Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Emmy van Bommel

Contactgegevens docent:

Emmy van Bommel
024 353 1296
Emmy.vanBommel@han.nl

 

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Callcentermedewerkers, voetbaltrainers, radiopresentatoren ..... allemaal mensen met een spreekberoep. Ze zijn in hun dagelijks leven afhankelijk van hun stem. Als die hen in de steek laat, ben jij er om ze te helpen. Met de minor De stem centraal leer je diagnoses stellen, behandelen, helpen bij revalidatie en coachen. Een brede minor die volledig op de stem gericht is.

In deze minor specialiseer jij je verder binnen je eigen beroepsprofiel.

Het bijzondere aan deze minor is, dat je de mogelijkheden krijgt om ervaringen met patiënten uit te wisselen, mee mag kijken tijdens een foniatrisch spreekuur en tijdens een operatie in het KNO-gebied.

Dit zijn de onderwerpen die in deze minor aan bod komen:

- Anatomie en fysiologie van de stem (van kinderen tot presbyfonie)

- Therapeutisch aspecten: van stemscholing tot stemrevalidatie

- Zangstem

- Actuele therapievormen (zoals Lichtenberger, CVT, EVT, UVS en Linklater.

- Ergonomie van de stem (akoestische aspecten, stemgebruik in verschillende situaties, werken mét en gebruik ván stemversterking, ruimte-indeling)

- Gevolgen van emoties en stress op stem

- Neurologische stoornissen en stem

- Stemrevalidatie na chirurgisch ingrijpen

- Manuele facilitatie van de larynx als diagnostisch en therapeutisch middel

- (Technische) meet- en analyseaspecten (manuele en digitale fonetografie, klinimetrie (werken met PRAAT, spectogrammen, AVQI, GRBAS(l), CAPE-V)

- Presentatietechnieken/-vaardigheden. 

Beoordeel zelf of deze leerdoelen aansluiten op jouw wensen en eisen.

Binnen de minor 'De stem centraal' train jij je eigen stem- en presentatievaardigheden en ben je na het volgen van de minor in staat om cliënten hierin te coachen/trainen.

Daarnaast bekwaam je je onder andere in de (differential-)diagnostiek en weet je welke (technische) hulpmiddelen je hiervoor doeltreffend in kunt zetten. Je leert middels objectieve en subjectieve meetmethodieken de stem te beoordelen.

Tevens kun je keuzes van je handelen betreffende diagnostiek en behandeling onderbouwen vanuit verschillende perspectieven (EBP) en heb je kennisgemaakt met verschillende therapiemethoden.

In het kader van professionalisering van de beroepsgroep lever jij in de rol van zorgaanbieder/therapeut, trainer, adviseur, begeleider/coach een bijdrage aan jouw beroepsontwikkeling.

Competenties:

- Voorlichting geven, begeleiding en ondersteuning bieden en zo nodig training/therapie geven

- Je eigen stem- en presentatievaardigheden trainen

- Cliënten coachen en trainen in stem- en presentatievaardigheden

- Middels objectieve en subjectieve meetmethodieken de stem beoordelen

- Oriënteren, analyseren, contact maken, signaleren, diagnosticeren, methodisch werken, onderzoeken en samenwerken

- Een bijdrage in de rol van zorgaanbieder/therapeut, trainer, adviseur, begeleider/coach aan de beroepsontwikkeling leveren (professionalisering van de beroepsgroep)

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

- Je volgt een opleiding Logopedie

- Je bent toegerust voor hoofdfase 2 (minimal 90 ECTS)

- Je overweegt om in de toekomst met volwassenen met stemproblemen te gaan werken

- Je wilt in de toekomst gaan werken in een ziekenhuis, een eigen praktijk, of mogelijk werkzaamheden verrichten op een conservatorium, toneelacademie of pedagogische academie

- Je hebt affiniteit met de (zang)stem en/of je hebt een muzikale achtergrond (bespelen van een muziekinstrument of zang)

- Je hebt basiskennis van:

      - de anatomie en fysiologie van de stem en articulatie

      - de spraak- en taalontwikkeling

      - en ervaring met diagnostische middelen voor de stem (fonetogram, stemscreening)

- en ervaring met het methodisch handelen binnen de logopedie gericht op preventive, voorlichting, behandeling en begeleiding

- Je hebt minimale basisvaardigheden op het gebied van stem

- Je kunt gerichte feedback geven en ontvangen

- Je kunt evidende based handelen en klinisch redeneren

 

LET OP: We raden je aan om een stageperiode afgerond te hebben voordat je met deze minor start.

Competentiebeoordeling vindt plaats door een gevarieerd toetsprogramma:

- Kennis- en cauïstiektoetsen rondom de volgende onderwerpen: (zang)stem, anatomie en fysiologie, diagnostiek enz.

- Toetsen in de vorm van demonstraties (bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie, performance, video-opnames enz.)

- Reflecties en verantwoording vanuit theoretisch kader en handelen.

De studiepunten worden pas toegekend als alle toetsen behaald zijn.

Didactische werkvormen:

Je werkt aan je competenties aan de hand van casuïstiek d.m.v.

- Ondersteunende workshops

- Hoorcolleges (deskundigen, eventueel gastsprekers uit het werkveld)

- Werkcolleges

- (Simulatie)patiënten

- Presentaties

- Meekijken in het werkveld

Rooster

Houdt rekening met de volgende roostergegevens in deze minor:

Het is een full time minor (1 semester). Naast de lesdagen (variërend in dagen en tijden) vinden er ook activiteiten elders plaats zoals bijvoorbeeld: meekijken tijdens een foniatrisch spreekuur, gesprekken met patiënten etc. Daarnaast werk je samen met je medestudenten in groepen of zelfstandig aan de opdrachten. We gaan ervan uit dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor de minor. Incidenteel worden ook activiteiten in de avonduren gepland i.v.m. externe samenwerkingsverbanden.

Bodt, M.S. de, Heylen, L., Mertens, F., Heyning, P., van de & Vanderwegen, J. (2015) Stemstoornissen: handboek voor de klinische praktijk. (6e herziene druk) Apeldoorn: Garant

Bodt, M.S. de, Heylen, F. (2008) Werken aan stem. Apeldoorn: Garant

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright