaronder gastcolleges)
 • Werkgroepen
 • Veldwerk
 • Presentaties
 • Simulatiesituaties

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright