Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Gijs Bloemsaat

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Wil je meer inhoudelijke informatie neem dan contact op met de minorcoördinator Gijs Bloemsaat:

M: minor.tp@han.nl

T: 06 55291082

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij meer psychologische kennis en vaardigheden in jouw professionele rugzak? Leer de voor jou relevante gesprektechnieken om jouw professionele doel te bereiken. Verdiep je in manieren om gedrag van jezelf en anderen inzichtelijk te krijgen en helpen te veranderen.

Wil jij leren om relevante interventies toe te passen op jezelf en anderen? Wil jij meer weten over psychologische methodieken en wat jij daarmee kan bewerkstelligen in jouw werkprocessen? Wil jij dit samen met geïnteresseerde medestudenten aangaan? Maak dan kennis met state–of–the–art kennis van gedragsbeoordeling en beïnvloedingsstrategieën. Geef je op voor de Minor "Psychologie: Gedragsverandering voor Professionals" bij de HAN en voer Praktijkopdrachten uit waarin je leert om gedrag te duiden en te veranderen!

Praktijkopdracht 1 is het adviseren in een psychologisch vraagstuk binnen een organisatie. Je brengt het vraagstuk in beeld (oriëntatie), zoekt hiervoor verklaringen (analyse) en stelt oplossingsrichtingen voor aan je opdrachtgever (advies). Dit alles werk je uit in een adviesrapport. Enkele voorbeelden van opdrachten zijn:

 • Hoe kan het melden van incidenten door werknemers van Ziekenhuis X worden verbeterd?
 • Vaak blijven klachten op de afdeling klantenservice van bedrijf Z liggen, wat is hier aan de hand en hoe kan de klachtenafhandeling worden geoptimaliseerd?
 • Na de pauze op een school is het een rotzooi in de kantine. Hoe is dit aan te pakken?
 • Mijn werknemers leveren steeds minder output in de loop van de dag, wat kan ik doen om de productiviteit op peil te houden?

Praktijkopdracht 2 is een ontwikkelvraagstuk of een verandervraagstuk van je coachee (de persoon die jij gaat coachen). Hierbij gaat het erom dat jij kunt aansluiten bij dat wat jouw coachee nodig heeft om zijn of haar doel te bereiken. Daarom beperken we je niet tot het aanleren van een specifieke methode maar gebruik je, naast de basale gesprekstechnieken, op eclectische wijze technieken uit het oplossingsgericht coachen (OGC), motiverende gespreksvoering (MVG), cognitieve gedragstherapie (CGT) en Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Daarnaast kun je ook meer lichaamsgerichte interventies inzetten zoals ontspannings-en activeringstechnieken. Voorbeelden van vraagstukken zijn:

 • Ik heb de touwtjes graag in eigen hand, maar zou voor mijn gezondheid eigenlijk meer moeten delegeren. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
 • Ik wil minder conflicten met mijn collega’s hebben.
 • Ik laat mezelf vaak ondersneeuwen maar wil leren beter op te komen voor mijn belangen.
 • Door de week zou ik minder willen drinken.

Je gebruikt voor je praktijkopdrachten de tijdens de minor aangeboden theorie en vaardigheden. De praktijkopdrachten ga je zelf werven; tijd dus om je netwerk in te zetten!

Het onderwijs is vormgegeven volgens een aantal “High Impact Learning that Lasts” principes wat maakt dat veel leren in interactie (tussen studenten onderling en docenten en experts) tot stand komt. Je zal daartoe voorbereidende oriëntaties en leesopdrachten krijgen.

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Praktische toepassingen vanuit:
  • Motiverende gespreksvoering
  • Oplossingsgericht coachen
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Acceptance & Commitment Therapy
 • Ontspanningstechnieken op basis van spierrelaxatie en ademhalingsregulatie
 • Gezond en ongezond gedrag/effectief en ineffectief gedrag
 • Gedragsbeïnvloeding: individu, groep, organisatie (nudging, verleiden)
 • Kwalitatieve analyse van gesprekken

 

 • Je bent in staat om een probleeminventarisatie uit te voeren. Daarbij stel je een contextbeschrijving op en voert een stakeholderanalyse uit onder de betrokkenen van de beoogde gedragsverandering. Deze probleeminventarisatie komt op wederkerige/afgestemde wijze tot stand.
 • Je bent in staat een aanzet te geven voor een beoogde gedragsverandering binnen een organisatie door een probleeminventarisatie uit te voeren, oplossingsrichtingen te definiëren met een adviesplan voor de gedragsverandering.
 • Je bent in staat om in een een-op-een relatie gedragsverandering tot stand te brengen door het inzetten van passende gesprekstechnieken.
 • Je bent in staat om een werkrelatie op te bouwen door je gedrag af te stemmen op het tempo, niveau en motivatie van je gesprekspartner.

Competenties

 • Je ontwikkelt je vermogen om gedrag te beoordelen.
 • Je verhoogt je vermogen om gedrag te beïnvloeden.
 • Je professionaliseert in de mate waarin je kan reflecteren op je eigen gedrag en dat van anderen.

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in het vergroten van psychologische bagage in zijn of haar werkprocessen. Deze minor is in beginsel geschikt voor alle (uitgezonderd Toegepaste psychologie) studenten. Voor studenten binnen het sociale domein kan het programma evenwel te veel overlap vertonen met het eigen major programma. Neem bij twijfel hierover contact op met de minorcoördinator.

Goed om te weten

Deze minor is ontworpen voor zowel deeltijdstudenten als voltijdstudenten.

Als je jezelf later ziet werken in het buitenland of bij een internationaal georiënteerde organisatie, of het gewoon interessant vindt, kijk dan eens bij de Engelstalige internationale variant van deze minor: "Psychology: Behaviour Change for Professionals".

Voorwaarden voor deelname

Voor de minor geldt de volgende minimumeis: propedeuse + 40 EC in de hoofdfase behaald

De toetsing bestaat uit de beoordeling van twee praktijkopdrachten.

Praktijkopdracht 1: Adviseren over een psychologisch vraagstuk binnen een organisatie. Hiervoor lever je een adviesrapportage op.

Praktijkopdracht 2: Videocompilatie van een coachingstraject met daarbij een schriftelijke onderbouwing van en reflectie op het coachingstraject.

Als voltijdstudent krijg je op woensdagmiddag en op vrijdag, de gehele dag, onderwijs aangeboden. Ben je deeltijdstudent, dan kom je alleen op vrijdagen naar de HAN in Nijmegen (gereserveerde lesdagen zijn onder voorbehoud van roosterwijzigingen).

Daaromheen werk je zelfstandig aan je praktijkopdrachten en de voorbereidingen op de onderwijsdagen.

Werkvormen

 • Trainingen
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Projectopdrachten
 • Coaching on the Job

Boeije, H., & Bleijenbergh, I. (2019). Analyseren in kwalitatief onderzoek (3e druk). Amsterdam: Boom Uitgevers.

Donders, W. (2016). Coachende gespreksvoering (3e druk). Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.

Wiertzema, K., & Jansen, P. (2016). Basisprincipes van communicatie (4e druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V., & Braam, A. (2018). Psychologie, de essentie (4e druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

Aanvullende literatuur ontvang je tijdens de minor via de online werkomgeving.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright