Deeltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden
Marja Flipse, Jan Knuivers

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersonen minor:
Dana Uerz
E-mail: Dana.Uerz@han.nl of
Marja Flipse
E-mail: Marja.Flipse@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben jij de professional die aan de slag wil gaan met het ontwerpen van creatieve oplossingen voor onderwijs en leren met behulp van ict?
Volg dan de HAN-minor Design4Learning

De onderwijsaanpak van deze minor doet een beroep op 21e eeuwse competenties.
We werken in multidisciplinaire teams (studenten en professionals afkomstig van verschillende disciplines en schooltypen). Bij het ontwerpen van ict- leerarrangementen doorloop je de design-thinking stappen. Er is veel aandacht voor digitale geletterdheid, creativiteit, kritisch denken en probleemoplossingsvaardigheden. De werkvormen sluiten hierbij aan.
Gedurende de minor worden een zevental themadagen georganiseerd. Op deze dagen maak je kennis met verschillende aspecten van leren en lesgeven met ict en leg je de relatie met je eigen praktijk. Deze thema’s hebben betrekking op instrumentele  ict basisvaardigheden, mediavaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking, gamification, virtual reality en augmented reality.

 • Analyse van praktijkvraagstukken (van een externe opdrachtgever ) over leren en differentiëren met ict
 • Creatief ontwerpen vanuit onderwijskundig en technologisch perspectief 

 • Ontwerpcyclus en ontwerponderzoek

 • Multidisplinaire samenwerking

 • Innovatie en creatieve inzet van ict

 

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Praktijkvragen over leren en differentiëren analyseren
 • Creatieve oplossingen met technologie genereren
 • Verband leggen tussen onderwijskunde – creativiteit en technologie
 • Ict- leerarrangementen ontwerpen en onderzoeken
 • Inzicht in hoe je recht kunt doen aan verschillen tussen leerlingen
 • Samenwerken in multidisciplinaire teams in een blended omgeving

Competenties

 • Interpersoonlijk competen
 • Didactisch competent
 • Samenwerken met collega's en de omgeving
 • Reflectie en ontwikkeling

Voorwaarden voor deelname
Je bent in het bezit van je propedeuse en voldoet aan de instapeisen van je opleiding tav toelating tot minor.  Voor studenten van het Instituut HAN pabo geldt dat als je bij de start van het derde jaar minder dan 45 studiepunten hebt, je in overleg met je slb’er beslist of inschrijven voor de minor verstandig is. Je studieachterstand is dan wellicht te groot om de minor succesvol te doorlopen.

Goed om te weten

 • Er kunnen maximaal 28 studenten deelnemen aan deze minor
 • Is de inschrijftermijn gesloten en wil je deelnemen? Neem contact op met het HAN VoorlichtingsCentrum
 • Doorgang van de minor is onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen, je ontvangt hierover bericht als je je op de juiste manier hebt ingeschreven

Je sluit de minor af met een portfolio assessment.
De praktijkopdrachten, stageverslagen en onderzoeksproducten maken hier deel van uit

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn. De contactbijeenkomsten zijn in iXperium Arnhem en/ of in iXperium Nijmegen en op locatie op dinsdag- of donderdag.

Werkvormen

 • (Online) gast- en hoorcolleges
 • Excursies
 • Co-creatie sessies
 • Peerfeedback
 • (Online) werkbijeenkomsten en beleidingsbijeenkomsten
 • Projectopdrachten

Fullan, M. (2013). Stratosphere: Integrating Technology, Pedagogy, and Change Knowledge. Pearson Canada
Knezek, G. & R. Christensen (2008). The importance of information technology attitudes and competencies in primary and secondary education. In J. Voogt & G.Knezek (Red.), International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (pp.321-331). New York: Springer.
Marzano, R. (2013). Klaar voor de 21e eeuw. Vaardigheden voor een veranderende  wereld. Uitgever Bazalt Educatieve Uitgaven.
Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press.
Voogt, J., Fisser, P. & J. Tondeur (2010). Maak kennis met TPACK. Zoetermeer: Kennisnet http://www.kennisnet.nl/themas/ict-bekwaamheid/tpack/

Daarnaast wordt er een e-reader samengesteld met diverse artikelen en bronnen die online vindbaar zijn.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright