Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Erwin Thimister

Voor meer informatie:

 info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Erwin Thimister
E-mail: Erwin.Thimister@han.nl
Tel: 0243530937
Mobiel: 0631913615

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben je geinteresseerd in de rol van bewegen en voeding bij ziekten in alle fasen van het leven? Wil je competenties ontwikkelen op het gebied van behandelen en begeleiden van cliënten d.m.v. voeding en beweging? Ben je ook nieuwsgierig naar hoe jij je als diëtist met kennis van beweging kunt profileren op de markt? Dan is de minor ‘DAAD’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen vast iets voor jou.

De minor DAAD gaat over de rol van fysieke activiteit (in de breedste zin des woords) en voeding bij veroudering, preventie en de behandeling van chronische ziekten en zieken met complexe comorbiditeit waarmee diëtisten (en andere paramedici) dagelijks in hun werkveld te maken hebben.

Binnen deze minor werken studenten aan de volgende taken:

 • Behandelen: het diagnosticeren op basis van de integratie van beweegcomponenten (bijv. functietesten zoals dynamometrie en loop- en balanstesten) in de diëtistische diagnose èn nutritional assessment bij complexe comorbiditeit. Het ontwikkelen van interventies en dieetbehandelingen met special aandacht voor lichaamsbeweging op groepsniveau en individueel niveau. 
 • Voorlichten: voorlichtingsinterventie op gebied van voeding en beweging bij relevante doelgroep.
 • Adviseren: gericht op bewegingsbeleid (diagnostiek en behandeling) binnen een organisatie/zorginstelling.
 • Samenwerken in professionele relaties: m.b.t. multidisciplinair handelen, bijv. d.m.v. samenwerken met studenten van de fysiotherapieminor SPAA aan bepaalde opdrachten
 • Kennisontwikkeling en professionalisering

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

De student:

 1. Kan een beroepsspecifieke diagnose verwoorden op basis van verschillende soorten informatie (o.a. diagnose-instrumenten/ analyse-testen) en op basis hiervan een behandelplan-op-maat dat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten, ervaringskennis en door de beroepsgroep ontwikkelde richtlijnen opstellen, verwoorden, verantwoorden, evalueren en bijstellen.
 2. Kan op basis van een analyse een passend en onderbouwd voorlichtingsprogramma dat aansluit op het gezondheidsprobleem en activiteiten op het gebied van voeding en beweging behelst ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.
 3. Kan op basis van inhoudelijke en organisatorische gesprekken met opdrachtgevers en beleidsmakers over de bewegingsbegeleidende diëtist een professioneel voorstel (inclusief de wijze waarop geld kan worden gegenereerd voor zijn/haar patiëntzorg betreffende voeding en beweging) schrijven om voedings- en bewegingszorg te gaan verlenen aan cliënten.

Beroepscompetenties

 • Behandelen
 • Voorlichten
 • Adviseren

Competenties

 • Communiceren
 • Ondernemen
 • Onderzoeken
 • Professionaliseren (Bildung)
 • Samenwerken
 • Werken aan kwaliteit

 

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is bedoeld voor studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek die interesse hebben in méér dan voeding als behandelinstrument alléén en zich uitgedaagd voelen op het grensvlak van voeding en beweging te werken.

Voorwaarden voor deelname

90 EC behaald.

Ervaring met het uitvoeren van een diëtistisch onderzoek, het opstellen van een diëtistische diagnose en een behandelplan bij de zieke mens en ervaring met voorlichting.

Om deze minor te volgen dien je een duidelijke affiniteit te hebben met de genoemde doelgroepen en met fysieke activiteit en dien je voldoende passieve beheersing van de Engelse taal te hebben (kunnen lezen en interpreteren van Engelstalige vakliteratuur).  

Goed om te weten

 • Doorgang van de minor is onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Je krijgt hierover bericht als je je op de juiste manier hebt ingeschreven

De toetsing bestaat uit twee theorietentamens en drie beroepsopdrachten. De beoordelingen hiervan tellen op tot de eindbeoordeling.

De minor wordt aangeboden in het tweede semester.

Er zijn gemiddeld 10 - 15 contacturen per week.

Het rooster kan per week verschillen. Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag tussen 8.45 en 17.30 uur beschikbaar zijn. Hiermee dient rekening geworden te houden met bijbanen of andere vakken, deze dienen buiten de contacttijd gepland te worden.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Gastcolleges
 • Werkgroepen
 • Tutorgroepen
 • Vaardigheidsonderwijs
 • Werkzaamheden in de praktijk

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright