Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
28 augustus 2023 t/m 28 januari 2024 -- gesloten (geen doorgang)
Steven de Bruijn

Voor inhoudelijke informatie:
S. de Bruijn
E-mail: steven.debruijn@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Kleine aanpassingen in de infrastructuur hebben al snel grote gevolgen voor de omgeving en andersom heeft de omgeving een steeds grotere invloed op de infrastructuur. Volg de minor Gebiedsgericht ontwerpen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ga deze uitdaging aan!

Techniek en duurzame leefomgeving is het motto van deze minor en aspecten als milieu, duurzaamheid, veiligheid en benutting komen aan bod. Je ontdekt dat het zeer belangrijk is om alle belanghebbende partijen in een vroeg stadium van het ontwerp erbij te betrekken.

Je ontwikkelt innovatieve ideeën voor het proces-/planvorming, het ontwerp en uitvoering. Als hbo-technicus word je uitgedaagd om met berekeningen en onderzoek aan te tonen wat haalbaar is. Een taskforce, zodat je na je studie gereed bent voor een prachtige loopbaan als Bachelor Civiel Engineering.

De minor is een verdiepende minor waaraan studenten met afstudeerrichting infrastructuur / civiele techniek kunnen deelnemen. 

Dit vinden studenten van deze minor

"ik kan deze minor aanraden want je leert enorm veel over alle facetten rondom het wegontwerp. Van het uitvoeren van allemaal testjes om de kwaliteit van een weg te onderzoeken tot het ontwerpen en reconstrueren van grote snelwegknooppunten, alles komt voorbij. Ook voor studenten die van een andere Hogeschool komen is het aanmelden voor en het volgen van de minor geen probleem, alles kan via kies op maat goed geregeld worden" (F. de Bruijn, HU student, 2020-2021)

"Tijdens de minor GOWW ga je met studenten van verschillende hogescholen aan de slag met een project van Rijkwaterstaat. In tegenstelling tot voorgaande studiejaren wordt tijdens deze minor van je verwacht om gezamenlijk keuzes te maken over de te onderzoeken onderwerpen. Bovenal een interessante minor waar je in groepen gaat werken aan je onderzoekvaardigheden, een echte aanrader!" (J. Lenkens, HAN student, 2020-2021)

"ik raad deze minor aan omdat: je met je projectgroep op zoek gaat naar oplossingen voor actuele verkeersproblemen, je je verdiept je in de richtlijnen en het ontwerpen, naast de theorie doe je ;laboratoriumonderzoeken, je wordt vrijgelaten in de keuzes die je met je projectgroep maakt, je aan de slag gaat met verschillende infra software en bovenal de minor met enthousiasme door de docenten wordt gegeven" (A. van Lint, HAN student, 2020-2021)

"Ik vond het een leuke en leerzame minor, waarbij mijn kennis is vergroot. Tijdens de minor heb ik gewerkt met nieuwe computerprogramma's, praktische gewerkt in het asfaltlab en aan projecten gewerkt met ondersteuning van Rijkswaterstaat" (N. Lubben, HAN student, 2020-2021)

Infrastructuur

 • Verkeersmanagement / Gebiedsgericht benutten van het wegennet
 • Aanpassingen op het onderliggende wegennet
 • Verkeer en luchtkwaliteit
 • Ontwerpen van knooppunten in het hoofdwegennet
 • Ontwerpen van kruispunten in onderliggend wegennet: verkeerslichten, rotondes
 • Mobiliteit en gedrag
 • Onderzoek naar wegverhardingen (bijv. Stroefheid en innovatieve asfaltmengsels)

Overige onderwerpen

 • Sofwaregebruik van o.a. Omnix (kruispuntverkenner), Fosim (capaciteiten autosnelwegen), Cocon (verkeersregelinstallaties), AutocadCivil3D (ontwerp)
 • De procesmatige kant voor het realiseren van werken
 • Toegepast onderzoek uitvoeren voor externe opdrachtgevers

Soort minor  Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel). 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen

 • Opdoen van verdiepende kennis op het gebied van infrastructuur 
 • Uitzoeken hoe ontwerpen gedimensioneerd en uitgevoerd moeten worden
 • Uitvoeren van laboratorium- en praktijkonderzoeken
 • Oefenen in een goede verslaglegging

Competenties

 • initiëren en sturen
 • ontwerpen
 • specificeren
 • monitoren, toetsen en evalueren
 • onderzoeken
 • communiceren en samenwerken
 • managen en innoveren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten die een opleiding Civiele Techniek richting infrastructuur volgen of die de opleiding Civiele Techniek volgen en zich willen verdiepen in infrastructuur.

Voorwaarden voor deelname

 • Je volgt de opleiding Civiele Techniek 
 • Je hebt het 3e studiejaar afgerond en in totaal niet meer dan 15 EC achterstand
 • Voor studenten van buiten de HAN zal een intake gesprek plaats vinden

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Thematoetsen
 • Opdrachtuitwerkingen
 • Assessment

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Rooster

Je hebt verspreid over de week diverse colleges. Het aantal contacturen is ongeveer 18 uur.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Excursies
 • Toegepast onderzoek

Blokminor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright