Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Joëlle van Berkel

Voor meer informatie:

https://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studie-kiezen/minor-volgen/

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Joëlle van Berkel
E-mail: Joelle.vanBerkel@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren en hun beschikbaarheid kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Doelgroepen staan centraal in de minor Diversity Marketing van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hoe vindt een organisatie aansluiting bij bijvoorbeeld ouderen, kinderen & jongeren of nieuwe Nederlanders? De minor Doelgroepenmarketing, ook wel Diversity Marketing, focust op deze vragen. Of het nu gaat om een commerciële of om een maatschappelijke invalshoek, elk van deze doelgroepen vraagt om een geheel eigen benadering. Geen twee mensen zijn gelijk. Geen mens is hetzelfde. Consumenten gedragen zich steeds grilliger. Echt homogene segmenten bestaan amper meer. Hoezo doelgroepen, hoezo Diversity Marketing? Als je je écht in een bepaalde doelgroep verdiept en er persoonlijk mee in contact komt, dan ga je er steeds meer van begrijpen. In plaats van gemakzuchtig in stereotypen te denken, krijg je oog voor de verscheidenheid.

Het doel van (doelgroepen-)marketing is de klant in de business-to-consumer markt zo goed mogelijk te kennen en te begrijpen dat het product of dienst bij hem past en zichzelf verkoopt. De klant zo goed mogelijk kennen en begrijpen is hetgeen waar menig marketeer op zoek naar is. De moderne technieken reiken ons momenteel middelen aan om hier heel dicht tegenaan te komen. Minder op buikgevoel, meer op feiten en ratio. Het marketingvak ontwikkelt zich tot een wetenschap, waarbij we varen op harde feiten en inzichten. Er zijn volop kansen om de toegevoegde waarde van een product of dienst te laten zien, geholpen door data, informatie en kennis. Maar vooral door nieuwsgierig te zijn naar de klant: wat drijft hem, wat ervaart hij, wat zijn zijn handelingen? Dus naast data moet je ook inzicht hebben in gedrag. Wat doen klanten bewust of onbewust, wanneer staan mensen open voor je boodschap, hoe kun je de keuze van mensen beïnvloeden?

Onderwerpen

De minor is opgebouwd uit twee blokken, elk met een looptijd van één periode. Daarnaast werk je gedurende het gehele semester aan een externe praktijkopdracht.

Tijdens het eerste blok start je met de kick-off week. Een inspirerende opstartweek met ruimte voor kennismaking met elkaar (deelnemers en docenten) en met de inhoud van de minor. Het kernonderwerp waar in deze kick-off week de aandacht naar uitgaat is: buyer persona’s. Je brengt in deze eerste week voor een innovatief product ‘de klant tot leven’; je creëert een ijkpersoon (buyer persona) die model staat voor een specifieke doelgroep.

Na deze opstartweek worden in het eerste blok diverse colleges aangeboden. Bij Doelgroepenmarketing zetten we het beroep van ‘marketeer’ centraal. We hebben marketeers nodig die verstand hebben van wat mensen nu echt beweegt en hoe consumentengedrag in elkaar steekt. De klant zo goed mogelijk kennen en begrijpen is hetgeen waar menig marketeer op zoek naar is. En marketeers moeten weten hoe technologie daarbij kan helpen en hoe goede analyses gemaakt kunnen worden.

Bij Consumentengedrag wordt er aandacht besteed aan fundamentele aspecten van menselijk gedrag. Je leert hoe het menselijk brein werkt en op welke manieren consumenten met enorme hoeveelheden informatie omgaan.

Daarnaast krijg je een module Onderzoek & Analyse waarin het verzamelen en analyseren van informatie middels diverse onderzoekstechnieken als diepte-interviews, focusgroepen en observaties centraal staan. Immers, om echt door te dringen tot motieven, attitudes, weerstanden, voorkeuren, kennis, perceptie en gedrag ten aanzien van bepaalde producten en diensten moet je in de meeste gevallen zelf te rade gaan bij de doelgroep.

Gedurende de eerste twee weken van het tweede blok worden in de Doelgroep ontwikkelingsweken de drie doelgroepen – kids- en jongeren, senioren en nieuwe Nederlanders - minutieus in kaart gebracht.

Ook werf je samen met je groepje een externe opdrachtgever voor wie jullie een externe praktijkopdracht gaan uitvoeren naar een geselecteerde doelgroep. In het eerste blok schrijven jullie een onderzoeksvoorstel waar jullie een groot deel van de minorperiode aan werken. Doel is om aan de hand van jullie onderzoeksresultaten te komen tot één (of meerdere) buyer persona waarop vervolgens een marketingcampagne wordt ontwikkeld met daarin een advies over de positionering en de vormen van interne en externe communicatie. Tijdens de colleges Campagnemanagement wordt in het tweede blok duidelijk waar een goede, creatieve campagne aan moet voldoen om succesvol te kunnen zijn.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel)

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Beroepstaken

 • Adviseur
  • Je geeft adviezen, aanwijzingen, informatie en ondersteuning aan het management of aan cliënten om het strategische en tactische marketing-, sales- of communicatiebeleid optimaal af te stemmen op specifieke doelgroepen;
  • Je adviseert en ondersteunt een organisatie bij de communicatie met een specifieke doelgroep. Je genereert toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld senioren, kids/jongeren, nieuwe Nederlanders of gender.
 • (Product-)ontwikkelaar
  Het ontwikkelen van commerciële concepten en proposities voor producten en diensten die optimaal zijn afgestemd op de behoeften en kenmerken van specifieke doelgroepen.
 • Onderzoeker
  Het identificeren en kwantificeren van doelgroepen en marktsegmenten, het registreren en analyseren van kennis, perceptie, voorkeuren, weerstanden en koopgedrag van specifieke doelgroepen.

Competenties

 • Toepassen van kennis en inzicht
  • Methodisch en reflectief denken en handelen
  • Relevante gegevens verzamelen en interpreteren
  • Creatief en innovatief denken en handelen
  • Vraagstellingen breed en multidisciplinair aanpakken
  • Probleem- en oplossingsgericht werken
 • Communicatie
  • De juiste boodschap, vorm en middelen kiezen voor effectieve samenwerking
  • Draagvlak creëren op alle niveaus (terugkoppelen, overtuigen)
 • Leervaardigheid
  • Oordeel vormen over de optimale klantwaarde, zowel vanuit het perspectief van de organisatie als van haar klanten
  • Inleven en inzicht verwerven in niet-eigen culturen
 • Ethisch handelen
  Reflectie in eigen organisatie stimuleren op ethische en maatschappelijke vragen die samenhangen met de beroepspraktijk

Praktijkopdracht

Doel van de externe praktijkopdracht is om voor een bedrijf of organisatie een creatieve marketingcampagne te ontwikkelen om een specifieke doelgroep beter te bereiken. Je voert deze opdracht uit in een projectgroep (3-personen) aan de hand van een plan van aanpak en een onderzoeksrapport waar jullie een groot deel van de minorperiode aan werken. Je doet dit op basis van literatuurstudie en eigen veldwerk. Aan het eind van het semester wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarbij de groepen hun marketingcampagne aan elkaar presenteren. De groepen krijgen bij het uitvoeren van de externe praktijkopdracht persoonlijke begeleiding van de docenten in de rol van tutor.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is geschikt voor jou als je geïnteresseerd bent in consumentengedrag en de verschillende doelgroepen vanuit een maatschappelijke of commerciële invalshoek.

Voorwaarden voor deelname

Studenten IB&C en overige HBO-studenten: het beheersen van marketing op een basisniveau (te denken valt aan Nima A-niveau).

De deelnemende studenten dienen de propedeuse behaald te hebben en de stageperiode met een voldoende te hebben afgerond.

Mocht blijken dat door omstandigheden na de inschrijving toch niet voldaan kan worden aan de instapeis stage behaald, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Inleveropdrachten
 • Schriftelijk tentamen
 • Portfolio’s
 • Externe Praktijkopdracht

 

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Elke onderwijseenheid van 30 ECTS betekent per student 840 studiebelastinguren. Hiervan is 140 uur geprogrammeerde contacttijd en 700 uur voor zelfstudie e.d. en externe praktijkopdracht. Het betreft een voltijd minor met een studiebelasting van gemiddeld 40 uur per week. De hoor- en werkcolleges als ook de workshops zijn ondersteunend voor de opdrachten die je moet opleveren. Nagenoeg alle colleges betreffen (3) drie contacturen, bij de workshops gaat het veelal om (4) vier contacturen. De contacturen worden niet altijd aaneengesloten geroosterd, vaak wordt het opgesplitst in een ochtend- en/of middagdeel. Tijdens de interactieve colleges wordt de theorie behandeld, informatie gegeven, maak, bespreek en presenteer je opdrachten die door de docent tijdens het college worden verstrekt. De opgedane kennis is van toepassing op de externe praktijkopdracht en de bijbehorende marketingcampagne.

Locatie: HAN Campus Nijmegen

Werkvormen

Voor de modulen Doelgroepenmarketing en Onderzoek & Analyse wordt er gewerkt met hoor- en werkcolleges. Tijdens de werkcolleges worden opdrachten en taken opgedeeld en deels uitgewerkt in dezelfde groep als voor de externe praktijkopdracht. De uitwerkingen van de wekelijkse opdrachten vormen samen de individuele inleveropdracht.

Voor de module Consumentengedrag maak je een meerkeuze tentamen in week 9 van periode 1/3. De theorie van Consumentengedrag komt ook terug bij de opdrachten van Onderzoek & Analyse.

In de Doelgroep ontwikkelingsweken, de DOW-weken, worden de drie doelgroepen – kids- en jongeren, senioren en nieuwe Nederlanders - minutieus in kaart gebracht. Je leert de doelgroepen kennen tijdens hoorcolleges in de ochtend en de verworven kennis toepassen op praktijkopdrachten gedurende de middag. De uitwerkingen van de opdrachten vormen samen een portfolio per doelgroep. De opgedane kennis in deze DOW-weken kunnen ook gebruikt worden bij de externe praktijkopdracht en de bijbehorende marketingcampagne.

De externe praktijkopdracht wordt beoordeeld op de volgende (100) punten:

  • Onderdeel A: Onderzoeksrapport (weging: 60% = 60 punten)
  • Onderdeel B: (Presentatie-) marketingcampagne (weging: 40% = 40 punten).

Beide onderdelen moeten ieder met een minimaal aantal punten worden afgerond. Er zijn geen compensatiemogelijkheden mogelijk tussen beide onderdelen.

Weber, A. (2011). Consumentengedrag: de basis. Noordhoff Uitgevers BV.

Keehnen, E. (2015). Grey Ocean Strategy. Utrecht: Stili Novi. (najaar 2018 nieuwe druk)

Romer, R. (2014). Dé consument bestaat niet. Zoetermeer: Free Musketeers.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright