Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Martine Kuggelein
E-mail: m.kuggeleijn@han.nl
Tel: 065520879

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben jij geïnteresseerd in de bedrijfskundige aspecten van productiebedrijven én wil je aan de slag bij bedrijven in de maakindustrie? Dan is de minor Industrial Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen echt iets voor jou!

In de minor Industrial Management leer je meer over het werken in bedrijven in de maakindustrie in een globaliserende wereld. Tevens leer je in multidisciplinaire projecten een technisch bedrijf te organiseren.

Minor in delen
De minor bestaat uit 2 onderdelen: productie- en commercieel management. Op elk onderdeel ligt in een blok de nadruk.

 • Blok 1: Productiemanagement (15 EC)
  In dit blok staat een produktie en logistiek centraal. Leidraad is een project waarin je voor een bedrijf een aantal bedrijfskundige problemen met betrekking tot de inrichting van het productieproces gaat oplossen. Hiervoor maak je gebruik van de inzichten volgens de Lean Manufacturing-filosofie
 • Blok 2: Commercieel management (15 EC)
  In dit blok staat een commercieel project centraal. Leidraad in dit blok is de plaats van het bedrijf in de markt. Wie zijn mijn klanten en waarom kopen ze bij mij? Wat moet ik ontwikkelen voor de toekomst? Hoe moet ik dan mijn bedrijf inrichten? Ook wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan het opzetten van een eigen bedrijf en hoe je een bedrijf kan managen.
 • Blok 1 en 2: De studiereis: hierbij staat de werkwijze van en de samenwerking met buitenlandse partners centraal. Deze reis wordt door de studenten zelf georganiseerd; ook de sponsoring organiseren de studenten zelf

Onderwerpen

 • Ondernemerschap: initiatief nemen en nieuwe organisaties opzetten als marktkansen zich voordoen
 • Marketing en strategie: analyseren van de omgeving en eigen organisatie en zorgen dat de koers van de organisatie marktgericht is
 • Sales Engineering: gestructureerd vertalen van klantwensen en -eisen in (nieuwe) producten en aanpassing van bestaande producten
 • Internationaal ketenmanagement:globalisering, toegevoegde waarde in de value chain, ondermeer door outsourcing en rekening houden met culturele verschillen
 • Operations Management: uitvoeren van het productieproces, plannen van de inzet van mensen, materiaal en machines, lean en just in time productie
 • Projectmanagement: het sturen van processen in tijdelijke organisaties, de vaardigheden voor het plannen en beheersen van processen en de vaardigheden voor samenwerking, onderhandelen en meer
 • Organiseren van een bedrijf: het structureren van organisaties, omgaan met medewerkers, bedrijfsculturen, en meer

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Blokminor
Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In de minor Industrial Management staat het managen van bedrijfsprocessen in industriële ondernemingen centraal:

 • Vanuit de markt en het bedrijf kunnen bepalen welke nieuwe producten worden geïntroduceerd, aan welke eisen/wensen deze moeten voldoen en hoe een bedrijf succesvol kan zijn op de markt
 • Het managen van een productieproces, plannen van de inzet van mensen en middelen
 • Het opzetten en uitvoeren van een internationaal project

Competenties

 • Analyseren (van o.a. productieprocessen, klantwensen, kansen en bedreigingen)
 • Inrichten/ontwerpen (logistieke systemen, klantspecifieke producten, organisatie ontwerp)
 • Beheren en onderhouden (managen van productieprocessen, product portfolio, klantcontacten)
 • Adviseren (m.b.t. het doorvoeren van verbeteringen in bedrijven)
 • Commercieel handelen (in- en verkoop, marktonderzoek, verkoopgesprekken, onderhandelen)
 • Projectmatig werken (projectmanagement, leiding geven, functioneren in een multidisciplinair team)
 • Effectief communiceren (rapporteren, presenteren, gesprekken voeren, onderhandelen)
 • Internationaal samenwerken (wel/niet outsourcing, culturele verschillen)

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Je hebt interesse in het managen of de werking van bedrijven in de maakindustrie
 • Je hebt de propedeuse afgerond
 • Als zich buitenlandse studenten aanmelden, zullen delen van het onderwijs in het Engels worden aangeboden

Voorwaarden voor deelname
Deze minor is niet toegankelijk voor studenten Technische Bedrijfskunde.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Je wordt getoetst op de vaardigheden om als ondernemer/manager in de maakindustrie aan de slag te kunnen
 • Theorie tentamens en het uitwerken van praktijkcases: kennis en vaardigheden om productieprocessen efficiënt en effectief te kunnen inrichten
 • Theorie tentamens en het uitwerken van praktijkcases op het gebied van marketing, strategie en organisatiekunde
 • Verkoopvaardigheden worden getoetst in met mondelinge en schriftelijke beroepsproducten (bijvoorbeeld verkoopgesprekken en commercieel schrijven)
 • Projectmanagementvaardigheden worden getoetst door het opzetten en uitwerken van een langlopend, multidisciplinair project. Dit resulteert in een buitenlandse studiereis

Tijdens de ontwikkeling van de beroepsproducten en de praktijkvaardigheden wordt door tutoren feedback gegeven. Deze feedback wordt gegeven op de volgende onderdelen:

 1. Inhoud van beroepsproduct
 2. Gedrag en beroepshouding
 3. Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling

Bij de minor kun je les krijgen op werkdagen van 8.45 tot 17.30 uur. In praktijk heb je ongeveer 18 contacturen per week en verder ben je regelmatig op de HAN aanwezig om gezamenlijk te studeren of aan de opdracht te werken. Tijdens de afsluitende studiereis ben je natuurlijk een week in het buitenland.

Werkvormen

 • Projectonderwijs
 • Hoor-/werkcolleges
 • Trainingen
 • Games
 • Excursies
 • Buitenlandse studiereis

Let op: Als zich buitenlandse studenten aanmelden, zullen delen van het onderwijs in het Engels worden aangeboden.

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright