Vol- en deeltijd
Duits
NIJMEGEN
30.0
31 augustus 2020 t/m: 30 januari 2021 -- open
Katja Koester-Creon, Katja Poller

Voor algemene informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Katja Poller
E-mail: Katja Poller
Tel: 0655291189

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben je nieuwsgierig naar de beroepspraktijk van Social Work in Duitsland? Wil je misschien jou kansen op een baan vergroten?

Op vele gebieden staan Nederland en Duitsland voor vergelijkbare sociale uitdagingen Vragen rondom sociale inclusie, armoedebestrijding en het vergroten van zelfredzaamheid, het opbouwen en onderhouden van netwerken en het betaalbaar houden van hulp- en dienstverlening zijn grensoverschrijdend. Tegelijkertijd verschillen beide landen ook sterk hoe zij naar oplossingen zoeken, problemen aanpakken en het sociale stelsel inrichten en financieren.

Deze verschillen komen voort uit verschillende cultureel en politiek bepaalde tradities en opvattingen, maar ook door verschillende rechtssystemen en zorgstelsels.

Ben jij geïnteresseerd om

-       inzicht te vergaren in deze overeenkomsten en verschillen;
-       je interculturele competenties te vergroten;
-       grensoverschrijdend te werken?

Dan kun jij je met deze Minor optimaal voorbereiden en onderscheiden op de Euregionale arbeidsmarkt.

Binnen deze Minor doe je kennis op over de cultuur, het zorgstelsel en de beroepspraktijk van Sociaal Werk in Duitsland. Je gaat op ontdekkingsreis na andere methodes, werk- en organisatievormen, waarbij je gaandeweg ook je eigen kwaliteiten met betrekking tot cultuursensitief en intercultureel werken vergroot.

Onderwerpen
- rechtsthema's binnen Sociaal Werk (o.a. arbeids-, familie-, gezondheids-, sociaal- en bestuursrecht) en ontwikkelen van de vaardigheid om juridische vraagstukken binnen het Sociaal Werk te kunnen analyseren.(basiskennis)
- gebruikelijke werkvormen en methodes binnen het Sociaal Werk in Duitsland
- kennismaking met de culturele, methodische, juridische en/of organisatorische context van het beroep in Duitsland
- wegwijs worden voor het aanvragen van de landelijke erkenning (“staatliche Anerkennung”) in Duitsland.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is aanschuifonderwijs. Dat betekent dat je kunt aanschuiven bij onderwijs dat toch al gegeven wordt, maar dat niet tot je major behoort.

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je jezelf verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je hebt kennis van en inzicht in verschillende werkvelden van Sociaal Werk in Duitsland en kunt deze relateren aan de Nederlandse beroepspraktijk.

Je bent sensitief in de waarneming van culturele verschillen op het gebied van Sociaal Werk.

Je bouwt aan een (inter-)nationaal netwerk ter bevordering van je eigen professionaliteit.

Je ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van intercultureel werken.

Je verwerft basiskennis omtrent diverse rechtsgebieden (o.a. de basisprincipes recht t.a.v. familierecht, recht jeugdzorg) in Duitsland en je leert de basisprincipes bestuurlijk handelen kennen. Je kent methoden en technieken over die je in Duitsland dient te beschikken om casussen uit de praktijk Sociaal Werk onder juridisch oogpunt te analyseren.

Je verwerft kennis van ontwikkelingen op het gebied van sociaal beleid in Nederland en Duitsland.

Je kent effecten die ontstaan door verschillende juridische opvattingen en de structuur en vormgeving van de sociaal-agogische hulpverlening.

Alle leerinhouden zullen worden toegepast in de praktijk- en leersituatie. Deze toepassing en de transfer tussen onderwijs en praktijk helpen bij het goed vervullen van de toets-opdrachten.

 -       basisprincipes recht;

-        verhouding tussen recht en regels;

-        indeling van het recht incl. staatsbestel/ stelsel van  de sociale zekerheid in Duitsland;

-        Samenlevingsvormen en scheiding;

-        Ouderschap en gezag;

-        Jeugdzorg, jeugdhulpverlening (instanties, jeugdzorgketen, hulpvarianten en procedures);

-        Jeugdbeschermingsmaatregelen;

-        basisprincipes bestuurlijk handelen;

-        sociaal-politieke uitgangspunten in Nederland en Duitsland

Daarnaast wordt aandacht besteedt aan sociologische vraagstukken en maatschappelijke beleidsvragen.

Competenties

Competentie 12 Euregionaal werken

a. Basiskennis hebben van rechtsthema's in sociaal werk (o.a. arbeids-, familie-, gezondheids-, sociaal- en bestuursrecht) en het juridisch kunnen beoordelen van sociaal en cultureel problematische situaties.

b. Overeenkomsten en verschillen in de culturele, vakinhoudelijke, juridische en/of organisatorische context van het beroep in Duitsland en in Nederland herkennen en inzichtelijk maken.

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor SPH studenten voltijd met het taalniveau B2 Duits (minimum)

 • Voor studenten Social Work (voltijd/ deeltijd)

 • Voor studenten met het taalniveau B2 Duits (minimum) , die open staan voor een andere cultuur en een kans in het andere land willen pakken

Voorwaarden voor deelname

 • Deelname aan het intakegesprek. 

Goed om te weten

 • Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek
 • Excursies naar Duitsland in het werkveld
 • Excursies in Nederland

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • 2 Kennistoetsen recht
 • 2 performance-toetsen (poster-presentatie/ presentatie)

 

De Minor vindt plaats op woensdag en donderdag. Reserveer nog een verdere dag voor stage activiteiten. De rest van de tijd is zelfstudietijd. (3 dagen à 8 uur + 16 uur zelfstudie= 40 uur per week).

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Excursies
 • Praktijkopdrachten
 • Workshops
 • Skype-sessies
 • Online module recht

 

 

 

 

Verplicht

Stock/Schermaier-Stöckl/Klomann/Vitr.(2016)Soziale Arbeit und Recht: Lehrbuch. Nomos(1.Auflage)

Aanbevolen

Stock/Schermaier-Stöckl/Klomann/Vitr.(2016)Soziale Arbeit und Recht: Fallsammlung und Arbeitshilfen Nomos(1.Auflage)

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright