Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Kees van het Hof

Voor meer informatie:

https://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studie-kiezen/minor-volgen/

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Kees van het Hof
E-mail: Kees.vanhetHof@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren en hun beschikbaarheid kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/.

onder constructie

Brandmanagement wordt in september 2020 niet aangeboden!

Leer meer over branding en merkbeleving via de minor Brandmanagement van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

In deze minor kruip je in de huid van een merk. Je fileert een merk tot op het bot, waarbij je je niet beperkt tot bestaande bronnen, maar vooral ook naar buiten gaat: winkels bezoeken, musea en films bekijken, mensen interviewen, etc.

Onderwerpen

 • Branddesign: vormgeving w.o. crash course in InDesign en Photoshop. Dit onderdeel staat vooral in het teken van de Kunst van het Kijken en Herkennen
 • Brandmanagement: naast aandacht voor en toepassing van diverse merkmodellen, volgen we trends in city branding, online branding. Kennis en inzicht in merken, hun activiteiten en eigenaardigheden helpen je op weg bij  het analyseren van en adviseren over merken.

Benchmarkreis

Eventueel - bij voldoende externe financiering door betalende opdrachtgevers - is een buitenlandse benchmarkreis onderdeel van het programma. Deze reis staat in het teken van de Kunst van het Kijken en laat je merken ‘in het wild’ ervaren. We bezoeken brandstores, musea, zoeken naar design en architectuur en vooral merkverhalen. De reis is een verplicht onderdeel van het programma. Schrijf je je in voor de minor dan zeg je dus ook ‘ja’ tegen de kosten voor deze reis.

Kosten voor benchmarkreis Berlijn (4 dagen, semester 1) bedragen tussen de 100-150 euro. Kosten voor benchmarkreis NYC (7 dagen, semester 2) bedragen tussen de 675-750 euro, afhankelijk van ticketprijzen/wisselkoersen. Bij reis Berlijn zit treinreis, vervoer in Berlijn plus overnachtingen inbegrepen. Bij reis NYC zit vliegticket, alle overnachtingen, vervoer in NYC en bezoeken dagprogramma inbegrepen.

Soort minor Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. Voor studenten Commerciële Economie is de minor verdiepend. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Voor studenten communicatie en Commerciële Economie is de minor verdiepend. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Deze strategische minor richt zich op onderzoeken en analyseren. Daarnaast komt ook ontwerpen aan bod en aangezien we werken met echte opdrachtgevers is adviseren ook onderdeel van de minor. De competenties zijn afkomstig uit het communicatiewerkveld (zie Competenties)

Competenties

 • Analyseren en onderzoeken
 • Ontwikkelen van en adviseren over merken/communicatiebeleid
 • Plannen en organiseren
 • Creëren en organiseren
 • Representeren

We sluiten hiermee aan op de landelijke LOCO-competenties voor communicatieprofessionals.

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Ben jij een student met een commerciële en/of economische achtergrond of met een communicatie en/of multimediadesign achtergrond? Dan is deze minor zeker interessant voor jou!

Deze zeer populaire minor kent een maximum van 25 deelnemers per semester. Er worden per semester 5 tot maximaal 10 plaatsen voor studenten van buiten de HAN gereserveerd.  

Stap 1: Inschrijven/aanmelden 1 t/m 31 oktober 2019:

HAN-studenten schrijven zich in via Alluris

Studenten van buiten de HAN melden zich via mail aan (vermeld je hogeschool en opleiding) bij aleida.vanheek@han.nl. Dit omdat het aanleveren van de ondertekende leerovereenkomst uit kiesopmaat vaak langer tijd nodig heeft en je zo toch mee kan doen aan de motivatiegesprekken, en bij voldoende motivatie aan de loting. Download wel vast de leerovereenkomst uit kiesopmaat, ondertekenen en aanleveren is alleen nodig als je ingeloot bent.

Stap 2: Na 31 oktober 2019 sluit de inschrijving/aanmelding. Alle studenten die zich hebben ingeschreven/aangemeld worden uitgenodigd voor een motivatiegesprek. De motivatiegesprekken vinden plaats aan het eind van de week van 28 oktober met uitloop naar maandag 1 november 2019 op de Laan van Scheut 10 te Nijmegen. Specifieke datum alsmede tijdstip volgt na inschrijving/aanmelding.

Stap 3: Na afloop van de motivatiegesprekken wordt bepaald welke studenten minimaal voldoende gemotiveerd zijn en meegaan in de loting.

Stap 4: loting van de voldoende gemotiveerde studenten d.m.v. willekeurige getallen in Excel.

Stap 5: Vaststellen van de deelnemers aan de minor brandmanagement en berichtgeving aan studenten. Uiterlijk 22 november 2019 krijg je bericht of je in- of uitgeloot bent.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je Propedeuse behaald.
 • Je moet je stage hebben afgerond. Verder is het wenselijk dat je basiskennis hebt op het gebied van marketingcommunicatie.
 • Voor deze minor verwachten we een bovengemiddelde motivatie om deel te nemen. Een motivatiegesprek maakt deel uit van de toelating.
 • Mocht blijken dat door omstandigheden na de inschrijving toch niet voldaan kan worden aan de instapeis stage behaald, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten.

Goed om te weten

Zie ook onze facebookpagina https://www.facebook.com/minorbranding

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Groepsopdrachten

 • Merkboek met een visuele en talige beschrijving van de merkidentiteit van een opdrachtgever
 • Merkanalyse op basis van diverse internationaal geaccepteerde merkmodellen
 • Merkadvies gebaseerd op onderzoek en analyse, welke een antwoord geeft op de beschreven merkvragen van de opdrachtgever
 • Een minicollege van elke studentgroep over een nader te bepalen onderwerp. Eke groep geeft een kort college aan de rest van de klas. Dit is een verdieping op het inhoudelijke aanbod in de minor

Individuele opdrachten

 • Een kennistoets over de verplichte literatuur
 • Designopdrachten
 • Je wordt getoetst op je professionele houding en inzet, je bijdrage in de lessen en het groepswerk

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Onder voorbehoud worden de lessen in Nijmegen op donderdag en vrijdag aangeboden, zodat je maandag, dinsdag en woensdag aan het projecten voor echte opdrachtgevers kunt werken en overige tijd kunt besteden aan zelfstudie. Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (9.00-17.45 uur) volgen is geen optie.

LET OP: het rooster kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Het kan betekenen dat lessen op andere dagen worden aangeboden.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges (branding en design)
 • Workshops
 • Gastcolleges
 • Werkbezoeken
 • Bootcamp
 • Studiereis (o.v.)

De verplichte literatuur bestaat uit:

 • Positioneren, Rik Riezebos/Jaap van der Grinten, Boom uitg. 4e druk
 • Brand Design, Ruud Boer, Academic Service 6e druk
 • Alle collegestof

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright