Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 januari 2024 t/m 12 juli 2024 -- open
Marie-Hélène Kurstjens

Voor meer informatie:
minoren.aps@han.nlInschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wereldwijd zijn cariës en erosie een probleem in de doelgroep van 0 -18 jaar en spelen leef- en voedingsgewoonten een belangrijke rol. Het veranderen van het gezondheidsgedrag is complex en met name in de doelgroep van 0-18jaar. Het veranderen van het gezondheidsgedrag is o.a. een interactie tussen kind, ouder en omgeving. Deze complexe interactie zorgt ervoor dat het belangrijk is om als mondhygiënist rekening te houden met deze factoren en deze in te schatten met behulp van gedragsmodellen. Dan kunnen de interventies en de voorlichting af worden gestemd op deze doelgroep. Daarom moeten de werkzaamheden van de mondhygiënist in deze doelgroep zich focussen op de complexe interactie tussen kind, ouder en omgeving om problemen in de mondgezondheid te voorkomen en/of het veranderen van het gezondheidsgedrag. Daarnaast zijn behandeltechnieken en preventiemethoden de laatste jaren verbeterd is er meer evidentie en richtlijnen voor het behandelen of voorkomen van problemen in de mondgezondheid.

Deze minor Mondgezondheid en gedrag van 0-18 jaar van de opleiding Mondzorgkunde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zorgt ervoor dat studenten in staat zijn om kennis en vaardigheden op het gebied van de individuele en selectieve preventie uit te breiden en te verdiepen specifiek voor de doelgroep 0-18 jaar. De student is na afronding van de minor expert in de doelgroep: kinderen en jongeren variërend in leeftijd tussen 0 t/m 18 jaar. Het aanbod richt zich op de mondgezondheid (incl. tandheelkundige complexiteit), het gedrag en de communicatie van en met ouder/verzorger en het kind, de ontwikkeling van het kind, en eventuele fysieke, psychiatrische, verstandelijke en/of medische aandoeningen. De student verwerft kennis en vaardigheden vanuit gedragsmodellen en hoe deze als interventies kunnen worden ingezet binnen de behandelplanning. Daarnaast leert de student inschatten hoe houding, attitude en andere gedragsfactoren binnen gedragsverandering en rol spelen en hoe hierop kan worden geanticipeerd. Naast het deelnemen aan hoorcolleges, tutorbijeenkomsten en practica past de student de opgedane kennis en vaardigheden toe op een (externe) stageplaats.

Een gezonde mond is van belang voor de algemene gezondheid, de groei en ontwikkeling en de kwaliteit van leven van de doelgroep 0-18 jaar. Daarnaast spelen houding, attitude en gedrag van de ouder/verzorger ook een belangrijke rol bij de algemene gezondheid en mondgezondheid van deze doelgroep. De minor is een verdieping op deze doelgroep van 0-18 jaar en de ouders/verzorgers, die de mondhygienist in opleiding tegenkomt in het werkveld. De student verwerft kennis en vaardigheden vanuit gedragsmodellen en hoe deze als interventies kunnen worden ingezet binnen de behandelplanning. De student is na afronding van deze minor expert in het omgaan en preventief handelen/behandelen, gericht op de doelgroep 0-18 jaar.

-Je verdiept je in de ontwikkelingspsychologie van 0-18 jaar

-Je verdiept je gedragsmodellen waarbij je kennis verwerft over verschillende factoren die inzicht geven in het gezondheidsgedrag

-Je kent de definitie van positieve gezondheid

-Je verdiept je naast de normale ontwikkeling van 0-18 jaar in verschillende soorten stoornissen in ontwikkeling van deze doelgroep

-Je verdiept je in de (vroegdiagnostiek) in de orthodontie

-Je verwerft praktische vaardigheden rondom het indiceren en plaatsen RVS kronen en ART

-Je verdiept je in de cariologie binnen deze doelgroep

-Je leert een behandelplanning op te stellen in de kindertandheelkunde

-Je verwerft kennis over het inzetten van logopedie in de kindertandheelkunde

-Je verwerft kennis over de samenwerking met de diëtist binnen de kindertandheelkunde

- Je verdiept je in het veranderen van (mond) gezondheidsgedrag aan de stoel en in het werkveld

- Je verwerft praktische vaardigheden voor het geven van lokale anesthesie bij deze doelgroep

- Je leert aanvullende behandeltechnieken die belangrijk zijn bij behandelingen in de kindertandheelkunde

- Je verwerft kennis over orale traumatologie bij deze doelgroep

  1. Je ontwikkelt je als expert op het gebied van de doelgroep 0-18 jaar binnen de mondgezondheid en het gedrag van kind en ouder/verzorger
  2. De student kan zijn/haar ontwikkeling in het professioneel handelen binnen de doelgroep 0-18 jaar aantonen en bespreekbaar maken met medestudenten
  3. De student kan praktische behandeltechnieken (zoals ART en RVS kronen, lokale anesthesie etc.) toepassen.
  4. De student beschrijft de opgedane kennis vanuit verschillende thema’s gekoppeld aan het HAPA gedragsmodel in een implementatierapport en betrekt hierbij de kennis en vaardigheden vanuit de externe stage.

Competenties:

1a Diagnosticeren 

1b Interveniëren 

2 Werken aan kwaliteit 

3 Innoveren 

5a Bijdragen aan organisatieprocessen 

5b Coachen en begeleiden

6 Bevorderen eigen deskundigheid 

- Ervaring in de klinische patiëntenzorg ten aanzien van cariologie

- Competent handelen bij radiologie en anesthesie

De toetsing vind plaats op basis van de volgende  onderdelen:

- Deelname practica RVS en ART (voldaan/niet voldaan)

- Implementatieplan * (cijfer minimaal vereiste 5,5)

- Kritische reflectie (cijfer minimaal vereiste 5,5)

- Intervisie bijeenkomst (voldaan/niet voldaan)


* Deelname aan interne en externe stage is verplicht voor het afronden van de minor Mondgezondheid en gedrag van 0-18 jaar

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright