Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
30 januari 2023 t/m 7 juli 2023 -- open
Heleen van der Wilt

Let op: onderwijsactiviteiten worden gegeven op locatie Nijmegen (SportQube en/of Gymnasion):

Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Injury Preventive collaboration in Sports

Wil jij straks sporters en trainers bewust maken van preventief handelen en trainen bij blessures? Meld je dan aan voor de minor Blessurepreventief samenwerken in de sport bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen!

Binnen de (on)georganiseerde sport wordt zeer uiteenlopend omgegaan met blessures en het voorkomen daarvan. De sporter is vaak niet op de hoogte van blessuregevoelig handelen. Als je de minor Blessurepreventief samenwerken in de sport volgt maak je straks sporters en trainers bewust van het belang van preventief handelen en trainen.

Binnen deze minor ontwikkel je een blessurepreventiefprogramma gericht op training, blessures en voeding voor sporters van verschillend niveau, je voert deze uit en evalueert na afloop. Dit met als doel om preventief  blessures te voorkomen of te minimaliseren en/of prestaties te optimaliseren. Je leert hoe je dit proces begeleidt, zodat er een optimale samenwerking ontstaat tussen alle belanghebbenden en de sporters hun sport optimaal kunnen beoefenen. Het blessurepreventietraject dat je gaat ontwikkelen ga je implementeren binnen de sportvereniging waar je stageloopt.

Onderwerpen

 • Inspannings- en bindweefselfysiologie en trainingsleer, sporttechnische- en krachttraining, biomechanica, meetmethoden voor in de sportpraktijk, sportvoedingsleer, energiebalans, analyse van voedingsgedrag/patronen, macro- en micronutriënten, voedingssupplementen. Je leert op welke manier voeding een rol kan spelen bij het voorkomen en/of het behandelen van blessures.

Soort minor

 • Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel). Deze minor is verdiepend op niveau 3 (startbekwaam). Dit komt overeen met het beginniveau van het beroepsprofiel voor de Fysiotherapeut, ALO-er, Sportkundige en Sportvoedingsdeskundige. De onderdelen BLESSURES en TRAINING zijn voor de ALO-er en Sportkundigen zeer verdiepend. Let op: Voor fysiotherapeuten is deze stof ten dele herhaling.
 • Dit is een tevens verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. Bij het onderdeel VOEDING verbreed je je kennis op het terrein van blessurepreventieve (sport)voedingsadvisering.
 • Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Bekijk voor een (sfeer)impressive van de minor:

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ1caYK1Oz0

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Training en voeding i.r.t. blessurepreventie:

Je leert een blessurepreventief trainings- en voedingsprogramma op te stellen voor een sportteam of een groeps sporters gericht op het terugdringen van blessures en het vergroten van de fitheid.

Je krijgt inzicht in etiologie van blessures en de grootte van blessure problematiek in Nederland. Je kunt een ‘evidence based’ trainingsprogramma ontwikkelen waarin een focus ligt op preventie van blessures. Je weet welke signalen er zijn voor overbelasting, overreaching en overtraining en hoe je deze als trainer /coach toe kunt passen in praktijk en je weet welke relevante testen uitgevoerd kunnen worden voor het monitoren van sporters.

Als integraal onderdeel van dit plan leer je om de rol van voeding hierin een plek te geven. Je leert om  voedingsadviezen te  maken gericht op blessurepreventie en het herstel van blessures. (Sport)voedingsleer en analyse van voedingspatronen van sporters maken onderdeel uit van het lesprogramma.

Binnen de sportvereniging waar je gaat stagelopen ga je je plannen uitvoeren en evalueren. Bij de analyse van de sportvereniging en het uitvoeren van je blessurepreventieve plan wordt zo goed mogelijk ingespeeld op het beinvloeden van het GEDRAG van sporters en de verschillende risicofactoren die van invloed zijn op het ontstaan van blessures binnen de desbetreffende sport.

Competenties

Om deze kerntaken goed uit te voeren, moet je bepaalde competenties ontwikkelen om uiteindelijk te voldoen aan het beroepsprofiel. Om de centrale doelstelling van deze minor te kunnen realiseren en de bijbehorende centrale beroepsopdrachten professioneel uit te kunnen voeren moet de student beschikken over onderstaande competenties:

 • Kennisontwikkeling
 • Voorlichten
 • Samenwerken

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Studenten van de ALO, Sportkunde, Fysiotherapie, Voeding en Dietetiek, Podotherapie en Mensendieck.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt de hbo-propedeuse behaald en zit minimaal in het 3e of 4e jaar (hoofdfase 2 of 3) van je opleiding
 • Je bent in staat binnenlandse en buitenlandse wetenschappelijke literatuur op te zoeken, te lezen en te interpreteren

Er is plaats voor maximaal 24 studenten, waarvan maximaal 8 extern (buiten de HAN)

 

 

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Verslag Blessurepreventietraject (50%)

Kennistoets (25%)

Portfolio Samenwerken (25%)

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op maandag (of vrijdag), dinsdag en woensdag. Daarnaast loop je 1 dag per week samen met 2 a 3 studiegenoten stage bij een sportvereniging of een groep sporters. Je bent zelf met je team verantwoordlijk voor het vinden van een geschikte stageplek (sportvereniging); je kunt hiervoor gebruikmaken van een vacaturebank die beschikbaar wordt gesteld. Zorg ervoor dat je deze bij aanvang van de minor (begin September of februari) hebt gevonden. Er wordt in deze minor gebruik gemaakt van de Action learning-methodiek. Je combineert theorie met de praktijk.

LET OP: Deze minor wordt qua studiebelasting als een pittige, maar leerzame minor ervaren. Hou er dus rekening mee dat je 5 dagen per week nodig hebt om je inhoud van de lesstof goed eigen te maken. 

Werkvormen

 • Hoorcolleges en gastcolleges
 • Werkcolleges
 • Tutor groepen
 • Practica / zelfstudie
 • Interdisciplinair overleg
 • Wilmore, J.H. and Costill, D.L., Larry Kenney W. (2009). Inspannings- en sportfysiologie. 2e Nederlandse editie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg
 • Platzer, W (2006) Sesamatlas van de anatomie/1 het bewegingsapparaat. SESAM/HBuitgevers: Baarn (21ste druk)
 • Takken, T. (2007) Inspanningstests, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg.
 • Carr, G.A. (2004). Sport mechanics for coaches. Human Kinetics: Champaign Illinois
 • Whitney, EN., (2010) Understanding Nutrition
 • Mcardle, WD., Katch, VL., & Katch, FI., (2014) Exercise Physiology Nutrition, Energy, and Human Performance

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright