Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Frank Croes, Paul van der Lecq, Joletta Schoone, Jannes Slomp, Rolf Straver, Koos Wagensveld, Rob Westerdijk

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

E-mail: cmw@han.nl
Tel: 026 - 369 1005

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze na de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

In de minor ‘circulaire economie’ bij de HAN maak je in de volle breedte kennis met de wijze waarop organisaties innoveren, transformeren en investeren in de ontwikkeling van duurzame business- en verdienmodellen. Dat doe je door kennis te nemen van de verschillende mogelijkheden in het proces van meervoudige waardecreatie in een organisatie.

In de minor wordt o.a. aandacht besteed aan de mogelijkheden van het gebruik van duurzame grondstoffen & materialen, circulaire vormgeving & design, lean (proces)management & duurzame logistiek, nieuwe klantproposities en de ontwikkeling van lange termijn service- en leasecontracten.

Samen met opdrachtgevers ga je op zoek naar nieuwe, concrete aanknopingspunten voor verduurzaming in een organisatie, de keten en de omgeving waarin deze organisatie opereert. Je stelt daarbij ethische en strategische vragen over de koers van de organisatie en de manier waarop organisaties omgaan met de verschillende stakeholders in de ‘Weconomy’.

Daarnaast maak je kennis met de nieuwe businessmodellen en de wijze waarop een organisatie de noodzakelijke veranderingen daadwerkelijk kan financieren en implementeren. Tenslotte draag je met onderzoek bij aan de ontwikkeling van de duurzaamheidsmonitor voor Oost-Nederland.

Onderwerpen

 • De uitgangspunten van de circulaire economie
 • Duurzaam ondernemen en meervoudige waardecreatie
 • Investeren en duurzaam rendement genereren
 • Ethiek en de nieuwe maatschappelijke orde

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een bredere context.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In deze minor leer je hoe je voor een concreet bedrijf (maar daarmee ook voor andere bedrijven) tot een bedrijfsplan kan komen dat aansluit bij de grenzen van onze planeet. Je leert een dergelijk plan (dat past bij een nieuwe economie) op bedrijfsaspecten te onderbouwen. Je leert ook hoe je dit onderbouwde plan van uit een breed waardenperspectief kan ‘verkopen’.

Competenties

 • Analyseren
 • Beoordelen
 • Beargumenteren
 • Overtuigen
 • Presenteren
 • Reflecteren
 • Luisteren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Primaire doelgroep zijn studenten uit de Faculteit Economie en Management (FEM) en Faculteit Techniek (FT); daarnaast ook studenten van de andere faculteiten die tijdens hun vooropleiding goed konden meekomen met rekenen en wiskunde.

Voorwaarden voor deelname

 • Er zijn geen extra ingangseisen behalve dat de student in het bezit moet zijn van een propedeusecertificaat.
 • Een technische opleiding of een economische opleiding volstaat. Andere studenten hebben in hun vooropleiding wiskunde gehad. Analytisch denkvermogen en gevoel voor getallen zijn bij deze minor noodzakelijk.

Goed om te weten
Bij aanvang wordt gevraagd om aan te geven waar je aan wilt werken en waarom je voor deze minor hebt gekozen.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

 • Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

Werkvormen

 • Hoorcolleges / Werkcolleges
 • Projectopdrachten
 • Excursies
 • Trainingen
 • Groepsdiscussies

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright