Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
3 februari 2020 t/m: 4 juli 2020 -- open
Mieke van de Berg

Stage is een verplicht onderdeel van de minor

LET OP: De minor draait alleen in semester 1, locatie: Papendal

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

 

Contactpersoon Mieke van de Berg
E-mail: mieke.vandenberg@han.nl.

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben je sportief en heb je interesse in het begeleiden van kinderen en jongeren, die zich om wat voor reden dan ook, anders ontwikkelen, dan is de minor “begeleiden van buitengewone doelgroepen binnen sport en bewegen (BBD)” echt iets voor jou. Door middel van handelingsgerichte diagnostiek leer je binnen deze minor problemen aan te pakken op motorisch, sociaal-emotioneel of cognitief vlak. Tijdens je stage binnen een sport– of beweegsetting, ga je één of meerdere kinderen begeleiden die specifieke begeleiding nodig hebben.

Kinderen en jongeren die zich, om wat voor reden dan ook, anders ontwikkelen, vallen binnen de doelgroep van de minor "begeleiden van  buitengewone doelgroepen binnen sport en bewegen". Hun opvoeding, zorg en (bewegings)onderwijs behoeven bijzondere accenten. Eén van de bijzondere accenten heeft betrekking op de overtuiging en kennisbasis van de begeleider en de wijze waarop hij de begeleiding vormgeeft. Als deelnemer van de minor willen we je helpen bij het beter leren kennen van je begeleidingsmogelijkheden. Waar ben je toe in staat als het gaat om het begeleiden van een buitengewone doelgroep? Een ander overkoepelend doel is het vergroten van je doelgroepspecifieke, theoretische en handelingsgerichte kennis. Tot slot willen we je de ruimte bieden om je eigen specialistisch pad uit te stippelen. Tot welke doelgroep voel je je aangetrokken en wat zou jij willen betekenen voor deze bijzondere kinderen en jongeren? Naast de aandacht voor buitengewone doelgroepen, staat jouw rol als begeleider centraal binnen deze minor.

Onderwerpen

 • Handelingsplan
 • Rol van de begeleider van buitengewone doelgroepen, gericht op multidisciplinair samenwerken
 • Signaleren en diagnosticeren van problemen bij kinderen en jongeren binnen de volgende aandachtsgebieden:
  • Stoornissen in het verstandelijk functioneren
  • Stoornissen in het lichamelijk functioneren
  • Stoornissen in het visueel functioneren
  • Stoornissen in het auditief functioneren
  • Stoornissen in het psychisch functioneren
  • Stoornissen in het relationeel functioneren
  • Het gelijktijdig voorkomen van stoornissen

Beroepstaak
Lesgeven en coachen.

Soort minor

 • Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context
 • Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel)
 • Deze minor is een blominor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

A. Je hebt je gedurende deze minor een manier van begeleiden eigen gemaakt die recht doet aan de eigenschappen die passen bij een bewust bekwame (bewegings)pedagogisch professional (zelfreflectief, sensitief, ‘vooruitstrevend’, flexibel, toegankelijk en positief). 

B. Na de minor ben je in staat om d.m.v. handelingsgerichte diagnostiek  een buitengewone doelgroep te begeleiden zodat de ontwikkeling (cognitief, motorisch, sociaal en/of emotioneel) van de cliënt(en) een blijvende, positieve draai krijgt.

C. Na afronding van de minor ben je in staat om a) samen met een andere pedagogische professional doelen op te stellen voor een buitengewone doelgroep en b) deze doelen in je dagelijks professioneel handelen ten uitvoer te brengen.

D. Aan het eind van de minor is je basiskennisniveau aangaande het begeleiden van een buitengewone doelgroep aanzienlijk verhoogd. Daarnaast is het je gelukt om een bijdrage te leveren aan het verhogen van het kennisniveau van de minor

Kerncompetenties:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Begeleiden

Aanvullende competenties:

 • Samenwerken in professionele relaties
 • Kennisontwikkeling en professionalisering
 • Eigen gekozen competentie.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Studenten van de opleidingen Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Bewegingseducatie, PABO (met bevoegdheid bewegingsonderwijs), Fysiotherapie, Psychomotorische therapie.
 • Studenten die een bewegingsonderwijs gerelateerde opleiding volgen kunnen deelnemen, mits zij aantonen binnen welk vakgebied zij zich kunnen specialiseren. Een instroomassessment kan deel uitmaken van de selctieprocedure.

Voorwaarden voor deelname
Ervaring hebben in het lesgeven of begeleiden van kinderen in een bewegingsgerelateerde setting.

Goed om te weten
Stage is een verplicht onderdeel van de minor

Deze minor wordt in het 1e semester op onze locatie in Papendal aangeboden.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Tentamen
 • Handelingsplan
 • Masterclassopdracht
 • POPfolio
 • Stagebeoordeling

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn nog niet bekend.

Werkvormen

 • Hoorcolleges en gastcolleges
 • Tutor groepen
 • Practica
 • Supervisie
 • Stage

 

“Pedagogische adviezen voor speciale kinderen”-Trix van Lieshout

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright