Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden
Gerlinde Oversluizen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Nathalie Rademaker
E-mail: minor.wcp@han.nl
Tel: 0610961897

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app. De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor World Class Performance WCP leer je hoe de Lean Management filosofie integraal en succesvol wordt toegepast in praktijksituaties. Je ontvangt bij afronding het Lean Green Belt certificaat van het HAN Lectoraat Lean!

Veel organisaties en bedrijven vinden het moeilijk om Lean toe te passen in hun specifieke omgeving. In de minor WCP/Lean management verdiep je je in de Lean filosofie en leer je hoe je die kunt gebruiken om te komen tot concrete verbeteringen in de praktijk. We richten ons daarbij niet alleen op seriematige - en klantspecifieke productieprocessen, maar ook op het inrichten en verbeteren van administratieve en dienstverlenende processen. Tijdens de bedrijfsopdracht breng je deze kennis in de praktijk door een Lean project uit te voeren bij één van de partnerbedrijven van het Lectoraat Lean.

Onderwerpen

 • Lean Management, Quick Response Manufacturing, Continu Verbeteren
 • Basis tools zoals vraaganalyse, probleemanalyse, A3, mapping technieken als: VSM, MCT, swimming lanes, service blueprint, introductie van flow en pull, statistische tools, etc.
 • Performance management

Soort minor

In de eerste zes weken van de minor WCP / Lean Management worden de algemene aspecten van Lean en QRM behandeld. Je past de opgedane kennis vervolgens direct toe in de beroepspraktijk door het uitvoeren van een bedrijfsopdracht bij één van de partnerbedrijven van het Lectoraat Lean. De minor is daarom zowel verbredend als verdiepend.

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in het 1e semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Door het volgen van de minor WCP / Lean management leer je het initiëren, uitvoeren en begeleiden van verbeterprojecten in verschillende vakgebieden, gebaseerd op de principes van Lean en QRM, als trekker, (assistent-) projectleider of teamlid. Rond je de minor met een goed resultaat af? Dan ontvang je het Lean Green Belt certificaat van het HAN Lectoraat Lean.

Competenties

De minor is gekoppeld aan de Han-Engineering opleiding, Technische Bedrijfskunde en sluit aan bij de Engineering competenties. Het aanpakken van een probleem in een organisatie staat daarbij voorop. De minor is een verdiepende en verbredende minor en we sluiten de competenties af met niveau 3.

De competenties zijn: Analyseren, ontwerpen, realiseren, beheren, managen, adviseren, onderzoeken en professionaliseren.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten afkomstig van een breed scala aan hbo-studies die zich willen verdiepen in continu verbeteren van processen in organisaties door het toepassen van de Lean Management-filosofie.

Voorwaarden voor deelname

Voor het volgen van de minor WCP in voltijd moet je aan de volgende eisen voldoen.

 • Toestemming van de SLB-er van je eigen opleiding
 • 120 studiepunten behaald, bij aanvang van de minor
 • Minimaal  een oriënterende stage hebben vervuld, of vrijstelling op basis van een mbo-stage
 • Je hebt interesse in - en beschikt over enige bedrijfskundige voorkennis op het gebied van kwaliteit, planning en besturing van processen, logistiek en financiën.

Goed om te weten

Heb je interesse in deze minor, maar voldoe je nog niet (geheel) aan de toelatingseisen, of twijfel je daarover? Neem dan contact op met de contactpersoon van de minor.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets (individueel tentamen)
 • Integrale casusopdracht (groepsopdracht tijdens eerste 6 weken)
 • Bedrijfsopdracht (stage bij bedrijf gedurende 13 weken)

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De structuur van de minor is gebaseerd op het uitvoeren van een verbetertraject met behulp van de A3-methodiek:

 • In de eerste zes weken van het theorieblok (vijf dagen per week)maak je intensief kennis met het vakgebied, gekoppeld aan de A3-methodiek. De theorie van Lean Management en QRM wordt behandeld in de vorm van hoor- en werkcolleges, workshops en het uitvoeren van opdrachten.
 • Tijdens het theorieblok wordt gewerkt aan een casusopdracht. Hier wordt de opgedane kennis toegepast op een casus in groepen van 5 à 6 studenten.
 • Vervolgens start je met de bedrijfsopdracht bij één van de partnerbedrijven van het Lectoraat Lean. Je werkt dan vijf dagen in de week bij het bedrijf en komt een aantal keer terug voor intervisiebijeenkomsten. Je wordt begeleid door docenten die verbonden zijn aan het Lectoraat Lean en die beschikken over uitgebreide Lean en QRM kennis en ervaring.
 • De bedrijfsopdrachten worden door het Lectoraat Lean geselecteerd en in overleg met de partnerbedrijven opgesteld. De bedrijfsopdracht wordt in koppels van twee studenten uitgevoerd.
 • Er wordt vanuit gegaan dat je tijdens de gehele minor van maandag t/m vrijdag beschikbaar bent.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Workshops
 • Integrale casus opdracht (groepsopdracht tijdens eerste 6 weken)
 • Bedrijfsopdracht (stage bij bedrijf gedurende 13 weken)
 • Presentatie bedrijfsproject tijdens HAN Lean Event

De minor WCP maakt gebruik van verschillende Lean literatuur, die deels Engels- en deels Nederlandstalig is.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright