Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 januari 2024 t/m 12 juli 2024 -- open

Voor meer informatie:
minoren.aps@han.nlInschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Welkom bij de minor Klinische Voeding

De veelzijdige werkzaamheden va de klinisch werkende diëtist staan in deze minor centraal. Je gaat je verdiepen in het behandelen en begeleiden van patiënten met complexe aandoeningen. Dit zijn patiënten bij wie meerdere aandoeningen tegelijk aanwezig zijn en gecombineerde dieetbehandelingen noodzakelijk zijn en patiënten met weinig voorkomende ziektebeelden.

Hou jij van samenwerken in een (multidisciplinair) team? Interesseert de invloed van voeding op ziekte jou en vind je het een uitdaging je hierin te verdiepen? Vind je het leuk om patiënten te behandelen? Ben je nieuwsgierig naar wat hoog complexe zorg is?  Dan is deze minor echt iets voor jou!

Patiënten met complexe aandoeningen worden op verschillende manieren gevoed: oraal, enteraal of parenteraal of combinaties hiervan. Bij al deze vormen van voeden ben je als diëtist betrokken. Je bent expert op dit gebied en hebt hier dus een belangrijke rol in.

Onderwerpen
De taken van de klinisch werkende diëtist zijn zeer divers. Tijdens deze minor ga je met verschillende van deze taken aan de slag:

 • Diëtistisch diagnosticeren, behandelen en begeleiden van fictieve patiënten in het ziekenhuis of thuis.
 • Coachen en begeleiden van verpleegkundig en (para)medisch personeel op het gebied van voeding. Hierbij is samenwerken in een multidisciplinair team natuurlijk essentieel.
 • Onderzoek doen naar de effectiviteit van de (dieet)behandeling, bijvoorbeeld met behulp van nutritional assessment

Werken aan kwaliteit van het diëtistisch handelen, onder andere door evidence based te werken.

Resultaat
Je hebt de competenties die belangrijk zijn voor het behandelen en begeleiden van patiënten met complexere aandoeningen. Na het volgen van deze minor vind je mogelijk gemakkelijker een stageplaats in een zorginstelling, ook heb je na je afstuderen een pre bij het solliciteren naar een functie als klinisch diëtist.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester 2 aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen. Je bent in staat om in de rol van behandelaar, beleidsadviseur, voorlichter dan wel productontwikkelaar:

 • Diëtistisch onderzoek te doen: relevante gegevens te verzamelen in een anamnesegesprek en aanvullend onderzoek te doen in een gesimuleerde situatie bij patiënten met een multimorbiditeit
 • Een diëtistische diagnose op te stellen: op basis van de gegevens en hypothesen uit het diëtistisch onderzoek, gebruikmakend van terminologie ontleend aan de International Classification of Functioning, Disability and Health
 • In samenspraak met een (simulatie) cliënt - een evidence based behandelplan en evaluatieplan op te stellen.
 • Een vraag, behoefte of probleem vanuit de organisatie op het gebied van voeding te analyseren en een evidence based voedingsbeleid op te stellen voor de zorgorganisatie
 • Op methodische wijze een voorlichting/kookworkshop voor een doelgroep patiënten te ontwerpen en uit te voeren. 

Beroepsrollen en Competenties

Tijdens de minor wordt gewerkt in de rol van behandelaar. Deze rol staat tevens in relatie tot de overige beroepsrollen van de diëtist werkzaam in het ziekenhuis/ een zorginstelling:

 • Beroepsrol voorlichter
 • Beroepsrol productontwikkelaar
 • Beroepsrol beleidsadviseur

Naast de beroepsrollen zul je je in deze minor verder bekwamen in de stamcompetenties professionaliseren, ondernemen, onderzoeken, samenwerken, communiceren en werken aan kwaliteit.

Deze minor is vooral bedoeld voor studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek die interesse hebben in het werk van de klinisch diëtist en die onderwijs hebben gevolgd in de rol van behandelaar.

Er is een ingangseis verbonden aan het deeltentamen Gespreksvaardigheden (GVH) m.b.t. het verplicht deelnemen aan onderwijs.

Voorwaarden voor deelname

Je hebt minimaal 90 EC behaald bij de opleiding Voeding en Diëtetiek. Je hebt ervaring met het opstellen van een diëtistische anamnese, een diëtistische diagnose en een behandelplan voor zieke individuen. Daarnaast heb je basiskennis over, en ervaring met:

 • Het opstellen van een interventieplan gericht op preventie, voorlichting, behandeling en begeleiding
 • Voedings- en dieetinterventie bij (dreigende) ondervoeding, welvaartsziekten, nierziekten, maagdarmleverziekten en kanker
 • Evidence based practice

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:
De toetsing bestaat uit een 7-tal deeltentamens die optellen tot de eindbeoordeling. De aanwezigheid in de project- en integratielessen is voorwaarde voor het deelnemen aan de deeltentamens Dietistisch Handelen/ Behandelaar 1 en 2, Gespreksvaardigheden en Standpuntbepaling en het uitvoeren van een kookworkshop.  

 

De minor Klinische Voeding heeft 4 dagdelen (integratie, project, praktijk, dieetleer) geroosterde contacttijd (16 lesuren), waarin verdieping van de theorie en begeleiding van de opdrachten plaatsvindt. Buiten de geroosterde tijd om wordt verwacht dat je in de projectgroepen aan opdrachten werkt..

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een vast rooster, maar dit kan enigszins per week verschillen. Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen kan lastig worden.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright