Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
30 augustus 2021 t/m: 30 januari -- gesloten (geloot)
Vivian van Tilborg, Nicole Vullings

De student neemt vooraf aan de aanmelding eerste contact op met de minorplanningsgroep via;

minor.kwetsbarekind@han.nl

minorverantwoordelijke:
Nicole Vullings & Vivian van Tilborg

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

 

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

 

De minor “Het Kwetsbare Kind” is gericht op het kind: opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Ook het kind met gedragsproblemen waarbij te denken valt aan kinderpsychiatrie, kinderen met een ontwikkelingsachterstand en het kind in de extramurale omgeving. Daarnaast wordt ingegaan op de omgeving van het kind.

Zie informatiefilm

Er wordt d.m.v. simulatie contacten gewerkt aan gespreksvaardigheden met ouders. Verschillende gastdocenten komen vertellen over hun expertise met kinderen en er zijn excursies. Via zelf te organiseren vrijwilligerswerk komen studenten in aanraking met kinderen in hun omgeving

Onderwerpen

 • Gevolgen van prematuriteit en de positieve beïnvloeding van het kind en de ouders
 • Het kind in een ziekenhuis
 • Het kind met een chronische aandoening en de gevolgen voor het gezin
 • Het kind met gedragsproblematiek en gedragsstoornis
 • Het kind in onveilige situaties, risico gezinnen
 • Ethische dilemma’s

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In het eerste deel specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel) en in het tweede deel ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

Na afloop van deze minor is de student in staat om bij een kind in zijn eigen of vreemde omgeving te observeren, te signaleren, problemen vast te stellen en te overleggen met andere disciplines om op deze manier een situatie te creëren waarbij het kind zich optimaal kan blijven ontwikkelen

Het verlenen van zorg en begeleiding in al zijn facetten

 • Het verlenen van professionele zorg: professionele relatie aangaan, methodisch zorg verlenen, mondeling rapporteren en dilemma's bespreken
 • Preventie: ouder en kind instrueren en informeren, analyseren van gezondheidsproblemen en keuzes voor preventieve interventies beargumenteren. Ontwikkelen van preventiemateriaal en toepassen van preventieve maatregelen
 • Herkennen van gedragsproblematiek, hierbij ondersteunende maatregelen kunnen treffen voor kind en ouder
 • Het kind met een chronische problematiek ondersteunen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
3e of 4e jaars HBO studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Pedagogiek, Maatschappelijk werk en dienstverlening, SPH, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie. Volg je een andere opleiding, maar wil je wel deelnemen aan de minor, stuur dan even een mail naar de planningsgroep.

Voorwaarden voor deelname

 • Studenten HBO moeten in het 3e of 4e leerjaar van de opleiding zitten met enige basiskennis over de ontwikkeling van het kind

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Formatieve toetsing (knock-out voor deelname aan summatieve toetsing)
 • Schriftelijke kennistoets
 • Assessment / mondeling afrondingsgesprek aan de hand van een portfolio

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen vraagt strikte planning.

3 lesdagen per week, daarnaast zelfstudie, werken in subgroepen en vrijwilligersuren (volledige studiebelasting)

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Onderwijsleer gesprekken
 • Practica
 • Het houden van presentaties
 • Werkbezoeken/excursie
 • Symposium
 • Debat
 • Vrijwilligersuren

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright