Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 januari 2024 t/m 12 juli 2024 -- open
Meike Oosterwijk

Wil je je aanmelden voor deze minor? Aanmelden gaat via onderstaande link van Hogeschool Leiden.

https://www.kiesopmaat.nl/modules/hlei/-/143119/

Aanmelding via HSLeiden is mogelijk vanaf 4 september 2023 om 07.30 uur.

Voor inhoudelijke informatie:
Meike Oosterwijk
E-mail: Meike.Oosterwijk@han.nl of
Anneloes Fickweiler
E-mail: fickweiler.a@hsleiden.nl

Vrijeschoolonderwijs, locatie HAN Nijmegen.
Aanmelden gaat via onderstaande link van Hogeschool Leiden.

https://www.kiesopmaat.nl/modules/hlei/-/143119/
  
Aanmelding via HSLeiden is mogelijk vanaf 4 september 2023 om 07.30 uur.

Als leraar op de vrijeschool krijg je volop de ruimte om de lessen op jouw eigen manier vorm te geven, vanuit jouw kracht en talenten. Je eigen verhaal en idealen neem je mee. Daardoor ben je in je element als leraar en kun je echt de verbinding maken met je leerlingen en van betekenis zijn in hun individuele ontwikkeling. Naast de ontwikkeling van de leerling, is je persoonlijke ontwikkelingsweg net zo belangrijk.  

Het vrijeschoolonderwijs gaat uit van leren met hoofd, hart en handen, waarbij er aandacht is voor de hele persoonsvorming van kinderen. Ook wordt er veel creatief en kunstzinnig gewerkt. Zit jij op een pabo of volg je een lerarenopleiding en spreekt deze visie jou aan of ben je nieuwsgierig geworden? Dan is deze minor echt iets voor jou! Bovendien kun je na je opleiding met deze minor direct aan de slag op een vrijeschool. 

Achtergrond 

Het vrijeschoolonderwijs bestaat in Nederland sinds 1923. Het onderwijsconcept is gebaseerd op de antroposofie, het gedachtegoed van Rudolf Steiner (1861 – 1925).  

In Nederland staan 94 vrijebasisscholen en 26 middelbare scholen. Wereldwijd zijn er zo’n 1180 vrijescholen, verspreid over meer dan 70 landen. Dit onderwijs staat de laatste jaren enorm in de belangstelling. Juist vanwege de onderwijsvisie, waarvoor steeds meer ouders bewust kiezen. De aandacht voor zelfontplooiing, creativiteit, het goed omgaan met de aarde, en een kunstzinnig onderwijsaanbod zijn daarin belangrijke aspecten. Het aantal leerlingen op de vrijeschool verdubbelde in de laatste 10 jaar. 

De lessen 

De lesstof is afgestemd op ontwikkeling van het individuele kind en het leerplan is afgestemd op de leeftijdsfasen. Het onderwijsconcept kent daarmee een duidelijke doorlopende leerlijn, vanaf de kleuters en klas 1 (groep 3) t/m klas 12 (klas 6 op het vo). Er wordt niet ingezet op een vroegtijdige selectie naar schoolniveau, maar op een brede persoonsvorming. 

Bewegend leren, Outdoor Education (groen schoolplein, boerderijschool, techniek in de natuur, schooltuintjes) en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers. Kernvakken als rekenen, taal, geschiedenis en natuuronderwijs worden op een levende en creatieve manier aangeboden. Iedere klas heeft eigen vertelstof, aansluitend op de ontwikkeling van de kinderen; van de volkssprookjes in de eerste klas tot mythologie en geschiedkundige verhalen uit de tijd van de Romeinen in de zesde. Er wordt periodeonderwijs gegeven, waarbij dagelijks voor een periode van enkele weken een bepaald thema centraal staat, zoals meetkunde, een moestuin onderhouden, of poëzie. Het onderwijs bestaat niet uit saaie methodelessen, maar wordt door docenten zelf vormgegeven. 

Als je na deze minor ook je LIO op een vrijeschool loopt, dan behaal je de Basisopleiding Vrijeschoolonderwijs (BVO) en ben je gecertificeerd als vrijeschooldocent. In deze minor maak je kennis met het vrijeschoolonderwijs, tijdens de lessen op de HAN én op je stage.

Wil je je aanmelden voor deze minor? Aanmelden gaat via onderstaande link van Hogeschool Leiden.

https://www.kiesopmaat.nl/modules/hlei/-/143119/

Aanmelding via HSLeiden is mogelijk vanaf 4 september 2023 om 07.30 uur.

 1. Je ontwikkelt je eigen vaardigheden op het gebied van de kunstvakken, zoals bordtekenen, schilderen, vormtekenen, boetseren, euritmie, vertellen, (textiele) handvaardigheid en muziek;
 2. Je krijgt zicht op vrij, spelend leren;
 3. Je ontwikkelt jouw leraarschap als een vorm van sociaal kunstenaarschap;
 4. Je maakt kennis met de antroposofische menskunde, waarbij je op je eigen ontwikkeling reflecteert;
 5. Je leert vanuit de menskunde naar kinderen kijken en het proces van de kinderbespreking doorlopen; 
 6. Je ontwerpt zelfstandig periodeonderwijs (of een ochtendspel in de kleuterklas), aansluitend bij de ontwikkelingsfase van de kinderen;
 7. Je ontwerpt een eigen onderwijs-ontwikkelproces (incl. planning, uitvoering en verslaglegging);
 8. Je legt een inspiratiemap  aan van vrijeschool-werkvormen.

voltijd, 2e jaars deeltijd/flex/zij-instroom Pabo of in opleiding tot tweedegraads leerkracht.

 

Wil je je aanmelden voor deze minor? Aanmelden gaat via onderstaande link van Hogeschool Leiden.

https://www.kiesopmaat.nl/modules/hlei/-/143119/

Aanmelding via HSLeiden is mogelijk vanaf 4 september 2023 om 07.30 uur.

Er wordt in deze minor ontwikkelings- en procesgericht getoetst door middel van vier toetsen:  

 • Paper over een menskundig onderwerp 
 • Stageportfolio 
 • Portfolio op werkvormen 
 • Eindpresentatie 

Voor de werkcolleges, het praktijkonderwijs en de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van 80%.

De lessen worden op vrijdag van 9.45u - 17.00u. 

Je loopt twee dagen stage per week stage met in juni een aaneengesloten stageperiode van drie volledige weken.  

Een studiereis naar Zwitserland is onderdeel van deze minor.

De locatie waar de minor wordt gegeven is HAN Nijmegen.

Verplichte literatuur: 

 • Menskunde, pedagogiek en gemeenschapsvorming - Joop van Dam. 
 • De kunst van de didactiek – Frank de Kiefte 
 • In het Midden de Mens – Christof Wiechert 
 • Ontwikkelingsfasen van het kind - Bernhard Lievegoed 
 • Liefdevolle begrenzing - Lois Eigenraam 
 • Reader Kinderwaarneming - Vrijeschool Pabo.  
 • De opvoeding van het kind – Rudolf Steiner 

Aanbevolen literatuur:  

 • Leerkracht op een vrijeschool – Bert Kraai 
 • Het raadsel doorgronden – Christof Wiechert 
 • Zin in het leraarschap? - Christof Wiechert.  
 • Inleiding in de Vrijeschool Pedagogiek - Jarla Geerts.  
 • Syllabus vertelstof - Manjo Joosten.  
 • Wilsopvoeding - Valentin Wember 
 • Algemene Menskunde – Rudolf Steiner

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright