Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- not offered
Elske van Oostaijen

Voor inhoudelijke informatie:
Elske van Oostaijen
E-mail: Elske van Oostaijen

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Binnen deze minor van de HAN leer je om mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) te ondersteunen bij het vinden van hun plek in de samenleving.

De wereld gaat snel en soms iets te snel. Met name mensen met een LVB en complexe problemen hebben het moeilijk in de maatschappij. De huidige wetgeving (Wmo/Jeugdwet/Participatiewet) vindt uitgaan van de eigen kracht en maatschappelijke participatie belangrijk. De vraag is echter of de samenleving voldoende toegankelijk is voor mensen met een LVB. Houden we voldoende rekening met hen? Zonder goed afgestemde ondersteuning redt deze groep het vaak niet.

Deze minor bestaat uit twee onderwijseenheden (OWE’s) van ieder 15 studiepunten. De OWE’s worden naast elkaar gegeven gedurende 2 periodes.

Het verbeteren van het welbevinden van mensen met een LVB, vanuit het gedachtegoed "regie over eigen leven”, staat centraal binnen de eerste OWE van deze minor. Dit wil zeggen dat je als student/begeleider luistert naar het verhaal van de persoon met een LVB en altijd gemotiveerd bent om samen met deze persoon en zijn netwerk te zoeken naar mogelijkheden om zijn of haar leven, naar eigen wens, in te vullen. Het betrekken, opbouwen en onderhouden van het sociaal netwerk is hierbij voor jou een vanzelfsprekendheid. Jouw inzet versterkt het zelfvertrouwen en de kracht van de persoon waarmee je werkt. Om hiermee aan de slag te kunnen gaan word je ondersteund door een kennislijn waarbij aandacht is over algemene kennis over LVB en bijkomende problematiek en passende interventies, zoals Triple-C, Affect Bewuste Benadering en Eigen Initiatief Model.

In de 2e OWE van de minor leer je op te komen voor de belangen van mensen met een LVB. Je leert hoe complex de samenleving is voor iemand met een LVB en je realiseert je hoeveel er nog te ontwikkelen valt om te komen tot inclusie, burgerschap en participatie. Je ontwikkelt een eigen visie op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de wetgeving (Wmo/Jeugdwet/Participatiewet) en de praktijk. Vanuit deze onderbouwde visie kun je met argumenten opkomen voor de doelgroep. Je levert  een bijdrage aan inclusie en participatie door te werken aan een concreet doel op het terrein van inclusie en participatie.

Deze minor kan niet aangeboden worden zonder dat er samen gewerkt wordt met de praktijk. Vandaar dat we de samenwerking met verschillende organisaties, zoals Dichterbij (Stevig), Pluryn (Kemnade), Driestroom, Philadelphia, Zozijn, Landelijke Federatie Belangenbehartigers (LFB) en de BPSW functiegroep Gehandicaptenzorg zeer waardevol vinden.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 • Ondersteunen van een persoon met een lichte verstandelijke beperking, vanuit de wensen van de betreffende persoon, in samenwerking met het sociale netwerk.
 • Ontwikkelen en onderbouwen van een visie op een inclusieve samenleving en de belangen van de doelgroep.
 • Argumenteren, overtuigen en draagvlak creëren voor een praktische en innovatieve vooruitgang voor een concreet probleem waar mensen met een LVB tegen aanlopen

Competenties

 1. De beroepskracht is in staat cliënten te ondersteunen bij het
  voeren van regie over hun eigen leven  en de ondersteuning die zij ontvangen.
 2. De beroepskracht is in staat de cliënt en zijn sociaal netwerk te
  ondersteunen.
 3. De beroepskracht is in staat om zijn houding en handelen aan te
  passen op basis van eigen reflectie en feedback van anderen.
 4. De beroepskracht is in staat een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking.
 5. De beroepskracht is in staat overstijgend te werken in het belang van de cliënt.

En minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De minor is bedoeld voor studenten die affiniteit hebben met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Binnen heel veel domeinen zal je samenwerken of ondersteuning bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Vandaar dat de minor interessant kan zijn voor studenten van Pedagogiek, Social Work, Vaktherapie, Verpleegkunde, Ergotherapie, Fysiotherapie, Voeding en Diëtiek, Sportkunde, hbo-Rechten en mogelijk nog meer.
Kortom voel je welkom binnen onze minor.

Voorwaarden voor deelname

Voor aanmelding moet je aan de volgende ingangseisen voldoen:

 • Je hebt affiniteit met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Je voelt passie in het contact met deze mensen. Je hebt oog voor de kwetsbaarheid van mensen met een lichte verstandelijke beperking en je wilt hier integer mee (leren) omgaan binnen jouw eigen vakgebied.
 • Je hebt je stage op niveau 3 met een voldoende afgerond. (Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met de minorcoördinator).

Om de minor te kunnen volgen, moet je voor minimaal 16 uur per week een werk- of ervaringsplaats hebben binnen de ondersteuning voor mensen met een lichte verstandelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 55 jaar. Voor studenten met minder ervaring met de doelgroep kan stage plaats overwogen worden. De praktijkplek dient ten alle tijden goedgekeurd te zijn door de minorcoördinator. Je bent er zelf voor verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte praktijkplek.

Goed om te weten
Van studenten wordt verwacht dat ze bij alle lessen aanwezig zijn. Mochten ze om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, verwachten we dat ze dit op een zorgvuldige manier communiceren met betrokken docenten.

Deze minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

 • Kennistoets 
 • Portfolio Netwerkbijeenkomst
 • Beschouwing
 • Portfolio Inclusie
 • Leeropbrengst

 

De lessen zijn op maandag en donderdag gepland, locatie Nijmegen.

Werkvormen

Lessen gericht op: werkcolleges (literatuur en deskundigen uit de praktijk), kennis toepassen in de praktijk, intervisie, professionalisering, het trainen van vaardigheden en deze toepassen, experimenteren en ontwikkelen. Daarnaast is praktijkervaring van 16 uur per week vereist.

 • Kennisoverdracht
 • Werkcolleges
 • Gastlessen van professionals/ervaringsdeskundigen
 • Praktijkbezoeken op locatie

 

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright