Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 januari 2024 t/m 12 juli 2024 -- open

Voor meer informatie:
minoren.aps@han.nlInschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben je geïnteresseerd in de behandeling van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel? Dan is dit de juiste minor! In de minor Neurorevalidatie ga je praktisch en theoretische aan de slag en verdiep je jezelf in de verschillende varianten van niet-aangeboren hersenletsel. Je krijgt een sterke monodisciplinaire basis en je leert interprofessioneel en vakoverstijdgend werken.

CerebroVasculairAccident, Contusio Cerebri, Parkinsonisme en Multiple Sclerose zijn varianten van niet-aangeboren hersenletsel die aan bod komen in deze minor. De minor is opgebouwd aan de hand van de verschillende fasen (of contexten) waarin een cliënt met neurologisch letsel zich kan bevinden: de acute fase, revalidatie of de chronische/thuisfase. Je werkt in iedere fase verdiepend met je eigen discipline en verbredend in interdisciplinaire teams aan de verschillende casuïstiek en de opdrachten. De minor leidt op tot zelfverzekerde neuroprofessionals met een nieuwsgierige, onderzoekende houding die zelfstandige keuzes maken, op basis van het therapeutisch, wetenschappelijk en cliëntperspectief, gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven van de cliënt binnen de betreffende context.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

Eindkwalificaties van de minor Neurorevalidatie liggen op het gebied van (H)erkennen van interprofessionele samenwerking, Interprofessioneel werken in een team of netwerk, kritisch reflecteren op interprofessionele zorg, interprofessioneel overdragen of afronden. Dit alles natuurlijk in de context van behandelaar binnen de neurorevalidatie.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je werkt in deze minor aan een aantal competenties. Deze competenties heb je nodig om straks patiënten met niet aangeboren hersenletsel te behandelen.

Competenties

 • Diagnosticeren
 • Interveniëren (behandelen/begeleiden en adviseren als behandelaar)
 • Samenwerking aan (inter)professionele relaties
 • Communicatie
 • Professionele houding
 • Persoonlijke ontwikkeling

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Verpleegkunde

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt als student van paramedische studies of verpleegkunde studies bij de HAN of van een andere hogeschool minimaal 90 studiepunten behaald.
 • Het wordt sterk aanbevolen dat je 1 periode werkplekleren/stage in een multidisciplinaire setting hebt doorlopen, bij voorkeur met NAH cliënten.
 • Tijdens je opleiding heb je als HAN-student het vak Neurologie met een voldoende afgesloten; studenten van andere hogescholen die dit vak niet gehad hebben zijn toelaatbaar maar moeten zelf hun kennis op dit gebied bijspijkeren.

De toetsing bestaat uit 3 deeltentamens. Wanneer je alle deeltentamens met een voldoende hebt afgerond, krijg je studiepunten toegekend.

De deeltentamens zijn:

 • Een performance assessment (een behandeling met een client en zijn/haar partner)
 • Een kennistoets
 • Een eindgesprek obv een portfolio

Gemiddeld zijn er 10 tot 15 contacturen per week.

Daarnaast werk je (met studenten van je eigen en andere disciplines) aan opdrachten.

Er wordt vanuit gegaan dat je van maandag t/m vrijdag beschikbaar bent, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is in basis niet mogelijk..

Werkvormen

 • Interprofessionele bijeenkomsten
 • Werk- en hoorcolleges
 • Beroepsvaardigheden per discipline
 • Praktijk met cliënten

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright