Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
31 augustus 2020 t/m: 30 januari 2021 -- open
Marion Heijnen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Marion Heijnen
E-mail: Marion Heijnen
Tel: +31 6 40502897

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor Huis op stelten! leer je vanuit een vraaggerichte en gezinsgerichte benadering opvoedsituaties ondersteunen.

Deze minor is vooral geschikt voor studenten die initiatiefrijk zijn en goed zelfstandig kunnen leren. De invulling van de lessen wordt namelijk in grote mate samen met de studenten gemaakt. Je leert hoe je een gezinsplan kun opstellen, hoe je dit kunt uitvoeren en hoe je collega’s kunt helpen met hun professionalisering op dit vlak. Hierdoor wordt jij de specialist in opvoedingsvraagstukken die deze maatschappij hard nodig heeft!

 

Soort minor

Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je kunt vanuit de hulpvraag samen met de opvoeders een gezinsplan opstellen. In het contact met het gezin en het systeem maak je duidelijk dat je empowerment gericht handelt. Je laat zien dat je in dialoog blijft met het gezin. waarbij je duidelijk kunt maken dat er draagvlak is voor het gezinsplan. Je maakt duidelijk dat je samen met de opvoeders vanuit de analyse en de theorie komt tot passende interventies.

Je bent in staat om het gezinsplan uit te voeren en te evalueren. Je maakt duidelijk dat je jouw handelen en stijl als hulpverlener aan kunt passen aan dat wat het systeem nodig heeft. Je kunt jouw handelswijze verantwoorden.

 

Kwalificaties

 • Kwalificatie 1: Actief openstellen, contact maken en signaleren
 • Kwalificatie 2: Bevorderen van het vermogen van mensen en hun primaire leefomgeving om actief gestalte te geven aan eigen en elkaars welzijn, ontplooiing en maatschappelijke participatie
 • Kwalificatie 4: Effectief, efficiënt en transparant omgaan met beschikbare middelen
 • Kwalificatie 7: Reflecteren en ontwikkelen van de eigen professionaliteit
 • Kwalificatie 8: Onderzoeken en de beroepspraktijk verbeteren
 • Kwalificatie 9: Vanuit verschillende rollen samenwerken
 • Kwalificatie 10: Kritisch en ethische afwegingen maken
 • Kwalificatie 11: Creatief denken en handelen

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor HBO-studenten die een sociale studie volgen, PABO of een medische/paramedische opleiding. In principe is deze minor van toegevoegde waarde voor alle kind en jeugdgerichte beroepen.
 • Voor studenten die meer willen weten en leren over professioneel opvoeden

Voor zowel voltijd als deeltijd geldt: 

 • Een afgeronde propedeuse
 • Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar een praktijkbeoordeling gedaan kan worden
 • Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding

Let op! Minor kan niet gevolgd worden door voltijd studenten Pedagogiek.

 

Goed om te weten

De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je slechts 12 lesdagen hebt en daarnaast veel zelf op de online leeromgeving en in zelfstudie zult moeten doen. Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang. Het praktijkwerk is daarnaast van essentieel belang om deze minor goed af te kunnen ronden.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Analyse en plan ontwerpen. Dit is een portfoliotoets die je gaandeweg de minor samenstelt met opdrachten uit de praktijk en het onderwijs.
 • Uitvoeren, evalueren en reflecteren. Dit is een portfoliotoets die je gaandeweg de minor samenstelt met opdrachten uit de praktijk en het onderwijs.

 

Analyse en plan ontwerpen       Je bent in staat om de complexe opvoedsituatie samen met de opvoeders in kaart te brengen, waarbij je het systeem betrekt. Je kunt, op basis van de analyse van de opvoedsituatie, tot een theoretisch onderbouwde conclusie komen waarin de opvoeders zich herkennen.

Deze theoretisch onderbouwde conclusie kenmerkt zich doordat je gebruik maakt van de systeem- en contextuele theorie.

Je kunt samen met de opvoeders vanuit de analyse een gezinsplan opstellen. In het contact met het gezin en het systeem laat je zien dat je empowermentgericht handelt, in dialoog blijft met het gezin. waarbij je duidelijk maakt dat je streeft naar draagvlak voor het gezinsplan bij alle gezinsleden. Je kunt de keuze van de interventies onderbouwen vanuit de theorie en de gezinsanalyse.

Uitvoeren, evalueren en reflecteren    Je bent in staat om het gezinsplan methodisch uit te voeren en te evalueren. Je maakt duidelijk dat je handelen en begeleidingsstijl als hulpverlener aan kunt passen aan dat wat het systeem nodig heeft. Je kunt vrijwilligers en mede professionals betrekken bij de uitvoering van het gezinsplan . Je kunt onderbouwen dat de wijze van evalueren aansluit bij het gezin. Je kunt indien nodig deskundigheid bevorderen van professionals en/of vrijwilligers die bij het systeem betrokken zijn en delen met professionals Je kunt reflecteren op de wijze waarop je tijdens het werken met het gezin jouw eigen professionaliteit ontwikkeld hebt. Je kunt hierbij de reflectie aan jouw visie op hulpverlening verbinden.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op maandag. Je hebt 12 lesdagen per minor van 20 weken, telkens van 9.45-16.45 uur. Daarnaast wordt van je verwacht dat je gemiddeld 12 uur per week in zelfstudie steekt en gemiddeld 20 uur per week in een geschikte praktijksetting werkt of stageloopt.

 

Werkvormen

 • trainingen
 • peerfeedback op de electronische leeromgeving
 • praktijkwerk
 • zelfstudie
 • leercoaching

 

Soort minor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is aanschuifonderwijs. Dat betekent dat je kunt aanschuiven bij onderwijs dat toch al gegeven wordt, maar dat niet tot je major behoort.

Bolt, A. (2017). Het gezin centraal. Handboek voor ambulante hulpverleners. Amsterdam: SWP.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright