Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
2 september 2019 t/m: 31 januari 2020 -- gesloten (vol)
Jan Leijtens, Nanda Verheul, Fon Zeegers

De student neemt vooraf de aanmelding eerste contact op met;

- Minor High Care Volwassene:
Fon Zeegers
E-mail: Fon.Zeegers@han.nl of
Jan Leijtens
E-mail: Jan.Leijtens@HAN.nl

- Minor High Care Moeder & Kind:
Nanda Verheul
E-mail: Nanda.Verheul@han.nl

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

De minor High Care volwassene en kinderen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; voor hbo-v studenten die kennis willen vergaren over de intensieve, acute hoogcomplexe zorgsetting.

Studeer jij hbo-v en heb je interesse in de richting SEH-, Ambulance-, IC-, CCU-, MC-, HC-  of dialysezorgverlening. Of ligt jouw interesse meer op het gebied van obstetrische high care, IC/ CH neonatologie of IC/HC kinderen dan is de minor High Care volwassene en kind, ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met het werkveld, zeker iets voor jou. Binnen deze minor maak je een keuze uit een tweetal differentiaties te weten High care volwassene of High Care moeder en kind. In beide differentiaties staan het bewaken van de vitale functies centraal.

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van beide differentiaties Bij inschrijving van deze minor maak je als student de keuze of je de differentiatie High Care Volwassene of Moeder & Kind wilt volgen. In dit format worden beide differentiaties uitgewerkt.

Let op!

 • De differentiatie Volwassene wordt aangeboden in september (semester 1) en februari (semester 2)
 • De differentiatie Moeder & Kind alleen in februari (semester 2)

Differentiatie Volwassene

Praktijkervaring opdoen
Na een 6 weken intensief voorbereidingsprogramma ga je met beroepspraktijkvorming, 11 weken op stage binnen één van deze zorgsettingen: Intensive care, PACU, Coronair Care Unit, Ambulancezorg, Medium care, Spoedeisende hulp of de Dialyseafdeling. Hierdoor heb je de mogelijkheid daar alvast een kijkje te nemen om zo erachter te komen of het iets voor je is. Daarnaast heb je dan de mogelijkheid om je verder te profileren en kennis te maken met potentiële werkgevers. Behalve meewerken in de praktijk en het bewaken van vitale functies (klinisch redeneren) schrijf je een verbetervoorstel ten aanzien van een afdelingsgebonden vraag. Deze minor is een prima opstap voor deze vervolgopleidingen.

Onderwerpen

Eerste 6 weken:

 • Airway, Breathing Circulation Disability en Exposure, zowel medisch als verpleegkundige aspecten
 • Bewaken van de vitale functies gecombineerd met het klinisch redeneren

Terugkomdagen

 • De naaste centraal
 • Praktisch handelen in de acute, hoogcomplexe zorg
 • Zicht op coördineren en organiseren in de acute zorgketen
 • Wat voor een teamplayer ben jij?
 • Crew Resource Management

Let op
Voor het werkveld geldt:
De gezondheidszorg in Nederland vraagt om specifieke kennis ten aanzien van patiënten met een dreigende of bestaande stoornis van een vitale orgaanfunctie.

Voor de student geldt:
Aanzienlijke toename van arbeidsperspectieven op gespecialiseerde afdelingen in een ziekenhuis

Differentiatie Kinderen

Praktijkervaring opdoen
Na een 6 weken intensief voorbereidingsprogramma ga je met beroepspraktijkvorming, 11 weken op stage binnen één van deze zorgsettingen: Obstetrische high care, IC/HC neonatologie, kinder IC/HC. Hierdoor heb je de mogelijkheid daar alvast een kijkje te nemen om zo erachter te komen of dit specifieke wekveld iets voor je is. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je verder te profileren en kennis te maken met potentiële werkgevers. Behalve meewerken in de praktijk en het bewaken van vitale functies (klinisch redeneren), schrijf je ook een verbetervoorstel ter verbetering van een specifieke afdelingsgebonden vraag. Deze minor is een prima opstap naar een vervolgopleiding als vervolgopleiding kinderverpleegkundige, vervolgopleiding (IC) neonatologie, vervolgopleiding HC/IC kinderen en de vervolgopleiding obstetrische high care

Onderwerpen tijdens de eerste 6 lesweken

 • Perinatale en postnatale zorg
 • De pasgeborene at risk
 • Intensieve bewaking van kinderen tussen 0-18 jaar

Terugkomdagen

 • Kwaliteitszorg
 • Naasten en ouderparticipatie
 • Agressie binnen de acute zorg?
 • Crew Resource Management
 • Symposium

Let op

Voor de student geldt:
Aanzienlijke toename van arbeidsperspectieven op gespecialiseerde afdelingen in een ziekenhuis

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroepprofiel op alle CANMeds rollen op eindniveau.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen Minor High Care Volwassenen en Kinderen gebaseerd op de CANmeds rollen:

 • Verlenen van zorg aan  patiënten in een ziekenhuis met een dreigende of bestaande stoornis van één vitale orgaanfunctie
 • Doelgericht en patiëntgeoriënteerd bieden van voorlichting en leefstijlbegeleiding aan patiënten en familie
 • Coördineren en organiseren van high care zorg in de context van de acute zorgketen
 • Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep/wetenschap op grond van kennis van en ervaring met internationale ontwikkelingen

Competenties Minor High Care Volwassenen en Kinderen

 

Planning en uitvoering van zorgtaken binnen de keten van acute zorg

 • Zorgt bij het plannen van verpleegkundige zorg voor afstemming en integratie met andere disciplines binnen de acute zorgketen
 • Stelt het verpleeg-, zorg- en behandelplan op (incl. verpleegkundige anamnese, diagnose, handelingen en doelen op basis van verzamelen en interpreteren van gegevens), draagt zorg voor de uitvoering en houdt daar toezicht op voor een zorgvrager
 • Ziet toe op het informeren van zorgvragers en hun relaties over diagnostiek, behandeling en voortgang
 • Registreert effecten van (verpleegkundige) interventies en evalueert en actualiseert het verpleeg-, zorg- en behandelplan
 • Treedt, in afwachting van de arts op bij veranderingen in de (gezondheids)toestand, ook wanneer geen standaardprocedures/-handelingen voorhanden zijn

Voorlichting en leefstijlbegeleiding binnen de keten van acute zorg

 • Signaleert de behoefte aan nieuwe procedures en voorlichtingsmateriaal
 • Ontwikkelt zelf nieuwe procedures of voorlichtingsmateriaal of verkrijgt deze op andere wijze (bijv. via Internet, PR&V, verpleegkundige databanken of andere informatiebronnen)
 • Geeft voorlichting en leefstijlbegeleiding aan zorgvragers, groepen zorgvragers, verwanten, cliëntsysteem

Coördinatie en organisatie van complexe zorg binnen de keten van acute zorg

 • Wijst zorgvragers toe aan verpleegkundigen werkzaam binnen de keten van acute zorg 
 • Geeft operationeel sturing en houdt toezicht op het verpleegkundig zorgproces en de uitvoering daarvan
 • Coördineert de zorg tussen zorgverleners en zorgvragers, binnen en buiten de eigen discipline
 • Ontwerpt een verpleegkundige keten 
 • Verwijst eventueel door naar andere zorgverleners

Opleiding en onderzoek binnen de keten van acute zorg

 • Signaleert onderzoeksvragen en doet voorstellen voor onderzoek die het afdelingniveau overstijgen en onderzoekt of deze passen bij het lectoraat acute, intensieve zorg
 • Verzamelt gegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek dat op de afdeling /in de instelling/lectoraat acute intensieve zorg plaatsvindt
 • Het zichzelf op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen in het beroep en de gezondheidszorg in het algemeen door het bijhouden van vakliteratuur, bijscholingen en symposia 
 • Draagt bij aan het vertalen en (gecoördineerd) implementeren van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar de afdeling en binnen de zorgketen.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Differentiatie Volwassene / Differentiatie kinderen

Deze minor is geschikt voor gemotiveerde studenten die later werkzaam willen zijn binnen de intensieve zorgverlening aan volwassene en/of kinderen.

Voorwaarden voor deelname

Differentiatie Volwassene en differentiatie Kinderen

 • Geen relevante achterstand op AGZ-gerelateerd onderwijs, zowel binnen- als buitenschools.
  De niveau 3 stage (eindstage van je HBOV-opleiding) is in een Nederlandse ziekenhuis of West Europese  van vergelijkbaar niveau doorlopen.
 • Een relevante stageplaats in overleg met Minorverantwoordelijke
  (externe studenten zijn zelf verantwoordelijk voor stageplaats en is voorwaardelijk voor toelating tot de minor in overleg met de minorverantwoordelijke
 • Schriftelijke sollicitatie waarbij na gesprek pas officiële toelating is
 • Je kunt in complexe situaties het hoofd koel houden
 • Niet vies zijn van hard werken (binnen en buitenschools)

Goed om te weten
Bij beide differentiaties wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek na aanleveren van een sollicitatiebrief

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets over de beroepsvoorbereidende periode (15 EC), met open en gesloten vragen
 • Profileringsgesprek (15 EC)

In het profileringsgesprek komt aan bod:

 • Het functioneren in de praktijk
 • Een voorstel voor een verbetervoorstel voor je stageafdeling met onderbouwing
 • Een SWOT-analyse van jezelf als professional
 • Pleidooi met onderbouwing van bewijsmateriaal

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn in het theoretisch deel van de minor gedurende 6 weken. Het onderwijs is in principe gepland op dinsdag, donderdag en vrijdag.

De differentiatie volwassene wordt 2 keer per jaar aangeboden. In semester 1 en in semester 2. De differentiatie kinderen wordt alleen aangeboden in semester 2.

Werkvormen
Je volgt een intensief lesprogramma, dat zowel medisch als verpleegkundig is gericht.

 • Hoorcolleges
 • Wekelijks excursie
 • Onderwijsleergesprekken
 • Vaardigheden
 • Uitwerken van zelfstudie opdrachten
 • Stage

De meeste literatuur is in het Nederlands, maar er zullen ook Engelstalige artikelen aangeboden worden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright