Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
31 augustus 2020 t/m: 30 januari 2021 -- gesloten (vol)
Marion Heijnen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Marion Heijnen
E-mail: Marion Heijnen
Tel: +31 6 40502897

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor creatief begeleiden en coachen leer je hoe je jouw doelgroep op creatieve wijze begeleidt en hoe je op creatieve wijze collega’s kunt coachen.

Deze minor is vooral geschikt voor studenten die anders willen leren denken en handelen dan volgens gangbare verbale methodes. Dit vraagt om creativiteitsontwikkeling en zicht op het creatieve profiel van jezelf en de ander. Uitgangspunt in deze module is dat iedereen creatief is en dat nog verder kan ontwikkelen. Hoe kun je bijvoorbeeld door middel van beweging, tekeningen, foto’s contact maken met iemand die minder makkelijk zijn verhaal kan vertellen? Hoe breng je jezelf of een ander tot diepere en andere inzichten middels creativiteit? En hoe kun je door creatieve middelen in te zetten collega’s ondersteunen bij hun professionalisering? In deze minor leer je nieuwsgierig te zijn en jouw nek uit te steken daar waar dat nodig is. Je gaat aan de slag met creatieve vaardigheden zoals flexibel associëren, creatief waarnemen en verbeelden. Je leert kunstzinnige middelen in te zetten om meerdere mogelijkheden/richtingen/oplossingen te zien. Het uitgangspunt is om de eerste oordelen uit te stellen, te experimenteren en vandaaruit (innovatieve) ideeën te ontwikkelen. Daarnaast krijg je kennis mee op het gebied van creatieve processen in het algemeen. Aan het einde van de module reflecteer je op je eigen proces en de daadwerkelijke resultaten daarvan.

 

Soort minor

Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je leert hoe je omgaat met de onvoorspelbare en/of weerbarstige kant van het werken met mensen. Je leert afwijken van dat wat gangbaar, afgesproken of vanzelfsprekend is waardoor een ander perspectief op een situatie of gedrag kan ontstaan. Je leert creatieve middelen in te zetten ten behoeve van de begeleiding en/of coaching van anderen en ten behoeve van de bespreking/oplossing van een praktijkthema. Dit alles vraagt om een experimentele houding waarin je bereid bent om nieuwe en onbekende benaderingen en methodes uit te proberen.

 

Kwalificaties

 • Kwalificatie 1: Actief openstellen, contact maken en signaleren
 • Kwalificatie 2: Bevorderen van het vermogen van mensen en hun primaire leefomgeving om actief gestalte te geven aan eigen en elkaars welzijn, ontplooiing en maatschappelijke participatie
 • Kwalificatie 6: Profileren van het beroep
 • Kwalificatie 7: Reflecteren en ontwikkelen van de eigen professionaliteit
 • Kwalificatie 8: Onderzoeken en de beroepspraktijk verbeteren
 • Kwalificatie 11: Creatief denken en handelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor HBO-studenten die een sociale studie volgen, PABO of een medische opleiding. In principe is deze minor van toegevoegde waarde voor alle mensgerichte beroepen.
 • Voor studenten die meer willen weten en leren over hoe je met inzet van creatieve middelen je handelingsarsenaal kunt uitbreiden.

 

Voorwaarden voor deelname

Voor zowel voltijd als deeltijd geldt:

 • Een afgeronde propedeuse
 • Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar een praktijkbeoordeling gedaan kan worden
 • Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding

Let op! Minor kan niet gevolgd worden door voltijd studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

 

Goed om te weten

De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je slechts 12 lesdagen hebt en daarnaast veel zelf op de online leeromgeving en in zelfstudie zult moeten doen. Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang. Het praktijkwerk is daarnaast van essentieel belang om deze minor goed af te kunnen ronden.

 

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Experimenteren met creativiteit. Dit is een portfoliotoets die je gaandeweg de minor samenstelt met opdrachten uit de praktijk en het onderwijs.
 • Demonstreren van creatieve kracht. Dit is een presentatietoets in aanwezigheid van medestudenten en beroepskrachten.
 • Methodisch creatief coachen. Dit is een praktijkpresentatie ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van een team
 • Ontwerpen van eigen creatief profiel. Dit is een performancetoets die je gaandeweg de minor samenstelt met opdrachten uit de praktijk en het onderwijs.

 Beoordelingsdimensies:

Experimenteren met creativiteit         Je bent in staat in alledaagse situaties in jouw beroepspraktijk kansen te zien voor nieuwe, onbekende manieren van werken. Je kunt een of meerdere situaties selecteren die geschikt zijn om kleine experimentele interventies voor te ontwerpen en uit te voeren. Je weet bewust keuzes te maken wat je daarbij alleen, of juist samen met anderen doet. De experimenten weet je zo (in) te richten dat je informatie verzamelt over de verschillende perspectieven die van invloed zijn op de situatie(s), hoe ze op elkaar inwerken en de impact die dit op de situatie heeft. Daarnaast ben je in staat vanuit deze ervaringen en reacties van betrokkenen, te benoemen wat jou kenmerkt in de situatie(s) en wat je ziet als jouw persoonlijke kracht en stijl. Je verzamelt al het materiaal en kunt dit presenteren, samen met de inzichten en conclusies die je hieraan verbindt.

Demonstreren van creatieve kracht    Je bent in staat om derden te laten ervaren wat jouw creatieve kracht is in het werken met mensen in jouw beroepspraktijk. Je maakt aan de hand van een relevant thema duidelijk wat jouw visie is op het creëren van impact in het sociaal werk en kunt dat onderbouwen met kennis over relevante concepten en ervaringen. Je laat zien vanuit een overstijgende blik te kunnen kijken naar jouw eigen manier van werken en thema’s die in jouw beroepssituatie een rol spelen. Je bent in staat dit alles met elkaar te verbinden en om te zetten in een individuele performance.

Methodisch creatief coachen     Je bent in staat in dialoog een werkgerelateerde leerwens van een collega te achterhalen en daar een concreet doel aan te verbinden. Naar aanleiding hiervan ben je in staat om over op methodische wijze coaching uit te voeren. Je laat zien doelgerichte interventies uit te kunnen voeren waarbij verschillende methodes, werkvormen en creatieve middelen passend bij de persoon en situatie ingezet worden. Ook kies je jouw begeleidingsstijl(en) bewust en kun je de invloed hiervan op de alliantie benoemen. Het geheel van begeleidingsstijl, creatieve middelen en coachingsmethoden onderbouw je met relevante wetenschappelijke en/of vakliteratuur en presenteer je in een deskundigheidsbevorderende bijeenkomst met collega’s.

Ontwerpen van eigen creatief profiel  Je bent in staat om jouw eigen creatieve profiel te beschrijven. Jouw ontdekte kwaliteiten, voorkeuren, ontwikkelingsmogelijkheden en grenzen t.a.v. het begrip creativiteit maak je hierdoor inzichtelijk. Hierbij geef je blijk van een overstijgende blik aangaande het daadwerkelijk zichtbaar maken van jouw creatieve vermogens.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op vrijdag. Je hebt 12 lesdagen per minor van 20 weken, telkens van 9.45-16.45 uur. Daarnaast wordt van je verwacht dat je gemiddeld 12 uur per week in zelfstudie steekt en gemiddeld 20 uur per week in een geschikte praktijksetting werkt of stageloopt. De toetsing vindt in week 9 en in week 19 of 20 op een apart moment plaats. Hiervoor kom je dus extra naar de HAN.

 

Werkvormen

 • trainingen
 • peerfeedback op de electronische leeromgeving
 • praktijkwerk
 • zelfstudie
 • leercoaching

 

Soort minor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is aanschuifonderwijs. Dat betekent dat je kunt aanschuiven bij onderwijs dat toch al gegeven wordt, maar dat niet tot je major behoort.

 

• Veen, M. van der & Goijarts, F. (2012) Motiverende gespreksvoering voor sociaalagogisch werk: Coachen bij gedragsverandering Houten: Uitgeverij Bohn Stafleu van Logh

• Huijgevoort, T. van & Koren, G. (2015) Narratief coachen, de kracht van het zelfverhaal Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen

• Crasborn, J. & Buis, E. (2015) Hoe-boek voor de coach, Zaltbommel: Uitgeverij Thema

• Beekers, P., Kroes, R. & Rosmalen, J. van (2017) Creativiteit als uitdaging in sociaal werk, Bussum: Uitgeverij Coutinho

 

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright