Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- open
Caroline Meulenberg

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Caroline Meulenberg
E-mail: Caroline Meulenberg
Tel: 0655240783

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij slachtoffers, daders en getuigen van huiselijk geweld behandelen en begeleiden? Volg de minor Huiselijk geweld bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Er is grote behoefte aan professionals met brede kennis en vaardigheden voor de begeleiding en behandeling van getroffenen van huiselijk geweld.

Deze minor besteedt veel aandacht aan de integrale aanpak en actuele projecten. Door de combinatie van begeleiding en slachtoffer- en daderbehandeling krijgt de minor een extra dimensie. Dit wordt versterkt door de inzet van deskundigen uit de praktijk die de gastlessen geven.

Je maakt kennis met de samenwerkingspartners rondom huiselijk geweld en oefent begeleidingsvaardigheden in het werken met cliënten die getroffen zijn door huiselijk geweld. Hierbij hanteer je een systemische aanpak. Je leert verantwoordelijk te zijn voor het opstellen en uitvoeren van begeleidingsplannen voor individuen en gezinnen die zich met huiselijk geweldsproblematiek melden. Dit leer je als uitvoerend professional en in nauwe samenwerking met je collega's.
De minor wordt uitgevoerd in het kader van jeugdhulpverlening, gezinshulpverlening en daderbehandeling, zowel in residentiële setting als ambulant. Bijzondere aandacht is er voor multidisciplinaire samenwerking met instanties en uitvoerders.

Deze minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Onderwerpen

 • Methodische aspecten in het werken met huiselijk geweld
 • Therapeutische en communicatieve vaardigheden en technieken
 • Kennis van verschillende vormen van huiselijk geweld (partnergeweld, kindermishandeling, seksueel geweld, ouderenmishandeling, loverboy-problematiek, eergerelateerd geweld en oudermishandeling)
 • Kennis van dader- en slachtofferprofielen en -gedrag
 • Ontwerpen van begeleidingsplannen op basis van analyse en indicatie
 • Intervisie
 • Reflectie op eigen waarden en taboe’s rondom (huiselijk) geweld
 • Ontwikkeling van een eigen visie op huiselijk geweld
 • Inzicht in ethische aspecten rondom huiselijk geweld

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Inzicht in de complexiteit van huiselijk geweld
 • Kennis van de maatschappelijk context
 • Kennis van de factoren die een rol spelen bij de verschillende vormen waarin huiselijk geweld zich voordoet
 • Reflectie op eigen waarden en taboes rondom (huiselijk) geweld en ontwikkeling van eigen visie op huiselijk geweld
 • Vaardigheden in het begeleiden van cliënten die te maken hebben met huiselijk geweld

Competenties

 • Oriënteren, contact leggen en analyseren en indiceren
 • Begeleidingsplan ontwerpen
 • Begeleidingsplan uitvoeren
 • Samenwerken (met accent op multidisciplinaire samenwerking en ketenbenadering)
 • Ontwikkelen van de eigen professionaliteit
 • Onderzoek en innovatie

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Alle studenten die voldoen aan de voorwaarden voor deelname zijn van harte welkom.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je stage in het 3e jaar positief afgerond en daarmee niveau 3+ behaald
 • Je hebt basiskennis van:
  • Systeemtheorie/therapie
  • Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie
  • Diverse leertheorieën
  • Orthopedagogiek
  • Recht

 

Als je de studie Social Work, SPH, MWD, CTO, TP of pedagogiek volgt kun je je zonder intakegesprek aanmelden voor de minor. Volg je een aanverwante studie is een intakegesprek vooraf noodzakelijk. Neem hiervoor contact op met Caroline Meulenberg.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Je wordt getoetst middels deeltoetsen

Periode 1:

 • Performance assessment 1
 • Kennistoets
 • Reflectieverslag 1
 • Essay

Periode 2:

 • Performance assessment 2
 • Begeleidingsplan
 • Kennistoets recht

In de deeltoetsen wordt (een deel van) de beroepstaak getoetst. Je moet alle toetsen gehaald hebben om de minor af te kunnen sluiten.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn.

Werkvormen

 • Vaardigheidstraining
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges theorie
 • Werkcolleges ethiek
 • Intervisie/reflectielint
 • Zelfstudie
 • Werkveldbezoek
 • Projectweek

 

Bonnet, R. (2016). De kleine gids kindermishandeling. Deventer: Uitgeverij Kluwer BV.

Groen, M. & Lawick, J. van (2015). Intieme oorlog: Over de kwetsbaarheid van familierelaties (7e druk). Amsterdam: Van Gennep.

Janssen, H., Wentzel, W. & Visser, B. (2015). Basisboek huiselijk geweld: Signaleren, melden, aanpakken (2e druk). Bussum: Coutinho.

.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright