Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon minor

Marcel van Kooten
E-mail: Marcel.vanKooten@han.nl
Tel: 0612465232

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Tijdens de HAN-minor Opleiding voor Financieel Planner (FFP) leer je geheel zelfstandig hoogwaardige integrale adviezen verstrekken aan particulieren en DGA/IB-ondernemers. Dit sluit perfect aan op je toekomstige beroepspraktijk!

De praktijk staat centraal tijdens deze minor. Met casuïstiek boots je klantsituaties na die zich in de praktijk kunnen voordoen. De opdrachten zijn erg realistisch en sluiten goed aan op jouw toekomstige beroepspraktijk. De minor bereidt je voor op het landelijk FFP-examen, afgenomen door de stichting van Financieel Planners. Je kunt je hiervoor vrijwillig inschrijven. De minor zelf sluit je af met een HAN-examen op hbo-niveau.

Onderwerpen
De minor bestaat uit 4 onderwijseenheden (elk 7,5 EC):

 • Inleiding Financial Planning en Fiscaliteiten
 • Financieren en Estate Planning (juridisch)
 • Toekomstvoorzieningen en Vermogensopbouw (sparen & beleggen)
 • De DGA/IB-ondernemer

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je leert geheel zelfstandig hoogwaardige integrale adviezen verstrekken aan particulieren én DGA/IB-ondernemers.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Fiscaliteiten: de Wet IB ’01, Wft en SW 
 • Juridisch: onder meer personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht, schenk- en erfrecht
 • Toekomstvoorzieningen: sociale wetgeving, pensioenvoorzieningen en individuele regelingen
 • Sparen & Beleggen: spaar- en beleggingsvormen, portefeuille-indeling en beleggingsstrategieën, technische analyse
 • Financieren: waaronder fiscale en juridische aspecten, financieringsvormen en hypotheekverstrekking
 • DGA/IB-ondernemer: zoals fiscale en juridische aspecten, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht, wijziging van rechtsvorm
 • Integratie van bovenstaande onderwerpen

Competenties

 • Financieel advies geven aan zowel particuliere als zakelijke klanten
 • De klantsituatie en zijn wensen correct inventariseren
 • Kennis kunnen toepassen in een integraal advies
 • Vanuit beargumenteerde afweging (rendement, risico en relatie) klanten accepteren of afwijzen
 • Kennis van de afzonderlijke vakgebieden van financiële planning
 • Fiscale, economische, juridische en producttechnische begrenzingen kennen
 • Administratieve handelingen verzorgen die bij het adviestraject horen
 • Via schriftelijke rapportage beroepsactiviteiten verantwoorden
 • Inspelen op de politieke- en economische omgeving van de klant en/of van zijn organisatie
 • (Inter)nationale regelgeving op het gebied van financiële dienstverlening in de gaten houden
 • Beleidswijzigingen vertalen in je advies naar de klant
 • De kansen en bedreigingen herkennen van beleidswijzigingen
 • Demonstreren dat je je professionaliteit voortdurend ontwikkelt

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Je studeert Financial Services Management - voltijd of deeltijd, aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen of een andere onderwijsinstelling en je wilt jezelf verder bekwamen in de integrale advisering voor de vermogende particulier en/of DGA/IB-ondernemer. Wanneer je een andere studie volgt en je beschikt over voldoende voorkennis (door relevante werkervaring op het gebied van hypotheken, pensioenen en beleggingen) kun je ook aan de minor deelnemen.

De inhoud van de minor sluit goed aan op de volgende functies:
accountmanager particulieren of financieel adviseur particulieren (Private Banker), hypotheekspecialist, pensioenspecialist of beleggingsspecialist.

Voorwaarden voor deelname

 • Een afgeronde 3e-jaars onderwijseenheid Financial Planning (van de Financial Services Managementopleiding)
 • Contactpersonen van de minor screenen de studenten van andere opleidingen met werkervaring op het gebied van hypotheken, pensioenen en beleggingen in een intakegesprek. Tijdens de intake komt basale kennis van de diverse vakgebieden aan bod, zoals: fiscaliteit, toekomstvoorzieningen, Estate Planning, sociale wetgeving, financieren en in mindere mate sparen & beleggen en de DGA/IB-ondernemer. We toetsen je kennis middels een casus. De beoordeling moet voldoen aan niveau 2 /3 om toegelaten te worden tot de minor

Goed om te weten
Deze minor gaat (net als alle andere HAN-minoren) uitsluitend door bij voldoende deelnemers, dit wordt al halverwege de inschrijftermijn bekeken. Mocht blijken dat deze minor niet door kan gaan, dan word je hier direct van op de hoogte gesteld via e-mail, zodat er nog tijd resteert om je in te schrijven voor een andere minor die wel doorgaat.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Per onderwijseenheid:

 • Beroepsproduct (huiswerkcasus)

Eindtoetsing

 • Integrale schriftelijke mc-toets
 • Schriftelijke integrale casus

Tijdens de toetsen worden conceptuele vaardigheden, bestaande uit kennis, inzicht, analyse en toepassingsvaardigheden getoetst.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Tijdens de 1e periode van de minor kun je de onderwijseenheden ‘Inleiding Financial Planning & Fiscaliteiten’ en ‘Financieren & Estate Planning’ volgen en tijdens de 2e periode van de minor de onderwijseenheden ‘Toekomstvoorzieningen & vermogensopbouw’ en ‘De DGA/IB-ondernemer’.

Voor iedere onderwijseenheid volg je 7 colleges van 8 uur. De voltijdstudent volgt wekelijks ook werkcolleges (4 lesuren), waarbij je onder leiding van de docent kunt werken aan de casuïstiek.

Werkvormen
Activerende didactiek met interactie tussen docent en student staat centraal in deze minor. Docenten stimuleren je om werkervaringen, problemen met de stof, eigen bevindingen en vragen in te brengen in de les. Dit dient de dynamiek ten goede te komen.

De opzet van een les is als volgt:

 • Plenaire inleiding (Tegen welke problemen loop je aan bij het bestuderen van het lesmateriaal?)
 • (Complexe) zaken bespreken uit het materiaal in een onderwijsleergesprek
 • Groepsgewijs uitwerken van een casus, die de praktijksituatie zoveel mogelijk nabootst
 • Bespreken van de casus

Er wordt gebruik gemaakt van materiaal van Dukers en Baelemans uit Tilburg speciaal geschreven voor de opleiding tot Financial Planner. Literatuur is in het Nederlands.

De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Fiscaal en juridisch
 • Toekomstvoorzieningen
 • DGA en ondernemer
 • Financiering en beleggen

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright