Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35   30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Bram van Rens
E-mail: Bram.vanRens@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De HAN-minor Design Apps & Services richt zich op het ontwerpen van (relatief eenvoudige) apps die naadloos in de context van gebruikers passen en het identificeren van kansen om diensten te ontwerpen die een meerwaarde hebben voor een gebruiker in een bepaalde gespecificeerde context.

De focus ligt op het ontwerpen van passende (mobiele) interacties, een customer journey van een dergelijke dienst en het schetsen van de service blueprint.

Met mobiele apparatuur (tablets, telefoons, horloges en augmented reality brillen) kan je op elk moment, online, juist die dingen doen die op dat moment passen. Direct je schade doorsturen naar de verzekeraar, gelijk je reis omplannen bij vertraging, of reageren op wat er in het televisie programma gebeurt terwijl je het live bekijkt (second screen ervaringen).

In mobiele applicaties worden de context van gebruik, de dienstverlening van een bedrijf en de gebruikerservaring op een intieme manier in elkaar geknoopt. De vraag in dit semester is: hoe ontwerp je dat soort ‘touchpoints’ en de diensten waar die deel vanuit maken.

Je ontwerpt een (eenvoudige) applicatie, die de gebruiker ondersteunt bij taken die passen in zijn of haar gebruikscontext aan de ene, en in de dienstverlening van het bedrijf aan de andere kant. Het kan een applicatie zijn voor op een mobiele telefoon, maar ook voor een ander mobiel device.


 

Course 1: Designing Touchpoints Supporting Tasks (DTST)


Als een gebruiker binnen enkele seconden een taak moet kunnen uitvoeren, hoe ontwerp je dat? Als een gebruiker in de auto zit en met jouw app interacteert, hoe ontwerp je daarvoor?


In deze course gaan we in op de uitdaging van ‘context aware’ design. Kunnen we door optimaal gebruik te maken van de context van de gebruiker de taak, en daarmee de dienst, zo goed mogelijk ondersteunen?

We leren je hoe je de samenhang tussen context, taak structuur, scherm (device) en interactieontwerp kan optimaliseren. We leren je hoe je de mogelijkheden van touch en sensor-interacties kunt gebruiken om veel te bereiken met weinig schermruimte. We gebruiken actuele trends en theorie over oa. sociale interactie, flow en seduction & persuasion, om tot passende interacties te komen. En we leren je om prototypes te maken waarmee je deze interacties met gebruikers kunt testen.  

 

Course 2: Opportunity Oriented Service Design (OOSD)

In de course OOSD staat het service design proces centraal. In plaats van ontwerpen van producten of interacties wordt nu gekeken naar het ontwerpen van dienstverlening. Daarin besteden we aandacht aan het proces van service design, aan inspiratie georiënteerd gebruikersonderzoek en aan de typische manieren om een dienst te verbeelden en te specificeren, zoals customer journeys en service blueprints. De gebruiker staat hierbij centraal en vormt een belangrijk onderwerp van onderzoek.

 

Project:

De tweede helft van de minor is een multidisiplinair project, dat je uitvoert samen met studenten die zich specialiseren in programmeren, e-business, security etc. Samen voer je een opdracht van een externe opdrachtegever uit, en jij bent daarin degene die het service design en interactie ontwerp oppakt. Je brengt in de praktijk wat je in de courses geleerd hebt, leert samenwerken met belangrijke andere disciplines en omgaan met opdrachtgevers uit de beroepspraktijk.

 

Onderwerpen:

 • User Research & Insights
 • Service Design Toolkit
 • Business Blueprint
 • Cultural Probes
 • Customer Journeys
 • Mobile Sensors
 • Experience Mapping
 • Social Interaction
 • Storyboard & Flow
 • Seduction & Persuasion
 • Sketching and Prototyping

soort minor:

Dit is een verbredende minor.

 • De student kan taken, behoeften en gebruikscontexten op elkaar afstemmen
 • De student geeft zijn ideeën weer in scenario’s, storyboards en wireframes
 • De student kan prototypes maken die zijn concretiseren en communicabel maken voor verschillende doelgroepen.
 • De student kan gebruik maken van de bijzondere mogelijkheden van mobile apparaten in zijn ontwerp (touch, sensors, augmented,etc) en kan deze simuleren in gedeeltelijk werkende prototypes.
 • De student kan op basis van de actiecyclus en het begrip mentale modellen de interactie van een nieuwe gebruiker met het systeem analyseren, toetsen en verbeteren en presenteert / demonstreert zijn conceptontwerpen aan de opdrachtgever om akkoord te krijgen op zijn ontwerp.
 • De student kan op basis van relevante mobile trends en theorie zoals personal information spaces, social interaction, augmented reality, ideeën voor interactie bedenken en deze opnemen in het ontwerp.
 • De student verkent nieuwe interactieve mogelijkheden door prototypes te maken en kritisch te evalueren.
 • De student presenteert resultaten op een degelijke, overtuigende en aantrekkelijke manier.
 • De student kan veldonderzoek doen voor het verkrijgen van user insights en het blootleggen van kansen voor nieuwe diensten.
 • De student een co-creatie studie opzetten en uitvoeren.
 • De student kan een dienst weergeven in een sprekende customer journey.
 • De student kan een dienst op creatieve manieren tastbaar en toetsbaar maken.
 • De student kan de stappen van een service design proces uitvoeren.
 • De student toont inzicht in hoe een zelf verzonnen dienst impact heeft op de bedrijfsvoering van het bedrijf dat die dienst levert in termen van kosten en de organisatie van menselijke processen.
 • De student geeft de bedrijfskant van zijn dienst weer in een service blueprint.

De minor is geschikt voor studenten met een creatieve vooropleiding die willen verdiepen in het ontwerpen van apps en services.


Ook zonder creatieve vooropleiding kun je aanmelden, maar er wordt in deze minor wel wat gevraagd van je creatief- en ontwerp vermogen! Je werkt aan user studies en varieert op concepten. Je schetst veel en zoekt actief naar alternatieven. Je zult ideeën gaan omzetten naar goede (interactie) ontwerpen en prototypes. Deze minor biedt daarmee een verbreding en een verdieping voor je ontwikkeling als ontwerper.

 • Beroepsproducten zoals
  • Verkenningsdocument;
  • Ontwerpdocument;
  • Prototypes;
 • Veslagen
 • Tentamen

Het project wordt getoetst door de student twee maal te bevragen op de individuele bijdrage en groepsbijdrage. Het assessment bestaat uit een beoordeling van de ingeleverde producten zoals verslagen, ontwerpen, onderzoeken en gerealiseerde applicaties aangevuld met een individuele verdediging door de student.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

werkvormen:

 • Werkcolleges
 • Groepswerk
 • Ontwerppracticum
 • Projectonderwijs

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright