Deeltijd
Engels
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt

Voor meer informatie:
minoren@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Join TPO and open a door to the world from your own classroom

Deze minor bereidt jou voor op een carrière in het tweetalig primair onderwijs. Na afloop beheers je het Engels op ERK B2 niveau en heb je de didactiek van het lesgeven in een tweede taal eigen gemaakt. Je bent dus vakdocent en taaldocent tegelijk.

En

Je oriënteert je op internationaal en intercultureel gebied, doet middels een buitenlandstage kennis op over het primair onderwijs in Angelsaksische landen en bouwt aan een netwerk ten behoeve van toekomstige internationale projecten en uitwisselingsprogramma’s.

Onderwerpen

 • English at B2 level (cursus Engels)
 • Content & Language Integrated Learning (CLIL): didactiek van het   lesgeven in T2
 • Language Acquisition: hoe kinderen een (tweede) taal leren
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Praktijkonderzoek
 • Stage

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Deze minor bereidt de student voor op een carrière in het tweetalig primair onderwijs. Na afloop beheerst hij het Engels op B2 niveau en heeft hij zich de didactiek van het lesgeven in T2 (CLIL) eigen gemaakt. De student wordt vakdocent en taaldocent tegelijk. Hij maakt tijdens zijn lessen gebruik van zijn kennis van het leerproces van de leerling in een tweetalige omgeving.

Competenties Interpersoonlijk: De leraar-in-opleiding stimuleert leerlingen tot gewenst gedrag tijdens lessituaties. Hij spreekt hen zowel individueel als groepsgewijs aan op hun gedrag, zodat een op samenwerking gerichte sfeer ontstaat. Daartoe maakt hij zelfstandig gebruik van diverse professionele gesprekstechnieken.

Pedagogisch: De leraar-in-opleiding heeft een duidelijk beeld van de sociale verhoudingen en het sociale klimaat binnen een groep leerlingen en van individuele leerlingen tijdens lessituaties. Hij analyseert hun gedrag en begeleidt hen zelfstandig.

Vakinhoudelijk-didactisch: De leraar-in-opleiding staat boven de leerstof. Hij legt verbanden tussen theorie en praktijk. Daarbij ontwerpt hij zelfstandig onderwijsleeractiviteiten die recht doen aan verschillen tussen leerlingen, met aandacht voor differentiatie en gevarieerde werkvormen met expliciete aandacht voor geïntegreerde didactiek. Hij gaat bij de eventuele uitvoering flexibel om met het proces, evalueert dit en betrekt er ook de leerlingen bij.

Competentie in reflectie en ontwikkeling (belangrijk in de hele minor): De leraar-in-opleiding onderzoekt zelfstandig en systematisch zijn werk en betrekt daarbij feedback van collega’s en begeleiders. Hij is op de hoogte van actuele onderwijsontwikkelingen. Daarnaast is hij in staat om aan te geven vanuit welke beroepsopvattingen, normen en waarden hij invulling geeft aan zijn werk.

Voor wie?

PABO studenten in de hoofdfase

Voorwaarden voor deelname

 • Minimaal vereiste niveau Engels: ERK B1 (havo eindniveau)
 • Praktische en theoretische kennis van basisonderwijs pedagogiek en didactiek op het gebied van CLIL en EIBO.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • De vakken CLIL en Language Acquisition worden afgesloten met schriftelijke deeltentamens. Cesuur 55%=5,5
 • Het vak English at B2 wordt afgesloten met drie schriftelijke deeltentamens voor de onderdelen Reading, Writing, Use of English en Listening.  Speaking wordt afgesloten met een mondeling deeltentamen. Cesuur 60%=5,5
 • Tijdens de buitenlandstage verricht iedere student een praktijkgericht onderzoek en schrijft een research paper. Dit samen met de bevindingen van de externe collega’s in het buitenland vormen de beoordeling. De paper wordt met een cijfer beoordeeld met 5,5 als slagingsnorm
 • De buitenlandstage wordt beoordeeld volgens een ILS-model in samenwerking met externe collega’s in het buitenland. De stage wordt met een cijfer beoordeeld met 5,5 als slagingsnorm.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

Werkvormen

 • Klassikaal les
 • College’s
 • Opdrachten
 • Casus discussie

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright