Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
30 augustus 2021 t/m: 30 januari -- gesloten (geen doorgang)
J.P. van Vuuren

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie de minortrekker:

Jan van Vuuren
E-mail: JP.vanVuuren@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Geef bij je inschrijving aan welke richting je wilt volgen waterbouw of infrastructuur.

 

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Kleine aanpassingen in water- en verkeerswegen hebben al snel grote gevolgen voor de omgeving en andersom heeft de omgeving een steeds grotere invloed op de infrastructuur. Volg de minor Gebiedsgericht ontwerpen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ga deze uitdaging aan!

 

Techniek en omgeving is het motto van deze minor en aspecten als milieu, duurzaamheid, veiligheid en benutting komen aan bod. Je ontdekt dat het zeer belangrijk is om alle belanghebbende partijen in een vroeg stadium van het ontwerp erbij te betrekken.

Je ontwikkelt innovatieve ideeën voor het proces-/planvorming, het ontwerp en uitvoering. Als hbo-technicus word je uitgedaagd om met berekeningen en onderzoek aan te tonen wat haalbaar is. Een taskforce, zodat je na je studie gereed te bent voor een prachtige loopbaan als Bachelor Civiel Engineering.

De minor is een verdiepende minor waaraan studenten met afstudeerrichting infrastructuur of waterbouw kunnen deelnemen. Afhankelijk van je voorstudie en afstudeerrichting neem je deel aan de colleges infrastructuur of waterbouw. Dus niet aan beide.

Infrastructuur

 • Verkeersmanagement / Gebiedsgericht benutten van het wegennet
 • Aanpassingen op het onderliggende wegennet
 • Verkeer en luchtkwaliteit
 • Ontwerpen van knooppunten in het hoofdwegennet
 • Ontwerpen van kruispunten in onderliggend wegennet: verkeerslichten, rotondes
 • Mobiliteit en gedrag

Waterbouw (Minor Sustainable River Engineering (SRE) een samenwerking van de HAN met Van Hall Larenstein)

1e deel:

 • Vloeistofmechanica: Korte golven en lange golven
 • SOBEK Riviermodel
 • Inrichting HWG/uiterwaarden
 • Inpassing in omgeving
 • Duurzaam Rivierbeheer
 • Ontwerp waterkeringen (WBI 2017), HWBP
 • Ontwerp/dimensioneren bekledingen
 • Uitvoeringsaspecten; materieel, materiaal, maak- en meetnauwkeurigheid
 • Geotechniek voor dijken

Overige onderwerpen

 • Programma Plaxis (grondmechanica)
 • De procesmatige kant voor het realiseren van werken

2e deel:

 • Toegepast onderzoek uitvoeren voor externe opdrachtgevers

Soort minor  Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel). 

Voor de Waterbouwstudenten is het Lectoraat Sustainable River Management, een samenwerking van de HAN met Van Hall Larenstein een belangrijke partner in de keuze en begeleiding van het onderzoek dat plaats gaat vinden in de tweede helft van de minor.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen

 • Opdoen van verdiepende kennis op het gebied van infrastructuur of waterbouwkunde
 • Uitzoeken hoe ontwerpen gedimensioneerd en uitgevoerd moeten worden
 • Uitvoeren van laboratorium- en praktijkonderzoeken
 • Oefenen in een goede verslaglegging

Competenties

 • initiëren en sturen
 • ontwerpen
 • specificeren
 • monitoren, toetsen en evalueren
 • onderzoeken
 • communiceren en samenwerken
 • managen en innoveren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie? Studenten die een opleiding Civiele Techniek richting infrastructuur of waterbouwkunde volgen.

Voorwaarden voor deelname

 • Je volgt de opleiding Civiele Techniek richting infrastructuur of waterbouwkunde
 • Je hebt het 3e studiejaar afgerond en in totaal niet meer dan 15 EC achterstand
 • Voor studenten van buiten de HAN zal een intake gesprek plaats vinden

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Thematoetsen
 • Opdrachtuitwerkingen
 • Assessment

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Rooster Je hebt verspreid over de week diverse colleges. Het aantal contacturen is ongeveer 18 uur.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Excursies
 • Toegepast onderzoek
 • Blokminor Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright