Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 januari 2024 t/m 12 juli 2024 -- open

Voor meer informatie:
minoren.aps@han.nlInschrijven? Goed om te weten!!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Bewegen is goed voor iedereen en sport wordt daarom beoefend door een brede doelgroep. Om je optimaal voor te bereiden als toekomstig sportfysiotherapeut, behandelen we in deze minor uiteenlopende casussen, die recht doen aan de complexiteit van de moderne sportfysiotherapeut. . Dat houdt in dat je niet alleen casuïstiek met sporters behandelt, maar ook casuïstiek met bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken waarbij sportfysiotherapeutische principes kunnen worden toegepast. 

Je wordt verder geschoold in (bind)weefselherstel, trainingsleer, verouderingsprocessen en psychosociale componenten die van belang zijn. Je vaardigheden zullen worden opgefrist en aangevuld, met bijvoorbeeld verschillende mobilisatietechnieken. Je leert training –en oefenprogramma’s opstellen en de waarde van EBP-denken kritisch te beschouwen.

Tijdens de minor ontplooi je activiteiten om cliënten in verschillende leeftijdsfasen te behandelen en te begeleiden gericht op behoud en bevordering van hun gezondheidsniveau. Positieve gezondheid staat hierbij centraal.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inspanningsfysiologie
 • Pathologieën, non-communicable diseases, gekoppeld aan levensfasen
 • Trainingsleer
 • Bewegingsanalyse
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Mobilisatietechnieken
 • Opstellen van training –en oefenprogramma’s
 • Interventie voor de individuele patiënt en op groepsniveau
 • Motorlearning / motorteaching
 • Humane ontwikkeling door levensfasen
 • Gedragsverandering en motivatie
 • HOAC II
 • Critical Appraisal of evidence (CAT)

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De student SPAA:

 • Heeft kennis van het domein sportfysiotherapie en  heeft een visie op de positie van de sportfysiotherapie binnen de fysiotherapie, het gezondheidbeleid  en de maatschappij in het algemeen.
 • Geeft op basis van epidemiologische en demografische gegevens richting aan het (sport) fysiotherapeutische domein door middel van een uitgesproken visie en innovatieve productontwikkeling.
 • Relateert expliciet  de visie van een positieve gezondheidsopvatting aan het fysiotherapeutisch handelen door actief gezondheidsdeterminanten te meten en positief te beïnvloeden.
 • Kent verschillende non-communicable diseases en de impact op het menselijk functioneren, op alle niveaus van de ICF.
 • Voert gerichte (preventieve) fysiotherapeutische interventies uit op de ziekte– en gezondheidsdeterminanten van non-communicable diseases.
 • Heeft specifieke kennis van bindweefselfysiologie en de wondgenezing en formuleert op basis van deze kennis specifieke belastingsvariabelen in het revalidatieproces van een individu.
 • Past specifieke kennis van inspanningsfysiologie en trainingsleer doelgericht toe bij cliënten.
 • Heeft kennis van de relevante ziektes en aandoeningen relevant voor het domein van de sportbeoefening.
 • Benut specifieke kennis van epidemiologie en etiologie van leeftijdsgebonden ziektes en aandoeningen in het doelgericht  belasten van individuen.
 • Benut de kennis van het scala aan fysische factoren (‘physical agents’) die met fysiotherapie beïnvloed kunnen worden op een evidence informed en doelgerichte wijze.
 • Benut specifieke kennis van de (inspannings)fysiologische  en gedragsmatige consequenties van het ouder worden in fysiotherapeutische interventies.
 • Benut, in nauwe samenspraak met zijn cliënt, de kennis van de gevolgen van (chronische) pijn en/of deconditionering op het menselijk functioneren  in een systematische opbouw naar een actieve levensstijl.
 • Geeft algemene voorlichting aan individuen met betrekking tot voedings- en dieetleer in relatie tot sportbeoefening en ouder worden.
 • Kan een (sportspecifieke) bewegingsanalyse uitvoeren t.a.v. de hulpvraag van cliënten.
 • Voert de relevante fysiotherapeutische klinimetrie van sportgerelateerde klachten uit.
 • Ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de cliënt, doelgerichte revalidatie- en trainingsprogramma's rekeninghoudend met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
 • Ontwikkelt gevarieerde en motiverende trainingsschema’s voor een diversiteit van clienten.
 • Past principes van motor learning/ motor teaching en coaching toe bij cliënten.
 • Past de methodiek van HOAC II toe in zijn klinisch redeneren
  Past de principes van Evidence based practice toe in zijn klinisch redeneren

Competenties

 • Fysiotherapeutisch handelen
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Kennisdelen en wetenschap beoefenen
 • Maatschappelijk handelen
 • Organiseren
 • Professioneel handelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is monodisciplinair. Dat betekent dat deze minor alleen bestemd is voor studenten fysiotherapie.

Voorwaarden voor deelname

 • Je bent een student fysiotherapie
 • Je hebt minimaal 105 studiepunten behaald uit propedeuse + hoofdfase
 • Voor HAN-studenten geldt dat je voldoende patiënten-contact hebt opgedaan (dit is meer dan alleen een snuffelstage)
 • Voor externe studenten geldt dat je minimaal één stageperiode hebt afgesloten.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Algemene criteria t.a.v. het te beoordelen DPF:

Het bewijsmateriaal dat de student aanlevert, is:

 • Authentiek; (gemaakt door de student zelf.
 • Actueel (niet ouder dan 1.5 jaar).
 • Relevant (behorend bij de hierboven beschreven competenties en binnen de context van het Musculoskeletale domein).
 • Kwantitatief voldoende (minimaal zijn alle producten zoals beschreven bij de ‘knock-out-criteria’ aanwezig).
 • Valide (de producten hebben betrekking op de bijbehorende competenties).
 • Betrouwbaar (de producten zijn representatief voor het huidige niveau van de competentie).

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Afhankelijk van de roostermogelijkheden kunnen de lessen op alle dagen plaatsvinden. De studiebelasting is ± 40 klokuren per week.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Tutorlessen
 • Journal club (EBP)
 • Responsiecolleges
 • Vaardigheidsonderwijs; monodisciplinair
 • Beweegpractica met fysiotherapie-studenten onderling
 • Excursies
 • Een EBP-project gekoppeld aan een cliënt
 • Praktijkcoaching
 • Posterpresentatie
 • Critical movie

 

Tijdens de minor wordt gebruik gemaakt van zowel Nederlandstalige als Engelse literatuur.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright