Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden
Anne Coppens

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35   30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Edouard Buning
E-mail: Edouard.Buning@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De HAN minor Manage and Design e- Business richt zich op het digitale communicatieproces van organisaties met hun doelgroep(en). De klant staat hierbij centraal. De minor bestaat uit twee verschillende courses die elkaar aanvullen.

 

Course1: Online Touchpoint Management (OTM):

In de course OTM kijk je naar de invulling van de online contactmomenten (touchpoints) die een klant kan hebben met de media uitingen van een organisatie. Vanuit drie verschillende perspectieven wordt dit online proces belicht. In het onderdeel Strategy neem je de rol aan van een strategy director van een online bureau en ontwerp je een contentstrategie die je vertaalt naar een contentplanning en contentvoorbeeld. In het onderdeel Content neem je de rol aan van een content marketeer die content produceert (= schrijft en ontwerpt) voor een specifieke doelgroep plus aanvullende communicatie uitingen zoals een Facebook post, een Instagram post, Google Ads, banners en een direct e-mail. Je houdt rekening met de eisen van de online media die je gaat inzetten en je publiceert je content in een Wordpress omgeving. In het onderdeel Intelligence neem je de rol aan van een web analist die gegevens uit Google Analytics haalt en op basis van die gegevens een advies uitbrengt met verbetervoorstellen voor de digitale content. Onderwerpen die voorbijkomen in deze course zijn o.a. storytelling, conversie, copywriting, beeldselectie en verleidingsprincipes.

 

Course2: Service Design (SD):

In de course SD ga je voor een bestaande organisatie een dienst (door)ontwikkelen, een dienst in de breedste zin des woords, dus ook bijv. een webshop. Je werkt volgens de Design Thinking methode.

Service Design richt zich specifiek op de klantbehoefte en -beleving; van daaruit wordt de dienst ontwikkeld. Je leert wat een (online) dienst is en wat de verschillen zijn met fysieke producten. Tegenwoordig hebben diensten bijna altijd een digitale component en een fysieke component. Het is belangrijk om de samenhang te leren zien tussen de digitale component en de fysieke componenten van een dienst zodat ze elkaar kunnen versterken in je (her)ontwerp. Je analyseert de organisatie en de gebruikers van de dienst met als doel meerwaarde te creëren voor klant en bedrijf. Je leert ook hoe je de dienst in een prototype uitwerkt en hoe je eindgebruikers betrekt bij het ontwerp, d.m.v. testen. Aan het eind van de course kun je een onderbouwd voorstel geven over de best mogelijke aanpassingen/verbeteringen aan de online-dienst en de wijze waarop deze kan worden gerealiseerd.

 

Project: 

De tweede helft van de minor is een multidisciplinair project, dat je uitvoert samen met CMD- en ICT studenten die zich specialiseren in programmeren, mobile services, etc.

Samen voer je een opdracht van een externe opdrachtgever uit, waarbij je met je groep concepten ontwikkelt, nieuwe technologie onderzoekt, een prototype realiseert en regelmatig je concepten en prototypes test bij de doelgroep. Jij pakt daarin de taken op die zijn gerelateerd aan de e- business aspecten van jullie opdracht... Je brengt dus in de praktijk wat je in de courses geleerd hebt. Je leert samenwerken met belangrijke andere disciplines en omgaan met opdrachtgevers uit de beroepspraktijk.

 Onderwerpen die in beide courses aan bod komen:

 • Contentstrategie & Contentplanning
 • Web-, Design-, en apptechnologieën
 • Storytelling & Copywriting
 • Data-Intelligence
 • Service design thinking
 • Customer journey
 • Service blueprint
 • Gebruikersonderzoek (o.a. focusgroep, user-test, eye tracking)
 • Change management
 • Implementatieplan

Soort minor:

Dit is een verbredende minor

Na het volgen van deze minor kun je:

 • Bestaande bedrijfs- en communicatiedoelstellingen analyseren, interpreteren en vertalen naar een contentstrategie.
 • Verschillende media- en communicatietechnologieën op een geschikte manier inzetten als bijdrage aan een contentstrategie.
 • Een contentstrategie uitwerken tot een overzichtelijke contentplanning.
 • Relevante content samenstellen en produceren met behulp van toepasbare methoden en technieken.
 • Keuzes afwegen op basis van Web-, design- en apptechnologieën met betrekking tot het produceren van content.
 • Gebruikersdata analyseren en interpreteren van verschillende media en tools.
 • Op basis van een meetplan en Google Analytics data verbetervoorstellen formuleren voor digitale content.
 • User-centered producten leveren zonder daarbij de bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen.
 • Een organisatie analyseren aan de hand van een organisatiemodel (Business Model Canvas).
 • Klantrelaties, klantenclusters en klantbehoeften analyseren.
 • Aan de hand van de organisatie- en klantanalyse een customer journey en een service blueprint opstellen.
 • Een onderbouwd verbetervoorstel doen voor een online dienst vanuit zowel het opdrachtgever- als klantperspectief.
 • Voorgestelde verbeteringen voor een online dienst uitwerken in een mid-fidelity prototype (bijvoorbeeld met Axure).
 • Een doelgroeptest voor de online dienst uitvoeren met behulp van een prototype, waarbij de resultaten bruikbaar zijn voor verbeterende aanpassingen van de dienst.
 • Toelichten welke consequenties het realiseren van de verbeterde dienst heeft voor de organisatie en daarover een voorstel uitbrengen.
 • Op aantrekkelijke wijze een voorstel doel- en doelgroepgericht presenteren en hierbij gebruik maken van visuele technieken om het plan toe te lichten.
 • Een innovatief multidisciplinair project uitvoeren in samenwerking met lectoren en het bedrijfsleven.

Studenten moeten hun propedeuse hebben behaald om mee te kunnen doen aan deze minor.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Overweeg deze minor als je beschikt over:

 • basiskennis van webdesign (html/css);
 • basiskennis in het ontwikkelen van een marketing-/communicatieplan met focus op digitale middelen;
 • basiskennis conceptontwikkeling
 • basiskennis Adobeprogramma’s (Photoshop, Indesign);
 • affiniteit met schrijven en copywriting.

 

 • Schriftelijke tentamens OTM & SD
 • Beroepsproducten OTM: Contentstrategy, Content en Intelligence
 • Beroepsproducten SD: Dienstanalyse, UserTest en Dienstvoorstel

Het project wordt getoetst door de student tweemaal te bevragen op de individuele bijdrage en groepsbijdrage. Het assessment bestaat uit een beoordeling van de ingeleverde producten zoals verslagen, ontwerpen, onderzoeken en gerealiseerde applicaties aangevuld met een individuele verdediging door de student.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (9:00-17:45 uur) volgen is geen optie.

 

Werkvormen:

 • Theorielessen
 • Presentaties
 • Workshops
 • Gastcolleges
 • Projectonderwijs

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright