Deeltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Frank Croes, Paul van der Lecq, Joletta Schoone, Jannes Slomp, Rolf Straver, Koos Wagensveld, Rob Westerdijk

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

E-mail: cmw@han.nl
Tel: 026 - 369 1005

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze na de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

In de minor ‘circulaire economie’ bij de HAN maak je in de volle breedte kennis met de wijze waarop organisaties innoveren, transformeren en investeren in de ontwikkeling van duurzame business en verdienmodellen. Dit doe je door kennis te nemen van de verschillende mogelijkheden in het proces van meervoudige waardecreatie.

In de minor wordt o.a. aandacht besteed aan de mogelijkheden van het duurzaam gebruik van grondstoffen & materialen, circulaire vormgeving & design, lean management en duurzame logistiek, nieuwe klantproposities en de ontwikkeling van langetermijn service- en leasecontracten.Samen met opdrachtgevers gan je op zoek naar nieuwe. Concrete aanknopingspunten voor verduurzaming in een organisatie, de keten en de omgeving waarin deze organisatie opereert. Je stelt daarbij ethische en strategische vragen over de koers van de organisatie en de manier waarop organisaties omgaan met de verschillende stakeholders in de ‘Weconomy’.

 • Duurzaam ondernemen
 • Ethiek
 • Meervoudige waardecreatie (financieel, materieel intellectueel en sociaal)
 • Transitie (van een lineaire naar een circulaire economie)

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een bredere context.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In deze minor leer je zelf een visie te ontwikkelen op de wijze waarop de huidige maatschappelijke orde kan transformeren naar een duurzame orde. Je leert analyseren en debatteren maar bovenal vanuit meerdere dimensies interdisciplinair te denken en een standpunt te onderbouwen. Daarnaast ontwikkel je tevens een gezonde dosis creativiteit, een belangrijke randvoorwaarde voor een professional om naar behoren te functioneren in de toekomstige samenleving. Alle opgedane kennis en vaardigheden pas je vervolgens toe op een duurzaamheidsvraagstuk voor een bedrijf, waarvoor je een transitieplan opstelt en waarin je aangeeft hoe deze organisatie in de toekomst kan innoveren en duurzaam waarde kan creëren.

Competenties

 • Analyseren
 • Beargumenteren
 • Overtuigen
 • Presenteren
 • Reflecteren
 • Luisteren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De primaire doelgroep omvat studenten van de Faculteit Economie &n Management (FEM) en Faculteit Techniek (FT); daarnaast zijn er ook aanknopingspunten voor studenten van andere faculteiten met enige affiniteit met techniek en cijfermatig inzicht.

Voorwaarden voor deelname

 • Er zijn geen extra ingangseisen behalve dat de student in het bezit moet zijn van een propedeusecertificaat.
 • Een technische of een economische opleiding volstaat.

Goed om te weten

Bij aanvang wordt gevraagd om aan te geven waar je aan wilt werken en waarom je voor deze minor hebt gekozen.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

De colleges voor de minor Circulaire Economie in Deeltijd worden uitsluitend aangeboden op de dinsdag- en donderdagavond van 18:15 – 21:30 uur. De overige dagen in de week is er ruimte voor specifieke (individuele) opdrachten, het bestuderen van literatuur en persoonlijke interactie op basis van afspraken met de docent-begleiders op maat.

Werkvormen

 • Hoorcolleges / Werkcolleges
 • Projectopdrachten
 • Excursies
 • Trainingen
 • Groepsdiscussies

O.a.

Drs F. Croes (et al.)- Commerciële kansen in een circulaire economie

Drs. F. Croes - Inspiration for a sustainable business strategy

Prof. Tim Jackson - Welvaart zonder groei

WRR – naar een lerende economie – investeren in het verdienvermogen van de Nederlandse economie

Loorbach / Rotmans en Lijnis Huffenreuter – Ondernemen in transitie – bedrijfstransities als innovatief model voor duurzaam ondernemen

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright