Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
30 augustus 2021 t/m: 30 januari -- gesloten (vol)
Jodie Liebrand

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Wil je meer inhoudelijke informatie neem dan contact op met de minorcoördinator Jodie Liebrand: 

M: Minor.tp@han.nl

T: 06 46836037

Inschrijven? Goed om te weten!
Na inschrijving neemt één van de docent van de minor telefonisch contact met jou op om te bespreken wat je motivatie is om deel te nemen aan deze minor. We vinden het namelijk belangrijk dat je voor de start een beeld hebt van wat jij van ons en wij van jou verwachten. Na dit telefoongesprek wordt de inschrijving definitief. Het kan ook zijn dat we samen besluiten dat deze minor toch niet zo goed bij jou past.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij meer psychologische kennis en vaardigheden in jouw professionele rugzak? In deze minor vergroot je je inzicht in jezelf en de ander. Je oefent met verschillende manieren van coachen, je verdiept je in psychologische theorieën én je ontdekt hoe je zelf effectiever kunt zijn in contact.

Vraag je je af waarom we soms in gedragspatronen vastzitten en wil je leren dat te doorbreken? Wil jij meer weten over psychologische principes en wat jij daarmee kunt bewerkstelligen in de begeleiding van medewerkers? Wil je proeven aan verschillende manieren van coachen en ben je daarbij niet bang om eerlijk in de spiegel te kijken? Geef je op voor de Minor "Psychologie: Gedragsverandering voor Professionals" bij de HAN en voer  in de praktijk een coachtraject uit.

 

Het coachtraject

In deze minor ga je in de praktijk een coachtraject uitvoeren. Hiervoor zoek je zelf iemand met een ontwikkel- of verandervraag die bereid is om met jou dit traject van bijna een half jaar aan te gaan. Ga voor de start al op zoek naar een coachee!

De eerste opdracht is om in samenspraak met je coachee een plan op te stellen voor het coachingstraject dat jullie ingaan. Je onderzoekt op analytische wijze de vraag van jouw coachee en stelt met hem of haar een eerste plan op waarin je aangeeft wat de doelen zijn waaraan jullie gaan werken, hoe je dit gaan aanpakken en hoe je dit gaat evalueren. Je onderbouwt het plan vanuit psychologische literatuur over gedragsverandering en aan de hand van literatuur over het vraagstuk en/of persoonlijkheid van je coachee. Hiervoor bieden we literatuur en (werk)colleges aan. Je stemt het plan af op de wensen en mogelijkheden van je coachee.

De tweede opdracht is de uitvoering van het coachtraject. Hierbij gaat het erom dat je kunt aansluiten bij dat wat jouw coachee nodig heeft om zijn of haar doel te bereiken. Daarbij is jouw houding als coach essentieel. We leren je hoe je een veilige samenwerkingsrelatie creëert met jouw coachee.

Om goed te kunnen aansluiten starten we met de basale gesprekstechnieken en het oplossingsgericht coachen (OGC) en kun je je daarna trainen in één van de volgende methodieken: motiverende gespreksvoering (MVG), Rationeel-emotieve therapie (RET) en/of Acceptance & Commitment Therapy (ACT). 

Voorbeelden van vraagstukken zijn:

 • Ik heb de touwtjes graag in eigen hand, maar zou voor mijn gezondheid eigenlijk meer moeten delegeren. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
 • Ik wil minder conflicten met mijn collega’s hebben.
 • Ik laat mezelf vaak ondersneeuwen maar wil leren beter op te komen voor mijn belangen.
 • Door de week wil ik niet meer snoepen.

Je reflecteert op jouw rol in dit coachtraject. Je stelt jezelf vragen als: Welke verborgen overtuigingen heb ik zelf en hoe is dat van invloed op mijn houding naar de coachee?

Wat is het effect van mijn handelen op de verandering van de coachee?

Werkwijze

Het onderwijs is vormgegeven volgens een aantal “High Impact Learning that Lasts” principes wat maakt dat veel leren in interactie (tussen studenten onderling en docenten en experts) tot stand komt. We verwachten daarin een actieve houding van je. Je zal daartoe voorbereidende oriëntaties en leesopdrachten krijgen.

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

 • Basis gespreksvaardigheden en oplossingsgericht coachen (OGC)
 • Kennismaking en naar keuze verdieping in de coachmethodieken:

Rationeel-emotieve gedragstherapie (RET)

Acceptance  & Commitment Therapy (ACT)

Motiverende gespreksvoering (MVG)

 • Reflectievaardigheden
 • De belangrijkste stromingen binnen de psychologie en kennis over gedragsverandering.
 • Keuzemodules voor onder andere psychopathologie en sociale psychologie. • Je bent in staat om de huidige en gewenste situatie van de coachee in kaart te brengen en het vraagstuk aan de hand van een psychologisch model te analyseren. Van hieruit kom je samen met je coachee tot een doel en plan voor het coachtraject.
 • Je bent in staat om keuzes die je maakt in je plan te onderbouwen vanuit psychologische evidence of best practices.
 • Je kunt een een-op-een relatie gedragsverandering tot stand te brengen door het inzetten van passende gesprekstechnieken en houding.
 • Je bent in staat om een werkrelatie op te bouwen door je gedrag af te stemmen op het tempo, niveau en motivatie van je gesprekspartner.
 • Je ontdekt wie jijzelf bent als coach, wat past bij jou in deze rol.

Competenties

 • Je ontwikkelt je vermogen om gedrag te beoordelen.
 • Je verhoogt je vermogen om gedrag te beïnvloeden.
 • Je professionaliseert in de mate waarin je kan reflecteren op je eigen gedrag en dat van anderen.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in het vergroten van psychologische bagage in contact met de ander. Deze minor is in beginsel geschikt voor alle studenten. Voor studenten Toegepaste Psychologie, studenten van een opleiding binnen het Sociale domein en van de opleiding Learning & Development vertoont het programma te veel overlap met het eigen major programma en is deze minor ongeschikt. Neem bij twijfel hierover contact op met de minorcoördinator.

Goed om te weten
Deze minor is ontworpen voor zowel deeltijdstudenten als voltijdstudenten. 

Voorwaarden voor deelname
Voor de minor geldt de volgende minimumeis: propedeuse + 40 EC in de hoofdfase behaald

De toetsing bestaat uit de beoordeling van twee praktijkopdrachten.

Praktijkopdracht 1: Begeleidingsplan. Dit is een schriftelijk toets.

Praktijkopdracht 2: Coachgesprek. Videocompilatie van een coachtraject met daarbij een schriftelijke reflectie op het coachtraject.

Je hebt 8 tot 12 uur begeleidingstijd. Het onderwijs vindt op de vrijdag en mogelijk een ander dagdeel plaats.

Daaromheen werk je zelfstandig aan je coachopdracht en de voorbereidingen op de onderwijsdagen.

Werkvormen

 • Trainingen met reflectie "on the job"
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Korte projectopdrachten

Donders, W. (2016). Coachende gespreksvoering (3e druk). Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.

Wiertzema, K., & Jansen, P. (2016). Basisprincipes van communicatie (4e druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Zimbardo, P., Johnson, R., & McCann, V. (2017). Psychologie: Een inleiding [Psychology: Core concepts] (8e editie; A. Moons, Eindred.; C. Boudestein, E. Caffin, L. Voets, & G. van der Wielen, Nederlandstalige bew.; G. Bouman, Vert.). Amsterdam: Pearson. 

Voor de tweede periode schaf je een boek aan dat aansluit bij de door jouw gekozen coachmethodiek.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright