Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Margot Barry, Renée Mulders, Ton Satink

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Margot Barry: margot.barry@han.nl 

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Bij de minor Ergotherapie in een psychosociale omgeving van de opleiding Ergotherapie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen vergroot je je netwerk als ergotherapeut in opleiding (i.o.), omdat je in een context van je eigen keuze (bijvoorbeeld binnen een gemeente, bij een school, met dak- en thuislozen of asielzoekers) gaat werken aan een (bestaand) project gericht op sociale participatie. Tijdens het ondersteunend onderwijs werk je samen met docenten en mede-studenten aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je leert nieuwe ergotherapeutische methodieken om samen met burgers hun sociale participatie te vergroten en je verdiept je in de kern van Ergotherapie. Aan het einde van deze minor heb je een groot netwerk opgebouwd en onderscheid je je van andere paramedische studenten als participatiespecialist!

We staan midden in een transitie van de Nederlandse zorg en welzijn. Deze kenmerkt zich onder andere door een toename van mensen met fysieke functioneringsproblemen, psychosociale en psychische aandoeningen, chronische aandoeningen en (oudere) ouderen. Tegelijkertijd wordt vanuit de overheid gestimuleerd dat mensen meer in hun thuissituatie ondersteund en begeleid worden (in plaats van in een revalidatiecentrum of ziekenhuis), langer thuis blijven wonen en participeren in werk en school. De nadruk komt te liggen op sociale participatie van de burger. Burgers zullen meer zelf doen, naar eigen hulpbronnen zoeken en anderen helpen.

De minor Ergotherapie in een psychosociale omgeving biedt een kans voor jou als ergotherapeut i.o. om ervaring op te doen in een echte, realistische context waar jij aan de slag gaat en de meerwaarde van je eigen beroep leert kennen. Hierdoor doe je contacten op, werk je samen en leer je je netwerk kennen.

 • Je verdiept je denken over de relatie van het dagelijks handelen aan gezondheid, welzijn en participatie.
 • Je inventariseert en analyseert vraagstukken over dagelijks handelen in verschillende contexten en verstevigt je ergotherapie deskundigheid
 • Je ontwikkelt een eigen visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ergotherapie; je krijgt daarbij ideeen voor je toekomstige werkplek.
 • Je ontwikkelt je persoonlijke talenten en kwaliteiten en hoe je deze effectief kan inzetten in de professionele samenwerking met anderen (burgers, professionals enz.)
 • Leeractiviteiten zijn gericht op participatie, innovatie, empowerment en zelfregie.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je onderscheidt je van andere paramedische professionals als participatiespecialist en slaat een brug tussen het paramedische en sociale domein.
 • Je kan ergotherapeutische vraagstukken zelfstandig herkennen en oppakken, in zowel bestaande als innovatieve ergotherapeutische contexten.
 • Je vernieuwt en ondersteunt sociale participatie van burgers.
 • Je leert jezelf als persoon en als professional goed kennen en weet hoe je je talenten en kwaliteiten in kan zetten ten behoeve van de ander.

 

Competenties

 • Inventariseren en analyseren
 • Ondersteunen en versterken
 • Ondernemen
 • Onderzoeken
 • Leren en ontwikkelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten Ergotherapie niveau 2

Voorwaarden voor deelname

Minimaal 90 studiepunten behaald inclusief Propedeuse

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Portfolio bestaande uit twee onderdelen.

 • Ten eerste een individueel (visie) document over het mogelijk maken van het (dagelijks) handelen en over de relatie tussen ergotherapie, participatie en de omgeving.
 • Ten tweede een profielschets van jezelf als ‘ergotherapeut in een dynamische omgeving' voor nu en in de toekomst, waarin je persoonlijke talenten en ontwikkelingstraject tot uitdrukking komen. 

      Dit in combinatie met een portfoliogesprek.

Townsend, E.A., Polatajko, H., Craik, J.M. & Zweck, C. (2011). Introducing the leadership in enabling occupation (LEO) model. Canadian Journal of Occupational Therapy, 78(4), 255-259.

Le Granse, M., Van Hartingsveldt,M.J. & Kinébanian, A. (Reds.) (2012). Grondslagen van de ergotherapie. Amsterdam: Reed Business.

Toomey, A. ( 2011)). Empowerment and disempowerment in community development practice: Eight roles practitioners play. Community Development Journal Vol 46 No 2 April 2011 pp. 181–195 181

© MOVISIE, kennis en aanpak van sociale vraagstukken. ( 2011) . Werken vanuit zelfregie. Wat houdt dat in? Te downloaden van: htps://www.movisie.nl/publicaties/werken-vanuit-zelfregie-wat-houdt

Meesters, Joos, Basten, Floor, & Biene, Martha van. (n.d.). Vraaggericht werken door narratief onderzoek. (Igitur.) Igitur. Te downloaden van : http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/han-sociaal/lectoraat/lokale-dienstverlening/publicaties/_attachments/vraaggericht_werken_door_narratief_onderzoek.pdf

Zinkstok, R., Schiller, S. & Engelen, A-M. (2017). Community Development framework. In Ergotherapie Magazine, 3 (pp. 38-44). Utrecht: Ergotherapie Nederland.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright