Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
30 augustus 2021 t/m: 30 januari -- gesloten (geen doorgang)
Katja Poller

Voor algemene informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Katja Poller
E-mail: Katja Poller
Tel: 06 45656331

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben je nieuwsgierig naar de beroepspraktijk van Social Work in Duitsland? Kun jij je voorstellen om als Social Worker in Duitsland aan de slag te gaan? Of grensoverschrijdende en grensverleggende samenwerking tussen Nederlandse en Duitse instellingen op poten te zetten? Of door de confrontatie met “de Ander” meer te weten te komen en kritischer te kunnen reflecteren over jou, jouw cultuur en jouw manier van handelen op het gebied van Social Work?

Kortom: Wil je op het gebied van Social Work het beste uit twee landen met elkaar verbinden?

Op vele gebieden staan Nederland en Duitsland voor vergelijkbare uitdagingen. Vragen rondom sociale inclusie, armoedebestrijding en het vergroten van zelfredzaamheid, het opbouwen en onderhouden van netwerken en het betaalbaar houden van hulp- en dienstverlening zijn grensoverschrijdend. Tegelijkertijd verschillen beide landen ook sterk hoe zij naar oplossingen zoeken, problemen aanpakken en het sociale stelsel inrichten en financieren.

Ben jij geïnteresseerd om
-       inzicht te vergaren in deze overeenkomsten en verschillen;
-       je interculturele competenties te vergroten;
-       grensoverschrijdend te werken en te netwerken?

Dan kun je je met deze minor optimaal voorbereiden en onderscheiden op de Euregionale arbeidsmarkt.

Binnen deze minor doe je kennis op over de cultuur, het zorgstelsel en de beroepspraktijk van Sociaal Werk in Duitsland. Je gaat op ontdekkingsreis na andere methodes, werk- en organisatievormen, waarbij je gaandeweg ook je eigen kwaliteiten met betrekking tot cultuursensitief en intercultureel werken vergroot.

Zie je dit als kans om je horizon te verruimen?

Onderwerpen

 • Rechtsthema's binnen Sociaal Werk (o.a. arbeids-, familie-, gezondheids-, sociaal- en bestuursrecht) en ontwikkelen van de vaardigheid om juridische vraagstukken binnen het Sociaal Werk te kunnen analyseren.(basiskennis)
 • Gebruikelijke werkvormen en methodes binnen het Sociaal Werk in Duitsland
 • Kennismaking met de culturele, methodische, juridische en/of organisatorische context van het beroep in Duitsland
 • Wegwijs worden voor het aanvragen van de landelijke erkenning (“staatliche Anerkennung”) in Duitsland.
 • Succesvol en grensoverschrijdend netwerken
 • Ontwikkelen van interculturele competenties

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je jezelf verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je hebt kennis van en inzicht in verschillende werkvelden van Sociaal Werk in Duitsland en kunt deze relateren aan de Nederlandse beroepspraktijk.
 • Je vergaart inzicht in hedendaagse werkvormen en methodes binnen het Sociaal Werk in Duitsland.
 • Je bent sensitiefin de waarneming van culturele verschillen op het gebied van Sociaal Werk.
 • Je bouwt aan een (inter-)nationaal netwerk ter bevordering van je eigen professionaliteit.
 • Je ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van intercultureel werken.
 • Je verwerft basiskennis omtrent diverse rechtsgebieden (o.a. de basisprincipes recht t.a.v. familierecht, recht jeugdzorg) in Duitsland en je leert de basisprincipes bestuurlijk handelen kennen. Je kent methoden en technieken over die je in Duitsland dient te beschikken om casussen uit de praktijk Sociaal Werk onder juridisch oogpunt te analyseren.
 • Je verwerft kennis van ontwikkelingen op het gebied van sociaal beleid in Nederland en Duitsland.
 • Je kent effecten die ontstaan door verschillende juridische opvattingen en de structuur en vormgeving van Sociaal Werk. 

Competenties
Competentie 10 bijdrage leveren aan de ontwikkeling en profilering van het beroep

Competentie 12 Euregionaal werken

 1. Basiskennis hebben van rechtsthema's in sociaal werk (o.a. arbeids-, familie-, gezondheids-, sociaal- en bestuursrecht) en het juridisch kunnen beoordelen van sociaal en cultureel problematische situaties.
 2. Overeenkomsten en verschillen in de culturele, vakinhoudelijke, juridische en/of organisatorische context van het beroep in Duitsland en in Nederland herkennen en inzichtelijk maken.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor SPH studenten (voltijd) met het minimale taalniveau B2 Duits (lezen, luisteren, spreken)
 • Voor Social Work studenten (voltijd) met het minimale taalniveau B2 Duits (lezen, luisteren, spreken)

Voorwaarden voor deelname
De minor wordt tweetalig vorm gegeven (Nederlands/ Duits). De juridische onderwerpen en de werkveldbezoeken (excursies) vragen om beheersing van de Duitse taal op minimaal niveau B2 voor de onderdelen lezen, luisteren en spreken.

Goed om te weten

 • Excursies naar het Duitse werkveld: voor reiskosten met openbaar vervoer/ eigen auto dien je rekening te houden met ca. 100,- euro eigen bijdrage. Zover mogelijk zullen we door het reizen in groepen/ gedeeld vervoer op deze kosten besparen. 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • 2 Kennistoetsen recht
 • 1 performance-toets (poster-presentatie)
 • voor de andere toets geldt: het kiezen van de toetsvorm is mogelijk

De contactmomenten van de Minor vinden plaats op woensdag en donderdag.

Werkveldbezoeken kunnen ook op andere dagen plaatsvinden. De rest van de tijd is beschikbaar voor zelfstudie en online activiteiten (wel dan niet in groepen).

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Consulten
 • E-learning
 • Excursies in DL en NL
 • Praktijkopdrachten
 • Reflectie en feedback
 • Online module recht

Verplicht

Rathje, S. (2006). Interkulturelle Kompetenz – Zustand und Zukunft eines umstrittenen Konzepts. (online bestand)

Bolten, J. (2007). Interkulturelle Kompetenz. (online bestand)

Bosselaar, H. (2018). De ontdekking van de Dinges: kampioen van het hedendaagse netwerken. Amsterdam: Vrije Universiteit. (online bestand)

Janssen, P. (2018). Interculturele competenties. Groningen : Noordhoff uitegevers.

Shadid, W. (2010). Interculturele competenties – een vak apart. (beschikbaar als download)

Shadid, W. (1994). Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie. (beschikbaar als download)

Stock/Schermaier-Stöckl/Klomann/Vitr.(2016)Soziale Arbeit und Recht: Lehrbuch. Nomos(1.Auflage)

Stock/Schermaier-Stöckl/Klomann/Vitr.(2016)Soziale Arbeit und Recht: Fallsammlung und Arbeitshilfen. Nomos(1.Auflage)

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2015). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright